x

werkwijze

De fasen die Martin Vos hanteert nadat hij in contact is gekomen met een opdrachtgever:

1. Eerste fase bereidheid tot veranderen en anders denken bij de besluitvormers
 • intakegesprek
 • globale probleem analyse
 • afstemmen of dat een interim manager gewenst is
 • indien ja, contract indien overeenstemming met de opdrachtgever is bereikt over de globale probleemanalyse, over de voorwaarden en condities van de interim opdracht
2. Tweede fase evaluatie
 • analyse huidige situatie
 • uitwerken alternatieven
 • keuze gewenste situatie
 • opstellen plan van aanpak
3. Derde fase stabilisatie
 • start uitvoering plan
 • eventueel bijsturen
 • bepalen tijdstip van beëindiging interim management
 • voorbereiden, aantrekken van, overdracht aan vaste manager
4. Vierde fase hernieuwde groei
 • goede interne projectbeheersing
 • gekwalificeerde groei
 • duidelijke doelstellingen
De kerncompetentie van Martin Vos is door focus mensen in beweging krijgen en houden. Hiervoor doorloopt hij de volgende stappen in de evaluatie- en stabilisatiefase van de interim opdracht:

inventariseren;

plannen;

doen;

controleren;

bijsturen.(c) 23 februari 2020 Vos Interim