x

Nieuwsbrief februari 2009


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Vos  (index...) Interim met onderzoeksberichten op het gebied van HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

IT -sector nauwelijks last van kredietcrisis  (index...)
De IT-sector heeft nauwelijks last van de kredietcrisis. Binnen alle sectoren wordt voor het komende jaar een groei van het IT-budget verwacht, hoewel het wel iets minder hard zal gaan dan voorheen. Deze resultaten komen uit de gepubliceerde ICT Barometer van advies- en accountantskantoor Ernst &Young. De afgelopen twee jaren verwachtten steeds meer dan 90 procent van de managers dat de IT-budgetten zouden stijgen, nu is dat 83%. Van de ondervraagde bedrijven ziet 88% het aantal interne IT'ers groeien of gelijk blijven. De ICT Barometer is gebaseerd op onderzoek dat sinds 2001 elke twee maanden wordt gehouden onder circa zeshonderd bedrijven.

Werving via profielsites werkt  (index...)
Sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Hyves worden nog nauwelijks gebruikt als wervingskanaal. Wat is de huidige rol van sociale netwerken op de arbeidsmarkt? Intelligence Group onderzocht deze vraag in opdracht van AMC Academie. Hyves is verruit het populairst bij de Nederlandse beroepsbevolking: 45% is actief op deze profielsite. Op LinkedIn is 10% actief, Facebook slechts 4%. Sociale netwerken bieden een mooie kans voor werkgevers om aan personeel te komen. Toch is slechts 4% van de respondenten met een Hyves-account wel eens via zijn profielpagina door een werkgever benaderd voor een vacature. Terwijl 45% er (zeer) positief tegenover staat om via Hyves te worden benaderd voor een baan. Dat is veel, gezien het feit dat Hyves een persoonlijk netwerk is en geen zakelijk netwerk, zoals LinkedIn. Van de respondenten met een LinkedIn account is 15% wel eens via zijn profielpagina benaderd voor een vacature. In deze groep staat meer dan 70% daar (zeer) positief tegenover.

De betere manager heeft vrouwelijke én mannelijke kant  (index...)
De beste manager heeft mannelijke en vrouwelijke kanten in zich, constateert socioloog Iteke Weeda nadat ze namens het Nederlands Instituut voor Managers (NIVE) de ervaringen van tweehonderd managers en twaalf topmanagers onderzocht. De socioloog omschrijft de manager van de toekomst als een androgyn persoon met humor en zelfvertrouwen. Een intelligente persoon, zowel op zakelijk als op emotioneel gebied. Werd er onder managers eerder nog veel belang gehecht aan controle en macht als managementtechnieken, nu groeit de waarde van zachtere kwaliteiten, zoals empathie, vertrouwen en 'dienstbaar zijn'. Authenticiteit en altruïsme blijken uit het onderzoek de belangrijkste waarden om goed leiding te kunnen geven. Niet elke manager besteedt evenveel aandacht aan, dat wat hij belangrijk vindt bij leidinggeven. Zo blijkt uit het onderzoek dat veel managers intuïtie belangrijk achten, maar daar in de praktijk weinig mee doen. Op dat gebied valt er nog het een en ander te verbeteren.

Ouderschapsverlof hindert de carrière  (index...)
Veel Nederlandse werknemers hebben na de geboorte van een kind behoefte aan ouderschapsverlof, maar maken toch geen gebruik van dat recht omdat ze menen dat dit de carrière in de weg staat. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar waren er 1,4 miljoen werknemers met kinderen onder de acht jaar. Ruim een tiende van hen gaf aan dat zij in het voorgaande jaar wel behoefte hadden aan ouderschapsverlof, maar er geen gebruik van maakten. Twee van de vijf vaders die geen gebruik maken van het recht op verlof, denken dat ouderschapsverlof de carrière niet ten goede komt. Het aantal moeders dat er zo over denkt, is kleiner dan het aantal vaders, maar er is wel sprake van een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2005. Een klein deel van de ouders neemt geen ouderschapsverlof op, omdat zij niet weten dat ze hier recht op hebben. Opvallend is dat beduidend meer vrouwen dan in 2005 aangeven geen gebruik van het verlof te maken, omdat de vergoeding te laag is. Alle ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Zij moeten daarvoor wel ten minste een jaar in dienst zijn bij hun werkgever. Het verlof moet opgenomen zijn, voordat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De werkgever bepaalt ook of er een vergoeding tijdens het ouderschapsverlof wordt uitgekeerd en hoe hoog die vergoeding is. Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof van dertien maal de wekelijkse arbeidsduur. Standaard is vaak een halfjaar werken voor de helft van de werkweek.

