x

Nieuwsbrief december 2008


Geachte mevrouw/heer,
Op weg naar 2009 wens ik u een jaar toe vol nieuwe uitdagingen, successen en tevens een goede gezondheid! Alvast fijne feestdagen. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Wat leiders kunnen leren van online gaming  (index...)
Van de manier waarop leiderschap werkt in online games valt veel te leren. Amerikaanse onderzoekers bestudeerden in opdracht van IBM hoe leiderschap werkt in online games, zoals World of Warcraft, EverQuest en Lineage. Het gaat hierbij om games, waaraan meerdere spelers meedoen en waarin bepaalde spelers de leiding van teams op zich nemen. Het onderzoek leverde opmerkelijke bevindingen op. Ten eerste: in games wordt het leiderschap vaak opgepikt door mensen die in de echte wereld niet snel als high potentials op managementgebied zouden worden gekwalificeerd. Ten tweede: succesvol leiderschap heeft in online games minder te maken met de kenmerken van individuele leiders en des te meer met de ‘spelomgeving’. De spelomgeving zoals die is gecreëerd door de gameontwikkelaar. Het leidt tot tijdelijk steeds wisselend leiderschap, dit is onbekend in de echte wereld. Enkele kenmerken van leiderschap in online games: 1. Leiderschap vraagt snelheid, 2. In games worden weken en dagen gecomprimeerd tot uren en minuten, 3. Ontwikkelingen voltrekken zich met een duizelingwekkende snelheid, 4. Het wordt gestimuleerd om risico’s te nemen, 5. Trial and error is cruciaal, 6. Leiderschapsrollen zijn vaak tijdelijk, 7. In games kan iemands rol binnen een minuut van teamleider in teamlid veranderen, dat orders van anderen uitvoert en andersom, 8. In games is leiderschap geen identiteit maar een taak.

Nederlander klaagt over sfeer op het werk  (index...)
Onder Nederlandse werknemers zijn meer klagers over de werksfeer dan mensen die daar tevreden over zijn. Uit onderzoek van banensite StepStone blijkt dat 28% van de Nederlandse werknemers de sfeer op het werk als onaardig of teleurstellend ervaart, tegen 24% die de sfeer motiverend vindt. De vraag of iemand wel of niet gelukkig is op het werk, heeft niet alleen te maken met beloning of het hebben van onvoldoende verantwoordelijkheid of juist te veel verantwoordelijkheid. De wijze waarop collega’s onderling en met hun leidinggevenden omgaan is ook belangrijk. In Nederland is het volgens de onderzoekers dus niet al te goed gesteld met de sfeer op de werkvloer. Het aantal Nederlandse optimisten is wel groter dan het
Europees gemiddelde, dat slechts op 20% ligt. Aan het onderzoek deden in totaal 15.373 werknemers mee uit acht verschillende landen. De bedrijfscultuur en sfeer op het werk zijn belangrijk bij het voorkomen van werkstress. Mensen die onvoldoende steun van hun collega’s of van leidinggevenden krijgen, zijn sneller ziek of overspannen. Onzekerheid over de duur van de aanstelling draagt ook bij aan een slechte sfeer en stress. Daarnaast zijn het gebrek aan groei mogelijkheden en het gebrek aan promotie belangrijke factoren voor de sfeer op het werk. Te weinig fysieke ruimte, lawaai en vervuilde lucht maken een langdurig verblijf op het werk tot last voor werknemers.

CEO’S zijn bezorgd over verandering  (index...)
Directeuren maken zich meer dan ooit zorgen over verandering, blijkt uit het jaarlijkse ceo-onderzoek van IBM. Dit betreft dan vooral veranderingen bij de klant. Zo duikt er een categorie op van kritische, via het internet goed geïnformeerde en zeer mondige consumenten. Directeuren willen de komende jaren gemiddeld 22 procent meer uitgeven om die klanten goed te bedienen. Tot een andere nieuwe klantencategorie behoren de consumenten die grote waarde hechten aan sociale waarden, ook bij de keuze van een merk. Ceo’s zien deze doelgroep vooral als een kans: 69 procent hoopt onder deze consumenten meer producten te verkopen.

