x

Nieuwsbrief maart 2008


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwste nieuwsbrief, bestemd voor uw directie- en management team en HRM. Gaat of bent u op zoek naar een ervaren, oplossingsgerichte all-round interim manager? Neem dan contact met mij op voor details omtrent mijn profiel. Ik ben op korte termijn beschikbaar. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Kopzorgen van CEO’s  (index...)
Wat maalt er rond in de hoofden van ceo’s wereldwijd? Waar zien ze de grootste uitdagingen in hun werk en bedrijf? Dit heeft The Conference Board onderzocht onder 496 ceo’s in 40 landen. Bovenaan de lijst prijkt niet de winstgroei. Grootste uitdagingen voor ceo’s zijn: 1. uitblinken in dagelijkse uitvoering, 2. regelmatige groei van het bedrijf, 3. vasthouden aan de uitgezette strategische koers, 4. winsttoename, 5. gekwalificeerd managementtalent vinden. Overigens zijn er wel verschillen tussen de ceo’s van verschillende continenten.

Hoogopgeleide knapt snel af op baan  (index...)
Jonge hoogopgeleiden missen vaak een juist beeld van de functie waarnaar ze solliciteren. Het gevolg is dat ze snel afknappen en de baan weer opzeggen. Dit blijkt uit een onderzoek van Ad Rem Young Professionals. Volgens het werving- en selectiebureau is 90% van de starters binnen twee jaar weer weg bij hun eerste werkgever. Een kortstondige stage voor hoger opgeleiden met werkervaring tot vijf jaar zou een uitkomst zijn. Naast de meeloopdag (31%) noemt de starter ook een duidelijk doorgroeiperspectief (24%) en ondersteuning van een loopbaancoach (20%) als belangrijke behoeften.

De gevaren van anorexia  (index...)
Managers zijn van nature meer geïnteresseerd in efficiëntie en slankheid, dan in nieuwe businessmodellen.
Sommige bedrijven hebben moeite om een balans te vinden tussen ‘exploratie’ (vernieuwing) en ‘exploitatie’(het veilige pad volgen). Wie een managementteam vraagt wat de belangrijkste voorwaarde is voor toekomstig succes, krijgt in de regel iets te horen over nieuwe producten en bedrijfsmodellen, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbedrijf Deloitte. Wordt diezelfde managers gevraagd welke acties er op de strategische agenda hebben gestaan, dan blijkt dit onderdeel pas op de tiende plaats te komen. Het verschil tussen woorden en daden is dus opvallend groot.

Meer verdienen kan bij een buitenlandse baas  (index...)
Buitenlandse multinationals in Nederland betalen hoogopgeleiden gemiddeld 15% meer loon dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Maar de tevredenheid bij deze werknemers wordt niet groter. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van bedrijfskundige F. Fortanier verbonden aan de Amsterdam Business School van de UVA. Het blijkt overal ter wereld dat buitenlandse ondernemingen stelselmatig meer betalen dan lokale bedrijven. Deels valt dit te verklaren door de relatief hogere werkdruk, werknemers maken meer uren, werken vaker onregelmatig en hebben meer last van stress op het werk.

Werknemer bij MKB voelt weinig voor bijscholing  (index...)
Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder werkgevers en werknemers naar de scholingsinspanningen in ondernemingen tot honderd medewerkers. Zo’n 2,5 miljoen werknemers in het MKB heeft geen behoefte aan scholing. MKB-Nederland noemt dit verontrustend. De werkgeversclub pleit voor meer prikkels in de cao. Cursussen en opleidingen in het midden- en kleinbedrijf zijn vooral gericht op de functie en loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf.

Een kwart minder managers  (index...)
Slecht nieuws voor managementtrainees: het aantal managementbanen krimpt flink. Tussen 2000 en 2005 nam het aantal managers, mensen die leiding geven aan meer dan twintig mensen, met maar liefst een kwart af.
Daar bovenop daalde ook het aantal leidinggevenden en afdelingshoofden. Door reorganisatie worden bedrijven steeds platter. Aan de managementhausse van eind vorig eeuw is een eind gekomen, concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De daling is eerder het gevolg van de laagconjunctuur in de eerste jaren van deze eeuw. Bedrijven hebben uit kostenoverweging op grote schaal gereorganiseerd. En daar heeft een andere beroepsgroep weer profijt van gehad: het aantal organisatiedeskundigen en –adviseurs is sterk gegroeid.

HR-systemen zijn booming  (index...)
Binnen drie jaar zullen veel meer it’ers nodig zijn die werken aan geautomatiseerde hr-systemen. Dat valt af te leiden uit

(c) 8 April 2020 Vos Interim