x

Nieuwsbrief januari 2008


Geachte mevrouw/ heer, een nieuw jaar...een nieuw begin en hierbij voor u de nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim. Ik wens u een voorspoedig 2008 toe, Martin Vos.

Heeft u nog suggesties? Graag zie ik uw suggesties via info@vosinterim.nl

Drankmisbruik op de werkvloer  (index...)
Eén op de vier managers signaleert drankmisbruik op de werkvloer, dit blijkt uit onderzoek van Management Team. Ze hebben vooral te maken met medewerkers die kampen met de maandagochtendblues. Vaak zit er nog alcohol van de vorige avond in het bloed van diverse medewerkers. Ook de vrijdagochtend kent een vergelijkbaar probleem. Het onderzoek vermoedt dat het weekend voor veel werknemers reeds op donderdagavond start.

Aangetrokken van reeds gevestigde CEO’s presteren slechter  (index...)
Een topmanager die na een succesvolle loopbaan als CEO het kunstje bij een ander bedrijf nog een keer wil herhalen, kan dit beter niet doen. Gevestigde CEO’s realiseren bij een nieuwe werkgever namelijk slechtere rendementen dan topmannen zonder CEO verleden. Het beste kan een CEO vacature opgevuld worden met iemand van de eigen organisatie, aangezien dit in de meeste gevallen leidt tot een stevige stijging van de beurskoers. Deze uitkomsten concludeert strategisch management adviesbureau Booz Allen Hamilton op basis van haar jaarlijks onderzoek onder de 2.500 grootste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld.

Kennis reden verplaatsing werk  (index...)
De belangrijkste reden voor bedrijven om hun onderzoek en ontwikkeling naar het buitenland te verplaatsen zijn de toegang tot nieuwe kennis en de toegang tot nieuwe markten. Kostenbesparingen (die kunnen oplopen tot 50% van het totaal) blijken minder van belang te zijn. Bedrijven, uit met name de technologie gedreven sectoren, willen zich aansluiten op kennisknooppunten. Dit wordt aangetoond door een onderzoek van consultant Roland Berger in samenwerking met met de European School of Business van de Reutlingen University.

De grootste vergaderergernissen  (index...)
Het aantal vergaderingen is vanaf de 2e helft van de vorige eeuw meer dan verdubbeld en de tijd die er mee gemoeid is, neemt alleen maar toe. Onnodige en onproductieve vergaderingen kosten managers ongeveer 10% van hun tijd per jaar. Onderzoek van Opinion Research USA uitgevoerd onder managers heeft uitgewezen wat de grootste vergaderergernissen zijn: 1. onordelijke chaotische vergaderingen (zwakke voorzitter), 2. mensen die zichzelf graag horen praten, 3. mobiele telefoons die afgaan, 4. deelnemers die ongeïnteresseerd overkomen, 5. vergaderingen zonder plaspauze, 6. lange vergaderingen zonder drankjes, 7. collega’s die hun email checken op hun blackberry, 8. vergaderingen die te laat beginnen, 9. deelnemers die te laat zijn.

HBO’ers vinden snel een beter betaalde baan  (index...)
De perspectieven van studenten uit het HBO zijn het afgelopen jaar verder verbeterd. Eind 2006 had 95,6% van alle afgestudeerden uit het studiejaar 2004-2005 een passende baan gevonden. Dit is 0,5% beter t.o.v. een jaar eerder. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van de koepelorganisatie HBO-Raad. Ook het gemiddelde inkomen van de nieuwe HBO’er lag in 2006 hoger: bruto €13,90 per uur t.o.v. €13,20 het jaar daarvoor.

Werknemers ergeren zich aan managementjargon  (index...)
Werknemers zijn doodziek van ‘heldere visies’, vallen in slaap bij ‘mind mapping’ en voelen zich lamgeslagen door ‘helikopterviews’. Ze staan niet ‘op één lijn’, denken niet ‘outside the box’, ‘inside-out’ dan wel ‘outside- in’ en lopen al helemaal niet harder om hun ‘neuzen in dezelfde richting’ te laten wijzen. Úit Brits onderzoek van INVESTORS IN PEOPLE blijkt dat ruim 50% van de werknemers genoeg heeft van dergelijke managementtaal. Daarnaast leidt dit soort jargon tot grote kloven tussen manager en medewerker, aldus de onderzoekers.

Werving CEO’s in België extern  (index...)
België is -samen met Frankrijk- koploper bij het extern zoeken van ceo’s, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Nederland. Slechts in 36% van de Belgische bedrijven werd de huidige ceo aangesteld via een interne promotie. Wie de ambitie heeft om ceo te worden, wacht beter niet op een interne promotie. Wereldwijd wordt 51% van de ceo’s extern gerekruteerd. Bedrijfsomvang is wereldwijd de voornaamste hindernis. Hoe groter het bedrijf des te meer concurrentie. Dit blijkt uit een internationale studie van Robert Half Finance & Accounting.