Virtueel netwerk als wervingsinstrument  (index...)
Bedrijven die personeel zoeken, maken regelmatig gebruik van sociale netwerken op internet. Het effect ervan valt echter vooralsnog tegen. Bovendien lijken meer kandidaten op de netwerken de deur dicht te houden voor wervers. Van de Nederlandse bedrijven die het afgelopen jaar vacatures hadden, heeft 6% gebruikgemaakt van één of meerdere online net- werken voor de werving en selectie van personeel. Ruim 10% van de bedrijven gaat naar verwachting de komende zes maanden gebruikmaken van één of meer internet netwerken bij de zoektocht naar personeel. Hyves en LinkedIn worden het meest ingezet, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Webwerving van onderzoeksbureau Heliview Research onder achthonderd werkgevers met vacatures. Van de online netwerken is You-Tube onder werkgevers het bekendst (84%), gevolgd door Hyves (81%) en MSN (80%). Ongeveer 10% van de bedrijven die bekend zijn met de site, maakt bij het wervingsproces gebruik van Hyves. De professionele site LinkedIn wordt door maar liefst 20% van de bedrijven ingezet. Deze site geniet echter een lagere bekendheid (22%) en wordt daarmee in absolute zin minder vaak ingezet bij het wervingsproces dan Hyves. Op de derde plaats staat de site Wieowie.nl. Deze site wordt vooral ingezet voor het doorlichten van personeel. Overigens worden de populaire netwerken gemiddeld vaker ingezet voor screening van personeel (4%) dan voor werving (3%). YouTube is de bekendste site, maar wordt niet of nauwelijks ingezet bij personeelswerving. Het succes van sociale net- werken bij de werving is momenteel nog beperkt. Ongeveer een derde van de gebruikers vindt de netwerken succesvol bij de zoektocht naar nieuw personeel. Dit ligt bijvoorbeeld een stuk lager, dan het succes van de traditionele vacaturesites. Aan de aanbodzijde op de arbeidsmarkt lijkt de populariteit van de sociale netwerken af te nemen. Dit betekent dat deze mensen aangeven dat zij niet ongevraagd voor een baan aanbod benaderd willen worden.

Vast versus freelance  (index...)
Werkgevers raken verzadigd van tijdelijke werknemers en freelancers, volgens Jobbingmall.nl is 40 procent van hen het komende kwartaal van plan om overwegend vast personeel aan te trekken. Een iets kleiner deel, 34 procent verwacht tijdelijk personeel in te zetten. Nog steeds is de vraag naar personeel gigantisch, terwijl die vraag in het buitenland al tanende is. Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland zegt vacatures te hebben waarvoor geen gekwalificeerd personeel kan worden gevonden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 220 recruitment-managers en hr-professionals.

Scholing faalt  (index...)
Bijna de helft van de managers worstelt met de vraag hoe ze vaardigheden moeten overbrengen op het personeel. Daarnaast hebben vier van de tien leidinggevenden geen idee welke vaardigheden ze eigenlijk moeten overdragen. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek van IBM en het Human Capital Institute. Bijna tweederde van de bazen geeft in dit onderzoek aan het moeilijk te vinden om medewerkers tijdig te scholen. Leidinggevenden in de IT doen het iets beter dan hun collega’s elders, zo concluderen de onderzoekers. Maar in de publieke sector is het bar en boos met de talentontwikkeling. Bazen die het trainen van hun medewerkers laten versloffen, snijden zichzelf in de vingers. Uit tal van onderzoeken blijkt dat scholen van IT’ers loont. Teams functioneren het best als bijna de helft tot tweederde van de IT-specialisten gecertificeerd zijn. Certificering leidt tot verlaging van inhuur van externen met 17 procent. De tijdige oplevering van projecten stijgt met 15 procent en de tevredenheid van klanten stijgt met 14 procent.

