x

Nieuwsbrief april 2008


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de gratis nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim. Deze nieuwsbrief bevat interessante onderzoeksberichten op gebied van management en HRM, verzameld uit diverse media. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Weekend blijft kalm  (index...)
Iedereen zegt het drukker te hebben en praat over flexibele werktijden. Maar het weekeinde is nog steeds de periode waarin veel wordt geslapen en maar weinig wordt gewerkt, zo blijkt uit de Randstad Werkmonitor. Gemiddeld wordt in het weekend een uur per dag gewerkt. Werknemers slapen een uur langer en nemen een half uur extra de tijd om van een goede maaltijd te genieten. Doordeweeks begint de werkende Nederlander na een nacht met zeven uur slaap aan een net zo lange werkdag. Twee op de drie werknemers weten een goede balans te vinden tussen werk en privé, stellen de onderzoekers van Randstad vast. Bij één op de tien werknemers laat deze balans te wensen over. Voor een deel komt dit door een gebrek aan ruimte geboden door de werkgever om deze balans ook daadwerkelijk te realiseren. Eén op de vijf werknemers krijgt deze ruimte naar eigen zeggen onvoldoende.

Wat mensen drijft  (index...)
Aan de Harvard University is langdurig onderzoek gedaan naar het innerlijke werkleven van werknemers. Managers blijken daarin een heel belangrijke rol te spelen. De Harvard University deed uitgebreid onderzoek onder 238 kennismedewerkers die samenwerkten in 26 projectteams. In het kader van het onderzoek hielden deze mensen dagelijks een dagboek bij. De eerste bevindingen van de onderzoekers mag eigenlijk geen verrassing zijn: het innerlijke werkleven van mensen blijkt inderdaad van grote invloed op de bedrijfspresentatie. Mensen presteren beter als zij op hun werk positieve emoties ervaren, als zij passie voelen voor wat zij doen en als zijn hun werk, hun team, hun managers en hun organisatie positief percipiëren. Logisch: je voelt je beter als je het idee hebt dat je werkomstandigheden goed zijn en dat je inspanningen ook echt ergens toe leiden. De tweede bevinding is dat het gedrag van managers van zeer grote invloed is op het innerlijke werkleven van hun mensen. Wat kunnen managers doen om het innerlijke werkleven van hun mensen positief te beïnvloeden? Uit onderzoek bleek concreet:
  • directe hulp bieden (i.p.v. dingen in de weg staan);
  • voldoende middelen en tijd beschikbaar stellen;
  • vanuit een leeroriëntatie reageren op succes en falen in plaats van vanuit een puur evaluatieve oriëntatie.
Telewerken: langzaam meer steun  (index...)
Volgens een enquête die SonicWall onder 1.184 managers en bedrijfsleiders uitvoerde, voelen deze zich steeds comfortabeler bij het fenomeen telewerken. De belangrijkste zorgen rond telewerken zijn de impact op de productiviteit, efficiënte teambuilding en computerbeveiliging. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat telewerken een competitieve noodzaak is, of op zijn minst een manier om medewerkers extra te motiveren. Meer dan een derde heeft werknemers die meer dan 20 procent van de tijd buiten kantoor werken en ongeveer de helft van de bedrijven beschikt over een formeel beleid op het gebied van telewerken.
De drie grootste zorgen van de respondenten omtrent het onderwerp zijn: 1. dat hun medewerkers niet productief zullen blijven, 2. dat telewerkers bepaalde aspecten van de job missen door niet fysiek op kantoor aanwezig te zijn, 3. potentiële inbreuken op de veiligheid.

Managertje pesten  (index...)
Schrikbarend veel Duitse managers wordt het leven zuur gemaakt door medewerkers. Mensen brengen geruchten de wereld in, saboteren, schrijven anonieme dreigbrieven, stelen vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De meeste managers lijden in stilte. De toename van ‘chefmobbing’ is afgelopen jaren sterk gestegen door hardere werkomgeving van tegenwoordig: meer uren, stagnatie in de beloning (behalve voor directie), continue herstructureringen, minder baanzekerheid. Nog maar een schamele 13 procent van de Duitse werknemers is volledig gecommitteerd aan baan en bedrijf, 68 procent doet wat moet maar meer ook niet en 19 procent heeft innerlijk ontslag genomen. Dit blijkt uit onderzoek van Gallup.

Mensen ontslaan slecht voor gezondheid  (index...)
40 procent van de managers die werknemers ontslag moesten aanzeggen, zegt dat het gezinsleven, de gezondheid en de nachtrust daaronder te lijden hebben gehad. Senior managers blijken nog meer moeite te hebben met ontslaggesprekken dan middle-managers. Dit blijkt uit onderzoek van de Alexander Hughes Group.

Veel onveilig ict-gebruik  (index...)
Werknemers nemen onnodige veiligheidsrisico’s bij het gebruik van bedrijfsnetwerken. Een studie in opdracht van SurfControl onderzocht het gedrag van ruim duizend ict-gebruikers in Nederland, Australië, Singapore, de VS en het Verenigd Koninkrijk op vaste en mobiele werkplekken. Mobiele werkers nemen de grootste risico’s en dat komt vooral doordat zij onbekommerd gebruik maken van mogelijke onveilige netwerken. Tweederde van hen gebruikt draadloze hotspots. Het riskantst zijn usb-stickgebruik, instant-messaging, het downloaden van muziek en het versturen van vertrouwelijke informatie via e-mail. Als er vertrouwelijke informatie van bedrijfscomputers wordt gestolen, geeft bijna tweederde van de respondenten daar de werkgever de schuld van.

