x

Nieuwsbrief juni 2008


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Vos  (index...) Interim.

Nederlander strooit kwistig met vakantiegeld  (index...)
Nederlanders maken meer schulden als zij hun vakantiegeld hebben gekregen. Dat meldde het Nationaal Incasso Bureau op basis van eigen onderzoek naar schuldaflossing in de afgelopen vijftien jaar. Het vakantiegeld wordt door veel Nederlanders meteen uitgegeven. Het geld wordt zelden voor het aflossen van schulden gebruikt.

Een goede handdruk geven is cruciaal  (index...)
Een gesprekspartner trekt allerlei conclusies uit de manier waarop je hem of haar een hand geeft. Dit is een conclusie van een onderzoek naar het belang van handen schudden bij sollicitatiegesprekken van de Amerikaanse professor Greg Stewart. Bijna honderd studenten hielden gesprekken met lokale zakenlieden. Diezelfde studenten maakten ook kennis met specialisten die hun manier van handen schudden beoordeelden. Studenten die een goede, stevige handdruk gaven, hadden volgens de zakenlieden de grootste kans op een baan. Een verklaring hiervoor is dat een handdruk belangrijk is, omdat het zo persoonlijk is. Goede handenschudders zijn vaak extrovert, makkelijk in de omgang en maken oogcontact.

Top 3 struisvogel vluchtgedrag  (index...)
Veel leiders vermijden moeilijke gesprekken en andere taken die hun slecht liggen. Wat is de oorzaak van systematisch vluchtgedrag? Een oorzaak blijkt een afkeer van bepaalde personen. Managers gaan taken delegeren of schriftelijk afdoen, zodat ze maar geen persoonlijk contact hoeven te hebben. Een tweede oorzaak is vaak ergernis over de moeizame uitvoering van het beleid. Een enquête onder zevenhonderd managers van grote bedrijven, resulteert in een top 3 struisvogelvluchtgedrag: 1. mensen aanspreken op slechte prestaties of verkeerd gedrag, 2. De uitvoering van een strategie, 3. Signalen die afwijken van het verwachtingspatroon.

MVO is niet winstgevend  (index...)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nauwelijks winstgevend, blijkt uit een analyse van 167 onderzoeken verspreid over 35 jaar. De correlatie tussen corporate gedrag en goede financiële resultaten is zeer klein. De enige uitzondering is wangedrag van ondernemingen: dat heeft een waarneembaar negatieve impact als het bekend wordt bij het brede publiek. Daar staat tegenover dat mvo de aandeelhouders nauwelijks of geen geld kost. Bedrijven kunnen dus verantwoord ondernemen én winstgevend zijn, ook al is het niet hun sociale gedrag dat winsten oplevert. De les: winstgevendheid moet niet je belangrijkste drijfveer zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De beloning is dat je iets doet waar de maatschappij er wel bij vaart. Dat zou op zich ook voldoende moeten zijn.

Vereenvoudig helpdesksysteem  (index...)
Helpdeskmedewerkers staan maar een klein deel van hun tijd klanten te woord. Er gaat veel tijd en productiviteit verloren met de it-systemen waar de helpdesk zijn informatie uit moet halen. Niet meer dan 29 procent van de werkdag zijn helpdeskmedewerkers in gesprek met de klant, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder vijfhonderd helpdeskmedewerkers uitgevoerd in opdracht van Siemens Enterprise Communications. De rest van de tijd (71 procent) brengen de ondervraagden door met het invoeren van gegevens, het maken van aantekeningen, het vragen om advies en het lezen van informatie. Wellicht is dit een belangrijke oorzaak dat klanten zoveel tijd doorbrengen in de wachtstand. Het zijn niet de uitdagende problemen of de lastige klanten die voor de meeste verloren tijd zorgen, maar de it-systemen die de helpdesk gebruikt. Gemiddeld wordt gebruik gemaakt van vijf verschillende applicaties voor één helpdeskverzoek, terwijl 5 procent van de ondervraagden zelfs te rade moet gaan bij vijftien verschillende applicaties. Zo’n 61 procent geeft aan dat op dit punt de meeste tijdwinst valt te behalen. Van de respondenten denkt 41 procent dat een training in it-systemen hun productiviteit verbetert, terwijl 40 procent meer training wil in hoe met lastige klanten moet worden omgegaan.