Praten over het werk is noodzaak  (index...)
Een grote meerderheid van de Nederlandse managers vertelt thuis honderduit over werkzaamheden en collega’s. Soms is het echter niet mogelijk om details prijs te geven, of zelfs verboden. Zelfs over het ‘niet mogen praten’, wordt soms niet gepraat bij bedrijven. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat de gemiddelde leidinggevende vele malen loslippiger is. Ongeveer 97,2 procent van de managers vertelt aan de eettafel over collega’s terwijl 99,3 procent met het thuisfront praat over hun eigen werkzaamheden. Dat doen managers om verschillende redenen: een meerderheid omdat ze het leuk vindt en om het thuisfront te informeren, maar ongeveer één op de drie alleen maar om stoom af te blazen. Uit het onderzoek blijkt dat de partner altijd weet wat voor werk hij doet, ook de kinderen (66,9%), moeder (68,9%), vader (53,8%), broers (54,1%) en zussen (56,7%) weten dit vaak. Goed voor de gespreksstof aan tafel, wellicht minder goed voor het bedrijf. Want wat als niet alles zo maar aan de eettafel verteld mag worden? Zoals bij de AIVD, politie, het leger of beroepsgroepen zoals de zorg en de advocatuur. Praten over het werk met bazen, collega’s of deelname aan intervisiegroepen of een bezoek aan de vertrouwenspersoon van het bedrijf kan helpen om problemen te voorkomen. Niet praten heeft op den duur tot gevolg dat er verschijnselen kunnen optreden, die lijken op het post traumatisch stress syndroom.

Leidinggevende ten strijde tegen zelfcensuur  (index...)
We vinden van ons eigen dat we redelijk creatief zijn en we denken dat collega’s onze creatieve kwaliteiten ook hoog waarderen. De gemiddelde werkende Nederlander krijgt voor ‘creativiteit’ het rapportcijfer zes plus. Het is een voldoende, maar een flinke tegenvaller. Want zelf waardeert hij zijn creativiteit op 7,3. Dat blijkt uit Het Grote Creativiteitsonderzoek dat op initiatief van het Financiële Dagblad en adviesbureau Trompenaars Hampden-Turner afgelopen jaar is gehouden onder meer dan 850 mensen. Hoewel we het belangrijk vinden om veel plezier in ons werk te hebben (rapportcijfer 8,7), scoren de stellingen ‘Ik heb afgeleerd om met grensverleggende ideeën te komen’ en ‘Ik praat niet graag over ideeën voor ze zijn uitgewerkt’ toch een zeven. De propositie ‘Ik heb geleerd om niet te veel op te vallen’ en ‘Ik ben bang om voor gek te staan’ krijgen een rapportcijfer dat ook tegen de zeven aanligt.
Het onderzoek laat tevens zien dat werkende Nederlanders de neiging hebben hun kritische collega’s voor te zijn door hun eigen ideeën al aan een zelfevaluatie te onderwerpen. Een zinloze actie, want de collega’s gaan er daarna, vaak nietsontziend, overheen. Creativiteit is essentieel om innovatie in Nederland op een hoger plan te krijgen. Dat gebeurt alleen als niemand zich geremd voelt in het uiten van zijn ideeën. Daar ligt een taak voor leidinggevenden.

