x

welkom bij VOS INTERIM

Ik ben Martin Vos en ik werk onder naam VOS INTERIM als zelfstandig interim manager.In de praktijk merk ik dat organisaties constant aan verandering onderhevig zijn. Dit veranderen is vaak moeilijk. De richting is vaak wel duidelijk, maar het eens worden over de route vergt energie, durf, snelheid, logica en veel vaardigheden.

Dit kan ertoe leiden dat u behoefte heeft aan een interim manager voor een beperkte periode in uiteenlopende rollen, processen en expertise gebieden op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Ik onderscheid vijf categorieën interim management:
  • overbrugging van een vacature;
  • initiëring, implementatie en afronding van projecten;
  • oplossing van crisis en problemen;
  • verbetering van deskundigheid en kwaliteit;
  • initiëren, implementatie en borging van veranderingen.
Ik heb in deze categorieën als interim manager in de financiële dienstverlening een substantiële hoeveelheid aan kennis en ervaring opgebouwd. Daarnaast kan ik door mijn brede scope, inlevingsvermogen en analytisch vermogen een onderbouwd organisatie advies geven indien een organisatie aan de vooravond staat van strategische, tactische of operationele vernieuwingen.


(c) 27 Mei 2020 Vos Interim