Starter kan stikken  (index...)
Nieuwe medewerkers schieten in de eerste dagen op hun nieuwe werk de ene na de andere bok, zo blijkt uit Europees onderzoek van financieel uitzend- en detacheringbureau Accountemps onder ruim 3700 Europese managers. De belangrijkste fouten die starters in het begin van hun carrière maken bij hun nieuwe bazen, zijn een gebrek aan pro-activiteit en het niet vragen om hulp. Ook niet aanpassen aan de cultuur, niet aanpassen aan het team, geen oog voor details of fouten in het werk worden genoemd als beginnersfouten. Uit het onderzoek blijkt dat bazen dit geklungel van de nieuweling aan zichzelf te danken hebben. Nederlandse werkgevers laten eenderde van de nieuwe medewerkers stikken na dag één, zo blijkt uit onderzoek. Toch doen Nederlandse bazen in vergelijking tot hun Europese collega’s het nog niet zo slecht. In België moet 45 procent van de nieuwe medewerkers zijn eigen weg vinden, in Duitsland moet bijna de helft van het nieuwe personeel het zonder goede introductie doen. In Frankrijk moet meer dan de helft nieuwelingen het maar zelf uitzoeken.

Leiderschap ontwikkelen  (index...)
Bedrijven zonder effectieve leiderschapsontwikkeling en opvolgingsplanning komen vroeg of laat in de problemen. De kwaliteit van het management is immers essentieel voor een bedrijf. Harvard-onderzoekers hebben uitgebreid bestudeerd wat succesvolle programma’s voor leiderschapsontwikkeling kenmerkt. Het belangrijkste kenmerk blijkt te zijn dat de ontwikkeling van de executives van morgen, niet aan de hr-afdeling wordt overgelaten maar een verantwoordelijkheid op senior niveau is (niveau ceo, managementteam en bestuur). De top moet nauw bij de leiderschapsontwikkeling betrokken zijn. Succesvolle programma’s zijn bovendien geen geïsoleerde gebeurtenissen maar zijn geïntegreerd in het dagelijkse doen en laten in het bedrijf. Effectieve programma’s zijn er verder op gericht om leemtes in de talentportfolio van het bedrijf te vullen en zijn in lijn met de strategie, ondersteunen het merk van het bedrijf en hebben de steun van de medewerkers.

Student blijft voor carrière in buitenland  (index...)
Twee derde van de Nederlandse studenten in het buitenland wil niet terug, omdat ze ter plekke een uitdagender carrière perspectief hebben. De Nederlandse arbeidsmarkt verliest hierdoor talent. Dat concludeert de Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten na een onderzoek onder 300 bachelor- en materstudenten en promovendi. Vooral studenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten willen niet terug naar Nederland. De belangrijkste reden om te blijven in het buitenland is de grotere levensuitdaging. Het salaris in het buitenland speelt een beperkte rol. In het lijstje met redenen staat het loonstrookje op de zesde plaats. Dat bevestigt nog maar eens dat voor de huidige generatie geld minder belangrijk is dan persoonlijke ontwikkeling. Nederlandse studenten in de Angelsaksische landen merken vaak dat talent daar meer gewaardeerd wordt. Studenten die wel terug keren, hebben daarvoor vooral persoonlijke redenen. Ze willen bij familie en vrienden zijn. Exacte cijfers over Nederlandse studenten in het buitenland ontbreken. Het zijn er naar schatting ongeveer 7000, daarvan zeggen er dus 5000 te willen blijven.