Rendement op p&o  (index...)
Veel ondernemingen laten na om investeringen in mensen, zoals opleidingen, te koppelen aan de bedrijfsresultaten. In bijna alle andere onderdelen van organisaties gebeurt dat wel. Dit blijkt uit onderzoek van HR-adviesbureau Towers Perrin onder p&o‘ers. Van de ondervraagde ondernemingen koppelt 30 procent investeringen in mensen aan een combinatie van zachte en harde organisatieresultaten en 7 procent gebruikt alleen financiële resultaten. Uit het onderzoek blijkt, dat de financiële afdeling zich in toenemende mate met personeelsmanagement bezighoudt en dat verantwoordelijken op zoek zijn naar mogelijkheden investeringen en resultaat te verbinden. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan dat de personeelsmanager een gelijkwaardige gesprekspartner moet zijn van de ceo en cfo. Ruim 30 procent vindt dat besluiten vaker gepaard moeten gaan met onderbouwingen.

‘Klik’ is belangrijker dan rationeel denken  (index...)
Vijftig bestuurders uit de zorg, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en bestuurders bij gemeente en provincie zijn ondervraagd naar de factoren die van belang zijn bij allianties. De persoon en functionaris zijn feitelijk niet te scheiden, werd vastgesteld door de Tilburgse promovendi Wilfrid Opheij en Edwin Kaats. Wel of niet in een alliantie of netwerk stappen wordt maar voor 15 procent bepaald door rationele argumenten. Rationele argumenten worden vooral gebruikt in presentaties naar buiten toe. Macht, de beste willen zijn, autonomie, engagement, angst, spijt, vertrouwen en persoonlijke ‘klik’. Dit soort persoonlijke beweegredenen blijken doorslaggevend voor bestuurders om allianties aan te gaan met ander organisaties.

Hogere productiviteit  (index...)
Bedrijven met een investeringsstrategie voor unified communications verwachten met de integratie van de populairste communicatievormen als spraak, e-mail, fax, instant messaging en video in één enkele interface vooral de productiviteit van werknemers te verhogen. Dit blijkt uit een steekproef van Datamonitor onder 390 it-managers en 524 eindgebruikers in de Verenigde Staten en in twaalf landen in Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika dat in opdracht van Dimension Data werd uitgevoerd. Volgens het onderzoek biedt 56,7 procent van de onderzochte bedrijven flexibel werken aan met een actieve it-ondersteuning, 15 procent biedt flexwerkers geen aparte support en in 29 procent van de ondervraagde bedrijven kunnen werknemers nog niet flexibel werken. Mobiele telefonie en toegang via een Virtual Private Network (VPN) zijn de meest gebruikte voorzieningen voor flexwerkers. Bedrijven gaven wel aan plannen te hebben om meer hulpmiddelen in te gaan voeren, zoals instant messaging.

Werkplek wordt steeds kleiner  (index...)
Werknemers krijgen steeds minder kantoorruimte tot hun beschikking. Ongeveer twee derde van door Corenet Global ondervraagde werkgevers verwacht dat over drie jaar een kwart van de werknemers geen eigen werkruimte meer heeft. Op dit moment is dat 10 procent. De krimp van de persoonlijke werkruimte komt doordat steeds meer organisaties hun werknemers van privé-kantoren naar de open ruimtes verplaatsen. Dat doen zij om meer samenwerkplekken te creëren. Werk is tegenwoordig steeds meer op samenwerken gericht, wat tot minder -ruimte innemende- individuele werkplekken leidt. Daarnaast blijven de onroerend goedprijzen stijgen en zoeken bedrijven naar manieren om minder ruimte in te nemen. Een andere trend die een krimp van de werkplek versnelt, is de ontwikkeling van de technologie. Ook laptops worden steeds meer op de werkvloer gezien, dat maakt flexibel gebruik van ruimte mogelijk. Innovatieve monitorarmen leveren meer werkoppervlak op en laten de beschikbare ruimte groter lijken, terwijl de werknemer in feite minder ruimte heeft.

Ouderen blijvend moeilijk aan werk  (index...)
De werkloosheid onder ouderen stijgt tot 2010 alleen maar verder, zo verwachten bijna de helft van de Nederlandse huishoudens en een derde van de werkenden die zich beroepsmatig met de arbeidsmarkt bezighouden. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktenquête van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Er wordt dan ook gepleit om ouderen weerbaarder te maken, door in hun scholing te investeren. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid voor werkgevers, ouderen kunnen niet meer weglopen voor trainingen of cursussen. Overigens komt uit het onderzoek naar voren dat ruim de helft van alle ondervraagden meent dat vooral werkgevers blaam treft: zij zijn er onvoldoende voor te porren om te investeren in opleidingen van oudere werknemers.

Bedrijfsleven kent hogere prioriteit toe aan innovatie  (index...)
Nederlandse bedrijven vinden innovatie de belangrijkste groeimotor. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor van adviesbureau Twynstra The Bridge, onder 443 managers bij grote en middelgrote bedrijven in Nederland. Daarmee staat innovatie voor het eerst op nummer 1 in zeven jaar onderzoek. Eerder scoorde zelfstandig groeien op bestaande markten hoger. Een zesde van de bedrijven haalt meer dan 30 procent van de omzet uit nieuwe producten. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven gezamenlijk 4 procent van de omzet besteden aan innovatie. Dit is veel hoger dan de engere definitie van uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (1 procent) die meestal wordt gebruikt om de innovatiekracht aan te geven. Wat bij de koplopers opvalt, is dat deze bedrijven sterk voor ogen hebben waar ze heen willen met innovatie. Ook stellen ze in iedere fase van het proces flexibele teams samen met specifieke kennis.

(c) 23 februari 2020 Vos Interim