x

opdrachten

U vindt hier voorbeelden van enkele door mij uitgevoerde interim opdrachten.

Manager Particulieren
• leiding geven aan een team bestaande uit accountmanagers private banking, adviseurs hypotheken, commerciële ondersteuners, teamleider, adviseurs particulieren en service medewerkers bankhal
• lid directie team en kredietcommissie
• vertrouwen herstellen tussen medewerkers en management
• beoordelen en fiatteren van particuliere kredietaanvragen
• herstellen en verbeteren van de commerciële focus
• sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met intermediairs
• coachen, beoordelen en aannemen van medewerkers
• herstellen van taakduidelijkheid en teamspirit
• onderzoek en advies uitbrengen inzake afbouw kantorennetwerk
• verbeteren en waarborgen van de kwaliteit intern beheer (‘in control’)
• opstellen van periodieke rapportages
• opstellen van team- en jaarplan

Manager Private Banking
• leiding geven aan een team bestaande uit accountmanagers private banking, beleggingsspecialisten, adviseurs hypotheken, commerciële ondersteuners
• herstellen van vertrouwen tussen medewerkers en management
• herstellen en revitaliseren interne informatie- en communicatiepatronen
• beoordelen en fiatteren van particuliere kredietaanvragen
• coachen en beoordelen van medewerkers
• herstellen communicatie- en informatiestructuur bovenlokale samenwerking effectendienstverlening met collega Rabobank
• verbeteren en waarborgen van de kwaliteit intern beheer (‘in control’)
• opstellen van periodieke rapportages
• controleren en bijsturen van planning

Manager Bedrijven
• aansturen team bestaande uit accountmanagers (bedrijven en verzekeringen), kredietbeoordelaars, commerciële ondersteuners
• beoordelen en fiatteren van zakelijke kredietaanvragen en revisies
• herstellen en verbeteren van de commerciële focus
• verbeteren en borgen van de kwaliteit intern beheer
• coachen, beoordelen en aannemen van medewerkers
• reorganisatie niet functionerende teams
• herstellen van taakduidelijkheid en teamspirit
• opstellen van periodieke rapportages, team- en jaarplan
• ontwikkelen van beleid
• controleren en bijsturen van planning
• zorg dragen voor realisatie teamdoelstellingen en verkoopprestaties
• herstellen niet-functionerende interne controleplanning
• coaching medewerkers m.b.t. kwalitatief verbeterde uitvoering interne controles
• verbeteren en waarborgen van de kwaliteit intern beheer (‘in control’)
• stroomlijnen van operationele processen
• herstellen en revitaliseren interne informatie- en communicatiepatronen
• organiseren en begeleiden implementatie nieuw zakelijk financieringssysteem
• voorbereiden en begeleiden reorganisatie (fusie)

Kantoordirecteur
• leiding geven aan een team bestaande uit accountmanagers private banking, adviseurs hypotheken, accountmanagers bedrijven en verzekeringen, teamleider, adviseurs particulieren, service medewerkers bankhal
• in een fusie matrix fase verantwoordelijk voor administratieve en commerciële ondersteuners
• beoordelen van particuliere en zakelizorg dragenagenagenagenagenn revisies
• zorgdragen voor realisatie teamdoelstellingen en verkoopprestaties
• stroomlijnen van operationele processen
• opstellen van periodieke rapportages
• ontwikkelen van beleid
• opstellen van team- en jaarplanning
• sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met intermediairs
• begeleiden van intern verhuisproject

Businesscontroller Zakelijk
* coachen van het management team segment bedrijven op het verkrijgen van een juiste balans tussen commercie, risico en processen
* gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management en directie met betrekking tot leiderschap, management, medewerkerswaarde, commercie, effectiviteit, efficiency, communicatie, beheersomgeving
* opstellen en analyseren van relevante managementinformatie op het gebied van zakelijk financieren en assurantiebemiddeling schade zakelijk
* stimuleren van veranderingen en verbeteringen van de interne kwaliteit in kredietverlening, kredietbeheer en beheersomgeving
* begeleiden en coachen procescontrollers bedrijven
* uitvoeren van thema audits op gebied van zakelijke kredietverlening, assurantiebemiddeling schade zakelijk
* besprekingen voeren met de ARG in kader van de operationele audit in zakelijke kredietverlening, assurantiebemiddeling schade zakelijk en financiële logistiek

Een uitgebreid CV met beschrijving van o.a. alle tot op heden uitgevoerde interim opdrachten kunt u bij mij opvragen via info@vosinterim.nl en kunt u ook vinden in mijn profiel op Linked In.

(c) 23 februari 2020 Vos Interim