Relatie bepaalt project  (index...)
Veel bedrijven beginnen enthousiast aan projecten, maar na een tijdje neemt het enthousiasme af en wordt de relatie tussen project- en lijnmanager minder intensief. Hierdoor raken projecten uit koers en lopen zelfs gevaar volledig te mislukken. Dit concludeert het Atos Consulting Trends Institute in de Benchmark Projectmanagement 2008. Organisaties zijn hardleers, concluderen de onderzoekers. Net als uit onderzoek van vorige jaren blijkt ook nu weer dat alle aandacht uit gaat naar de start van projecten. Direct daarna verslapt de aandacht. Zo toetsen ruim acht op de tien organisaties de business case bij de start van projecten, terwijl dit tijdens projecten nog maar voor vier op de tien bedrijven geldt. Slechts een op de drie bedrijven evalueert de gang van zaken na afronding van een project. Er is tevens onvoldoende aandacht voor risicomanagement. In de helft van de gevallen is van risicobeheer zelfs helemaal geen sprake. De onderzoekers stellen dat onvoldoende afstemming tussen het project- en het lijnmanagement de hoofdoorzaak is van deze problemen. Dit komt vooral doordat lijnmanagers niet voldoende meegaan met de ontwikkelingen. Projectmanagers daarentegen zijn de afgelopen jaren wel professioneler geworden. Toepassing van project portfoliomanagement kan een brug slaan tussen deze werelden, zo concludeert het rapport.

Gezocht: een baas die wil luisteren naar zijn dertigers  (index...)
Hoogopgeleide dertigers worstelen met zichzelf en hun carrière, maar gunnen zich geen tijd om keuzes te maken. Niet geld of status, maar een chef die regelmatig informeert hoe het met ze gaat, is voor deze leeftijdsgroep de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Zijn er daarnaast genoeg mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen, dan is de kans groot dat die plichtsgetrouwe workaholic de organisatie lang trouw zal blijven. Dit concludeert organisatieadviesbureau Twynstra & Gudde uit een onderzoek onder een groep van honderd mensen tussen de 29 en 36 jaar oud. Deze generatie heeft nu veel behoefte aan reflectie over keuzes en mogelijkheden die ze hebben, maar gunt zichzelf niet de tijd om dat ook daadwerkelijk te doen. Volgens de onderzoekers moeten werkgevers erop letten dat ze deze veelbelovende medewerkers voldoende ontwikkelingskansen geven, anders raak je ze kwijt. De typische dertiger van nu heeft altijd haast, heeft mogelijkheden te over en durft daardoor nauwelijks keuzes te maken. Een werkgever die de dilemma’s van deze leeftijdscategorie bespreekbaar maakt en zijn mensen aan het denken zet, kan rekenen op een grote loyaliteit.

Vrouw 40+ werkt niet lang genoeg  (index...)
De nieuwe Taskforce Deeltijd Plus die de arbeidsdeelname van vrouwen stimuleren, moet zich richten op vrouwen van boven de veertig die uit de kinderen zijn. Daar is de grootste winst te behalen, blijkt uit een studie, die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft verricht, ten behoeve van Taskforce. Dat de Nederlanders kampioen deeltijdwerk in de wereld is, is voornamelijk te danken aan de voorkeur van de Nederlandse vrouwen. Ook in het buitenland willen vrouwen met jonge kinderen graag in deeltijd werken. Opvattingen over wie het beste voor kleine kinderen kan zorgen, verschillen ook niet met die in omringende landen. Het grote verschil is dat buitenlandse moeders als de kinderen groter zijn, weer voltijds gaan werken. In Nederland blijven vrouwen echter ook in deeltijd werken als hun kinderen helemaal geen zorg meer nodig hebben. Vooral lager- en middelbaar geschoolde vrouwen blijven hangen in kleine deeltijdbaantjes waar ze geen economische zelfstandigheid mee bereiken. Drie op de tien jonge vrouwen vinden dat de vrouwe geschikter is om voor kleine kinderen te zorgen dan de man. Daarmee zijn ze traditioneler in hun opvattingen dan jonge vrouwen tien jaar terug.

(c) 3 April 2020 Vos Interim