Bijenkoningin  (index...)
Vrouwen in Amerika hebben meer last van depressies en hoofdpijn als hun leidinggevende een vrouw is. Dat stelt de Universiteit van Toronto. Een van de redenen is dat succesvolle vrouwen liever vrouwelijke concurrentie uit de weg gaan. Dit soort gedrag wordt ook wel aangeduid met het Queen Bee Syndrome.

Consument doet zich beter voor  (index...)
Uit onderzoek van verzekeraar AXA blijkt dat consumenten nogal misleidende informatie geven wanneer zij een aanvraagformulier voor een polis invullen. Zo verzwijgt 10 procent van de aanvragers dat ze roken en wordt ook het daadwerkelijke alcoholgebruik verdoezeld. Dat doen ze niet alleen om de premies laag te houden, maar ook uit het verlangen om perfect over te komen. Meer dan de helft van degenen die bewust essentiële informatie achterhielden, zegt dat te hebben gedaan uit schaamte of angst om dergelijk persoonlijke informatie te moeten delen met onbekenden, of om de eigen privacy te beschermen. Bijna 20 procent dacht dat eerlijk zijn, zou kunnen leiden tot het afwijzen van de aanvraag. AXA meldt dat een kwart van de respondenten ten onrechte meent dat ze zullen worden geconfronteerd met grote premieverhogingen als ze eerlijk zijn. Consumenten in de leeftijd van 18-34 jaar bleken de meeste informatie achter te houden terwijl 55 plussers het meest eerlijk waren.

Competente zak of sympathieke sufferd?   (index...)
Bij samenwerking blijken onze persoonlijke sympathieën tegenover anderen een doorslaggevende rol te spelen. Twee onderzoekers aan de universiteiten Harvard en Duke University hebben onderzoek gedaan naar de vorming van sociale netwerken in organisaties, die de basis zijn van 'intraorganisationele' samenwerking tussen mensen. Hamvraag: met wie werken mensen liever wel en niet samen? Op basis van twee criteria voor de keuze van samenwerkingspartners - (1) hoe competent iemand is in het te verrichten werk en (2) hoe sympathiek iemand is - ontstonden er vier archetypen. De 'competente zak' weet/kan veel maar is geen aardig iemand. De 'sympathieke sufferd' weet/kan niet veel maar is supersympathiek. De 'sympathieke ster' is competent én sympa, de 'incompetente zak' is niet competent en niet aardig. Natuurlijk wil iedereen met een sympathieke ster samenwerken, en niemand met een onaangenaam persoon die niks kan, maar hoe zit het met de andere twee typen? Het blijkt dat mensen liever met een sympathieke sufferd samenwerken dan met een competente zak, al zeggen ze misschien - sociaal wenselijk -dat ze voor de competentie gaan. Hoe aardig iemand is, is dus belangrijker dan hoe competent iemand is. Dat stelt managers voor interessante vragen. Hoe bescherm je sympathieke sufferds en positioneer je ze strategisch? Hoe probeer je competente zakken op te voeden? En als dat niet lukt, hoe zet je ze dan ergens in?