Tien manieren om verveling te verhullen  (index...)
De volgende conclusies volgen uit een enquête over verveling op het werk, INTERMEDIAIR.
1. Privé mailen of internetten met een zakelijk document open, zodat je kunt wisselen als er iemand binnenkomt; 2. Druk typen, daarbij boos mompelen en aandachtig kijken, niemand zal je storen; 3. Rondsjouwen met stapels papieren onder je arm; 4. Veel printen om vervolgens de nutteloze documenten in de prullenbak te gooien; 5. Vragen stellen aan anderen om die aan het werk te zetten; 6. Druk heen en weer lopen met een mobieltje tegen je oor; 7. Het werk uitsmeren over de dag en tussendoor privé-dingen doen; 8. Lezen en vervolgens onzin opschrijven, alsof je een lijst maakt; 9. Tijdsdruk neerleggen bij anderen voor dingen die eigenlijk geen haast hebben; 10. In Excell allerlei schermen openen en voortgangsbalken produceren waardoor het lijkt alsof je met iets heel belangrijks en ingewikkelds bezig bent.

Zuid-Koreanen draaien meeste uren  (index...)
Zuid-Koreaanse werknemers werken gemiddeld 45 uur per week. Dat is bijna zeven uur meer dan het een na hardst werkende volk ter wereld: de Grieken. Op nummer 3 staan de werknemers in Polen, gevolgd door werknemers in Israël, Turkije, de Verenigde Staten, Mexico, Hongarije, Spanje, Japan en Italië (waar een werkweek gemiddeld ongeveer 32 uur telt).De kortste werkweken treffen we aan in Frankrijk (ruim 30 uur), Zweden (bijna 30 uur) en Noorwegen (ruim 28 uur) Nederland, waar 45 procent van de werknemers uit parttimers bestaat heeft de kortste werkweek: gemiddeld rond 26 uur. Dit blijkt uit The Economist.

Apple nummer 1  (index...)
Welke bedrijven staan in het hoogste aanzien bij executives en analisten? Businessblad Fortune en adviesbureau Hay Group onderzoeken jaarlijks wat de The World’s Most Admired Companies zijn. De nieuwe nummer 1 is Apple. We weten allemaal waarom: de iPhone. Apple is een zeer aantrekkelijk bedrijf door: 1. het innovatievermogen, het perfectionisme, de down-to-earth product(ontwikkeling)filosofie, de bijzondere ceo (Steve Jobs). Vorig jaar stond Apple nog op nummer 5. Op nummer 2 staat General Electric, de nummer 1 van 2007. Toyota zakt van nummer 2 naar 3. De meest bewonderde bedrijven zijn vooral Amerikaans. Zo is het altijd geweest. In de top-20 staan slechts 2 Japanse ondernemingen en één Duits bedrijf, de rest is VS.
DE TOP-10: 1. Apple VS, 2. General Electric VS, 3. Toyota Motor Japan, 4. Berkshire Hathaway VS, 5. Procter & Gambie VS, 6. FedEx VS, 7. Johnson&Johnson VS, 8. Target VS, 9. BMW, 10. Microsoft VS

Korter werken gaat eraan  (index...)
Als de arbeidskrapte nog erger gaat worden, overwegen veel werkgevers om deeltijdwerk een kopje kleiner te maken. Ook willen ze werknemers tegenhouden die op hun 65ste met pensioen willen gaan. Daarnaast willen ze dat het zittende personeel meer taken gaat uitvoeren, zodat niet voor elke klus een nieuwe medewerker moet worden aangetrokken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de krapte op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat veel werkgevers eentonig zijn als het gaat om het oplossen van de personeelskrapte. Bijna de helft (47 procent) van de onderzochte organisaties schakelt een uitzendbureau in, 42 procent verbreedt de inzetbaarheid van werknemers en 38 procent werkt nauwer samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld door personeel te ruilen of arbeidspools op te richten. Terwijl er toch heel wat meer mogelijkheden zijn om de tekorten te dempen. Denk maar aan het verlagen van functie-eisen, het terughalen van vutters, het verplaatsen van de productie, hogere lonen en het verlengen van de voltijdse werkweek. Het probleem is dat werkgevers een broertje dood hebben aan deze initiatieven.

(c) 3 April 2020 Vos Interim