Werknemers zien hun baas graag vertrekken  (index...)
De meeste medewerkers vinden hun bazen extreem bureaucratisch en inconsistent in hun besluitvorming. De medewerkers willen graag weten wat er precies van hen verwacht wordt, eisen competente bazen en verwachten dat er beter wordt samengewerkt met andere afdelingen binnen het concern. Het management staat het natuurlijk enthousiasme van de werknemers in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van Sirota Survey Intelligence, gehouden onder 3,5 miljoen werknemers wereldwijd.

Verantwoord ondernemen  (index...)
Bedrijven vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijker dan arbeidsrechten, gelijke beloning of opleiding. Dit stellen onderzoekers van RSM Erasmus University vast na 200 grote Europese ondernemingen te hebben geïnterviewd. Vooral aandacht voor het milieu neemt sterk toe. Ondernemers denken dat klimaatverandering, op dit moment nummer vier, binnen vijf jaar bovenaan hun agenda staat.

Waarom goede bedrijven kunnen mislukken   (index...)
Grote, succesvolle bedrijven met een uitstekende staat van dienst kunnen soms plotseling in de problemen geraken. De belangrijkste oorzaak van stagnatie: als bedrijven (lees: managers) zich niet aanpassen aan hun veranderde omgeving.
Voornaamste oorzaken van veranderingen: nieuwe overheidsregulering, toetreding van niet-traditionele concurrenten uit andere branches, nieuwe technologie, globalisering en verandering in voorkeuren en behoeften van klanten. Dit blijkt uit onderzoek van het Bentley College.

Harde drammer graag gezien in de top  (index...)
Snelle, agressieve en volhardende topbestuurders worden door werkgevers meer gewaardeerd dan hun zachtere collega’s. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago, gehouden onder ruim 300 wervingsbureaus met meer dan 300 sollicitanten voor de hoogste positie van Amerikaanse bedrijven. De onderzoeksresultaten tonen verder aan, dat allround bestuurders beter in de markt liggen dan bestuurders met een specifieke kwaliteit. Ondanks dat de voorkeur uitgaat naar een interne kandidaat, blijkt in de praktijk de interne kandidaat minder getalenteerd te zijn dan iemand van buitenaf.

Voorspelling weinig waard  (index...)
Bedrijven slagen er nauwelijks in hun financiële voorspelling te realiseren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 500 bedrijven. Alle onderzochte bedrijven gebruiken een forecast om toekomstige prestaties te voorspellen. De voorspellingen van de bedrijven blijken gemiddeld 13 procent af te wijken van de werkelijkheid. Vroegtijdig inzicht in de ontwikkeling van verlies en winst, liquiditeitspositie en belangrijke financiële indicatoren blijken van grote invloed te zijn voor bijsturing door ondernemingen. Technologie, scenarioplanning en voortschrijdende prognoses moeten hier meer in gaan voorzien.

Bonussen CEO’s afgelopen vijf jaar verdubbeld  (index...)
In de periode 2002-2006 zijn de bonussen van bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen meer dan verdubbeld. De vaste beloning is in deze periode met 20% gestegen. De relatie tussen de hoogte van de bonus en de prestaties van het bedrijf is zwak. Een heldere verklaring ontbreekt dan ook. De grootste bedrijven betalen de hoogste bonussen. Dit blijkt uit een studie van de Erasmus Universiteit en adviesbureau Hewitt Associates. De cijfers laten volgens de onderzoekers niet zien dat prestaties gecorrigeerd worden voor algemene ontwikkelingen, zoals een goed draaiende economie of markt- en sectorinvloeden. Dit betekent dat bestuurders beloond worden voor niet aan managementprestaties te danken ontwikkelingen.

De Nederlandse manager ligt ’s nachts wakker  (index...)
Uit een peiling onder 400 lezers van Management team blijkt dat 73% ’s nachts wakker ligt (64% incidenteel en 9% regelmatig). De hoge werkdruk, onenigheid op de werkvloer en het niet toekomen aan wat wel gedaan moet worden, zijn hier debet aan. Managers die aan meer dan tien werknemers leiding geven, liggen vaker wakker dan managers die minder werknemers onder hun hoede hebben. De hoge werkdruk draagt niet bij aan het huiselijk geluk. Bijna 1/3e verklaart dat de relatie lijdt onder de hoeveelheid werk. Daarnaast spelen zorgen om de kinderen (met name opvoeding en toekomst) ook een rol in de nachtelijke slapeloosheid van de leidinggevende. De oudere manager (40-plus) hebben doorgaans minder zorgen om hun kinderen dan de jongere manager.

(c) 3 April 2020 Vos Interim