Weinig ondernemingen hebben blogs  (index...)
Amper15% van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven communiceert met consumenten via blogs. Hoe groter ondernemingen zijn, hoe vaker er met blogs wordt gewerkt. Uit een studie van Burson-Marsteller blijkt dat slechts 74 van de 500 grootste ondernemingen van de VS actief blogs onderhouden. Het zijn vooral de technologisch georiënteerde en de grootste bedrijven die zich met bloggen inlaten. Het meest geblogd wordt er - niet zo verrassend - in de sectoren computer en kantoorapparatuur (Dell, IBM), netwerk- en communicatieapparatuur (Motorola, Lucent Technologies), halfgeleiders en andere elektronicaonderdelen (Intel, AMD) en internetdiensten en internetretailing (Amazon, Google). Van de 50 grootste ondernemingen in de VS heeft een derde een blog, van de nummers 201 tot 250 16%, van de nummers 451 tot 500 slechts 2%. Het is overigens mogelijk dat het werkelijke aantal blogs hoger ligt in de vorm van interne blogs die minder makkelijk vindbaar waren voor de onderzoekers. Sinds december 2005 is het blog aantal gestegen met 270%.

Kwart werknemers wordt ziek van werk  (index...)
Meer dan een kwart van de Nederlandse werknemers zegt dat hun werk een negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Driekwart van de werknemers is zelfs van mening dat hun werkgever meer mogelijkheden moet bieden voor een betere gezondheid en fitheid op de werkvloer. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door HR-specialist Kelly Services, blijkt dat gebrek aan erkenningen en het slechte arbeidsethos oorzaken zijn van de gezondheidsproblemen stress en slapeloosheid. Het onderzoek geeft de meningen van meer dan 115.000 mensen weer in diverse landen, inclusief Nederland. De werkomgeving heeft grote invloed op de manier hoe mensen naar hun eigen gezondheid en welzijn kijken. Van de respondenten zegt 29 procent dat het werk hen ziek of ongezond maakt. 13 procent geeft toe dat men zich heeft ziek gemeld zonder daadwerkelijk ziek te zijn. 72 procent van de ondervraagden vindt dat de werkgevers verantwoordelijkheid moeten nemen voor het bijdragen aan de gezondheid en fitheid van de werknemers. De belangrijkste oplossingen voor deze problemen zijn, volgens de werkenden, flexibele werktijden, toegang tot een sportschool en minder stress binnen de werkomgeving. Niet alle mogelijke oplossingen zouden op kosten van de baas hoeven te zijn. Verder zeggen de werknemers dat 'betere communicatie met de staf' ook zou bijdragen aan een betere gezondheid. Ondanks de uitkomsten van het onderzoek, zegt 87 procent van de Nederlandse respondenten dat hun huidige gezondheid 'goed' is of zelfs ‘erg goed’.

Pas op voor managers met intuïtie  (index...)
Intuïtie is het instinct van de geest. Maar wees er wel voorzichtig mee. Managers die 'beslissingen op gevoel' nemen, slaan niet zelden de plank finaal mis. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van New South Wales (Australië). Proefpersonen kregen onder tijdsdruk lijsten van appartementen en auto's voorgelegd, waaruit ze de verkeerde keuze maakten. Zelfs na een nacht slapen, waarin alleen onbewust over een bepaald probleem kon worden nagedacht, bleken leidinggevenden niet in staat de beste keuze te maken. Managers kunnen alleen een goede keuze maken als ze gebruik mogen maken van relevante gegevens, bronnen kunnen raadplegen en met anderen kunnen overleggen. En zelfs dan kon de keuze fout uitpakken. De kans daarop is echter wel vele malen kleiner geworden. Dat snelle, intuïtieve beslissingen vaak tot de beste resultaten leiden, kan dan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ook managers hebben er moeite mee om van een heleboel opties in één keer de voor- en nadelen te overzien. Leidinggevenden moeten op dat punt hun beperkingen aanvaarden en een strategie zoeken om hun beslissingspatroon te verbeteren. Wie dus een leidinggevende heeft die ‘helemaal’ gaat op zijn gevoel voor intuïtie, kan maar beter een andere baan gaan zoeken. Een dergelijke manager neemt zijn werknemer, zijn werk én zichzelf niet serieus.

Ruim eenderde inspraak in locatie bedrijf   (index...)
Van de Nederlandse werknemers heeft 36 procent inspraak gehad in de locatie en bereikbaarheid van hun bedrijfspand. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Overigens is 70 procent tevreden met de locatie. Driekwart van de werknemers beschouwt locatie en bereikbaarheid trouwens als belangrijkste voorwaarde voor een goede werkplek.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim