x

Nieuwsbrief december 2007


Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Voor het nieuwe jaar wens ik u een jaar toe vol nieuwe uitdagingen, successen en tevens een goede gezondheid! Alvast fijne feestdagen. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Vroeg opstaan niet gezond  (index...)
Volgens onderzoek van Japanse universiteiten kan vroeg opstaan het risico vergroten op hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en beroertes. Slaapgebrek leidt daarnaast tot andere ziekten en leidt tevens ook tot productiviteitsverlies. De gemiddelde Nederlander slaapt 7 uur en 54 minuten. Daarmee behoort de Nederlander tot de mensen die het langst slapen ter wereld.

E-mail populairder dan telefoon  (index...)
Uit onderzoek van IT-adviseur Dimension Data blijkt dat e-mail de meest populaire vorm van communicatie op de werkvloer is. E-mail wordt inmiddels vaker gebruikt dan de telefoon. Van de werknemers die erover beschikken, maakt 100% gebruik van e-mail, 80% van de vaste telefoon en 76% van de mobiele telefoon. Van de ondervraagden is 70% van mening dat e-mail hun productiviteit ten goede komt.

Stress schadelijk voor de carrière  (index...)
Stress veroorzaakt een verstoorde emotionele intelligentie en is daardoor schadelijk voor de carrière. Dat stelt het Amerikaanse Multi Health Systems op basis van eigen onderzoek. Meer dan 50% van de ondervraagden zegt dat stress ertoe leidt dat men minder goed kan opschieten met de collega’s. 47% is minder goed in staat om beslissingen te nemen. 40% van de ondervraagden zegt zich geregeld gespannen te voelen op het werk. 25% zegt dat stress de carrière belemmert.

Creativiteit en innovatie, verschil tussen woord en daad  (index...)
Onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Managers wijst uit dat 70% van de geïnterviewde managers creativiteit en innovatie belangrijk vinden en stimuleren. Uit het onderzoek komt ook de ontnuchterende constatering naar voren dat managers moeite hebben met experimenteren en risico nemen. In het bedrijfsleven leveren risicomijdend gedrag en ‘control’-gerichtheid klaarblijkelijk betere papieren op om carrière te maken, dan durf en creativiteit.

Bedrijf zet voor- en achterdeur open  (index...)
Werkgevers besteden veel aandacht en middelen om personeel aan te trekken, maar laten veel kansen liggen om bestaand personeel te behouden. Dit stelt consultant Towers Perrin HR Services vast op basis van een onderzoek onder ruim 2500 Nederlandse werknemers. Op een schaal van belangrijk naar minder belangrijk hebben werknemers in het onderzoek de volgende motieven aangegeven om bij een baas te blijven werken, met tussen haakjes de mate waarin dit in de praktijk, bij het eigen bedrijf door de werknemer wordt ervaren.
1. uitstekende carrièremogelijkheden (32%) 2. tevredenheid met beslissingen binnen het bedrijf (39%)
3. goede relatie met leidinggevende (74%) 4. voldoende eigen beslisruimte (64%)
5. invloed technologie op balans werk/thuis (89%) 6. maatschappelijke reputatie bedrijf (53%) 7. concurrerend salaris (30%)
8. goed cursusbeleid (55%) 9. het idee gewaardeerd te worden (56%).

Duurzaam ondernemen, groot verschil tussen woord en daad  (index...)
Nyenrode en Het Financieel Dagblad hebben onder 500 managers en ondernemers het verschil tussen woord en daad in duurzaam ondernemen onderzocht. Slechts 36% ziet het belang van duurzaam ondernemen voor het eigen bedrijf in. De rest weet het niet of is er van overtuigd dat het geen relevantie heeft. Gevraagd naar de maatschappelijke vraagstukken die relevant voor de onderneming zijn, rolt er een top 10 uit, waar kwaliteit van arbeid bovenaan staan, maar klimaatverandering, energieverbruik en innovatie onderaan. De respondenten denken dat duurzaam ondernemen vooral goed is voor het imago en vooral waarde heeft voor klanten en afnemers, maar niet voor de eigen medewerkers of aandeelhouders.

Nederlandse vrouw ondervertegenwoordigd in hogere echelons  (index...)
Nederlandse vrouwen zijn minstens zo goed opgeleid als in andere landen maar blijven in de hogere echelons beduidend achter bij het buitenland. Dit blijkt uit het onderzoek van het Haagse adviesbureau Center for Sustainable Talent. Het aantal vrouwen dat deel uit maakt van het senior management bedraagt 45% in de VS, 40% in Europa en 27% in Nederland. Het aantal vrouwen dat in de Raad van Bestuur plaats neemt bedraagt 19% in de VS, 8,6% in Europa en 2,6% in Nederland. Het aantal beursgenoteerde bedrijven met vrouwen in de directie bedraagt 90% in de VS, 75% in Europa en 50% in Nederland.

Zelfstandige zonder personeel dominant in bedrijfsleven  (index...)
Tot deze conclusie komt onderzoeksinstituut EIM in een studie uitgevoerd in opdracht van de Rabobank, het ministerie van EZ en de koepel van gespecialiseerde aannemers. Op dit moment werken 245.000 personen als zzp’er in de industrie, bouw, horeca, vervoer, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening. Bedrijven hebben in toenemende mate behoefte aan flexibiliteit waardoor de zzp’er niet meer is weg te denken. De gemiddelde leeftijd van een zzp’er bedraagt 48 jaar. Bijna de helft van de zzp’ers heeft ruim 25 opdrachtgevers. Opdrachtgevers geven in het onderzoek aan eerder geneigd zijn zzp’ers in te huren omdat het in de 24-uurseconomie steeds belangrijker wordt om ‘deadlines’ te halen. Zelfstandigen zijn gewend op tijd te leveren en ‘de klok rond’ te presteren.

Werknemers vrezen uitval door klachten gewrichten  (index...)
Eén op de vier Nederlanders denkt voortijdig met werk te stoppen, gedwongen door klachten aan hun botten en gewrichten (o.a. peesveroudering, gewrichtsslijtage en botontkalking). In totaal ruim 1,5 miljoen Nederlanders denken gemiddeld ruim 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd af te haken. Dit blijkt uit een enquête die TNS-Nipo heeft uitgevoerd.

Chief Operating Officer creëert meeste aandeelhouderswaarde  (index...)
Bedrijven zijn drukker bezig met fusies, overnames en het maken van mooie strategische plannen dan met de uitvoering daarvan. De strategievorming is in handen van mensen die affiniteit hebben met financiën, commercie of strategie. De operationele baas, die de plannen moet uitvoeren en af en toe bijstuurt, heeft hier geen stem in terwijl de echte waarde momenteel wordt toegevoegd door de operatie, dat meer oplevert dan fusies en overnames. Dit blijkt uit onderzoek van IG&H Management Consultants onder bestuurders. Het onderzoek wijst verder uit dat slechts 20% van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een chief operating officer (coo) heeft.

Reorganisaties minder beangstigend als werknemers op de hoogte zijn  (index...)
Als werknemers betrokken worden bij een reorganisatie en de werkgever eerlijke informatie verstrekt, is de onrust een stuk minder groot. Dit is de conclusie van Charissa Freese in haar onderzoek waarop ze aan de universiteit van Tilburg is gepromoveerd. Een opvallende bevinding is dat sommige medewerkers nachten wakker liggen van een reorganisatie terwijl anderen die niet eens opmerken. Haar advies aan managers is om hier meer rekening mee te houden.

Rokers presteren minder  (index...)
Vanaf 2006 heeft de interne arbodienst van de Fortis Bank de levensstijlkenmerken van ruim 5.000 medewerkers in kaart gebracht en onderzocht. Uit deze gegevens kwam een opvallende correlatie naar voren: hoe meer de medewerker rookt, hoe slechter de bonusbeoordeling uitpakt. Niet-rokers scoorden in het onderzoek zeven procent hoger dan de rokers. Verder verzuimden de rokers bij Fortis gemiddeld 4 dagen meer dan de niet-rokers.

Informatiebeveiliging is booming  (index...)
Bedrijven geven steeds meer geld uit aan IT-beveiliging. Dit blijkt uit onderzoeken van Deloitte & Touche en CompTIA. Van de ondervraagden zegt 98% dit jaar meer uit te geven aan IT-beveiliging dan vorig jaar. Voornaamste oorzaak is met name een grotere druk vanuit de overheid. Strengere wetgeving is er debet aan dat ondernemingen steeds vaker een formeel IT-governance raamwerk omarmen. Belangrijke branches hierin: banken, verzekering- en investeringsmaatschappijen.

(c) 3 April 2020 Vos Interim