x

Nieuwsbrief februari 2008


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2008, bestemd voor uw management en medewerkers HRM. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Fileleed leidt vaak tot zoektocht ander werk  (index...)
Door het dagelijkse fileleed op de Nederlandse wegen denkt bijna een kwart van de werknemers op dit moment na over een andere baan, dichter bij huis. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2007, een onderzoek gehouden onder ruim 6.000 Nederlanders. Slechts 6% is op zoek naar een huis dichter bij de werkplek. De huidige woonomgeving blijkt voor veel mensen belangrijker dan het werk. Ook het feit dat vaak beide partners werken, weerhoudt mensen ervan om dichter bij het werk van een van de twee partners te gaan werken.

Nederlands talent honkvaster dan Belg  (index...)
Jong talent in België switcht twee keer zo snel van werkgever als de Nederlandse starter. In meer dan de helft van de gevallen is een disbalans tussen werk en privé bij de Belg hiervan een oorzaak. Het jaarlijkse internationale arbeidsvoorwaardenonderzoek Top Werkgevers van CRF wijst dit uit. De Nederlander kijkt liever de kat uit de boom bij zijn huidige werkgever in de hoop hogerop te komen. De standvastige Nederlander met drie jaar werkervaring verdient op jaarbasis gemiddeld €18.000 meer dan een Belg met dezelfde werkervaring. Ook geeft de Nederlandse werkgever jaarlijks gemiddeld €3.000 meer uit aan opleidingen voor zijn werknemer.

Bedrijf overnemen? Vernieuw de top  (index...)
Grote overnames zijn zelden een succes door de vooraf hoog gestelde doelen. Topmanagers onderschatten de problemen, die bij een overname ontstaan en overschatten hun eigen kwaliteiten. Bovendien heerst bij de aangekochte partij vaak weerstand bij de koper. De kans dat een overname een succes wordt, is aanmerkelijk groter als (minimaal een deel) van de top van het eigen management als dat van de overgenomen partij vervangen wordt. Dit toont onderzoek aan van de Hay Group in samenwerking met de universiteit Sorbonne in Parijs. De overnemende onderneming moet niet alleen een goed plan hebben, maar ook over inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden beschikken. Het zittende management heeft doorgaans weinig affiniteit met deze immateriële activa.

Vijftiger werkt harder dan veertiger  (index...)
Een personeelsbeleid dat voor alle leeftijdsgroepen gelijk is, haalt niet het beste uit de medewerkers. Vijftigers blijken minder extravert dan jongere leeftijdsgroepen, terwijl ze net als twintigers minder sterk in hun schoenen blijken te staan dan andere leeftijdsgroepen. Veertigers lijden aan een dip in de prestatiedrang. Een vijftiger heeft daar geen last van, die wil kwaliteit leveren en bij blijven. Dertigers springen er uit door hun behoefte aan uitdagende opdrachten waarmee zij hun professionaliteit kunnen versterken en hun zichtbaarheid in de organisatie kunnen vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van het Gitp onder 20.000 mensen die recent een persoonlijkheidsonderzoek hebben laten doen.

Kritiek ondernemer op sollicitanten  (index...)
Sollicitanten op functies in het MKB hebben vaak een tekort aan vakkennis of opleiding. Bovendien ontbreekt het de kandidaten aan motivatie, inzet, karakter en mentaliteit. Dit wijst onderzoek, gehouden door bureau EIM, onder ondernemers uit het MKB uit. Van de MKB-bedrijven met vacatures heeft 16% zijn eisenpakket tussentijds bijgesteld. In de industriële sectoren en overige dienstverlening is dat zelfs bij 30 tot 40% van de bedrijven het geval. De meeste concessies worden gedaan op het vlak van ervaring en opleidingsniveau. De ondernemers denken dat dit met leren in de praktijk kan worden opgevangen. Dit geldt ook voor de andere sectoren. Omdat er niet altijd een juiste kandidaat voorhanden is, moet zittend personeel relatief veel overwerken en moet vooral efficiënter gewerkt worden.

Vrouwen doen het nooit goed  (index...)
Vrouwen zijn gedoemd te mislukken in de top van het zakenleven. Adviseurs van het Amerikaanse bedrijf Catalyst achterhaalden drie valkuilen waar vrouwelijke leiders onherroepelijk in tuimelen: 1.Als ze voldoen aan de dominante genderstereotypen zijn ze te soft, gaan ze er tegen in dan zijn ze te hard. 2.De eisen die aan vrouwelijke leiders worden gesteld zijn hoger en ze krijgen er minder voor betaald. 3.Als vrouwen traditioneel leiderschapsgedrag vertonen, zoals assertiviteit, worden ze wel gezien als competent maar zijn ze niet erg populair.

Geen binding met werk  (index...)
De Nederlander is tevreden met zijn werk, maar ziet zijn werk niet of nauwelijks als betekenisvol. Slechts een op ze zeven werknemers ziet zijn werk als betekenisvol voor zijn persoonlijke groei en als een relevante bijdrage aan de samenleving. Salaris is de belangrijkste betekenisgever. Dit toont onderzoek aan van adviesbureau Turner in samenwerking met Mercer. Verbetervoorstellen van de onderzoekers zijn: 1.meer verantwoordelijkheid geven aan de werknemer, 2.de krampachtige neiging van managers om controle te houden terugdringen, 3.het contact met klanten stimuleren.

Hoge zelfdunk managers  (index...)
Vier van de tien leidinggevenden vinden zichzelf innovatiever dan hun collega’s en hun mede collega’s bij andere bedrijven. Managers vinden zichzelf ook dat zij erg goed zijn om de creativiteit te stimuleren (50% veel, 20% zeer veel). Salesmanagers gaan aan kop in hun eigen dunk. Vrouwelijke managers zijn het meest bescheiden. Creativiteit en innovatie gaan gepaard met het nemen van risico’s, maar dat laatste wordt minder gewaardeerd door de leidinggevenden: managers nemen liever geen risico’s. De meerderheid van de bedrijven beschikt niet over een effectief systeem om met nieuwe ideeën en suggesties om te gaan. Dit blijkt uit onderzoek door Thaesis in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Managers (Nive).

Allochtonen: afkomst werkt positief door  (index...)
Allochtonen vinden dat zij door hun culturele achtergrond een duidelijke meerwaarde voor bedrijven hebben. Zij vinden zich door hun achtergrond klantgerichter, sterker internationaal georiënteerd, meer dienstverlenend en beleefder. Allochtonen hechten meer waarde aan hard werken en het voortdurend verbeteren van hun eigen functioneren. Een grote groep autochtonen meent dat hun achtergrond geen enkele rol speelt op het werk. Vooral onder 45-plussers leeft die opvatting sterk (62%). Dit concludeert Manpower op basis van een onderzoek onder 1200 allochtone en autochtone werknemers.

Prestatieloon rukt op in MKB  (index...)
Hardwerkend personeel belonen met bonussen wint terrein in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, zo blijkt uit onderzoek van BDO CampsObers. Van de 500 onderzochte bedrijven heeft 59% nu een bonusregeling. Dit is een verdubbeling van het aantal bedrijven bij een vergelijkbaar BDO-onderzoek een jaar daarvoor. Grootste angst bij het management is door het toepassen van prestatieloon dan wel een bonusregeling dat het ongewenste interne concurrentie teweeg brengt en dat de hoogte van de bonus verkeerd wordt vastgesteld.

Gebrek aan innovatie te wijten aan cultuur  (index...)
De cultuur in de meeste Nederlandse bedrijven is onvoldoende gericht op het leveren van prestaties en het leren van fouten. Werknemers zijn volgens de leidinggevenden onvoldoende gericht op de marktkansen van innovatie of onvoldoende risico’s durven te nemen in de marketing ervan. Dit culturele probleem onder werknemers is volgens de leidinggevenden het grootste probleem bij het vermarkten van innovaties. Dit blijkt uit een peiling die stichting platform Nintens heeft gehouden onder leidinggevenden.

Marketeers verliezen invloed  (index...)
De Nederlandse marketeer raakt de regie kwijt en de rol van marketing in bedrijven is beperkt. Andere afdelingen (zoals Verkoop, Ontwikkeling en Financiën) hebben de marketingtaken overgenomen en nemen daardoor primair de marketingbesluiten. Bij 19% van de door de Rijksuniversiteit Groningen onderzochte bedrijven is marketing nog slechts een lijnfunctie. In de andere gevallen ondersteunen ze doorgaans de afdeling Verkoop. De trend is dat marketing lager in de organisatie komt en eerder wordt gezien als een kostenpost dan als investering. Volgens de onderzoekers breekt vooral het gebrek aan aantoonbare resultaten de marketeer op. Zo werken prijspromoties niet op de lange termijn, worden reclame effecten vaak sterk overschat en is er verder een gebrek aan marketinginnovatie.

Forse toename mailen, bellen en surfen in tijd van de baas  (index...)
Dit blijkt uit de ICT Barometer van Ernst&Young. In vergelijking met 2006 is het aantal uren van het niet-zakelijke gebruik van computer en telefoon onder werktijd door de werknemer van gemiddeld 3,9 naar gemiddeld 4,9 per week gestegen in 2007. Ernst&Young vermoedt dat de medewerkers zich meer wangedrag op de werkvloer permitteren nu de arbeidsmarkt weer groeiende is. Boosdoeners zijn vooral vrouwen en werknemers jonger dan 35 jaar.

(c) 23 februari 2020 Vos Interim