x

Nieuwsbrief april 2009


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Vos  (index...) Interim met onderzoeksberichten op het gebied van HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Ondernemer maakt pas op plaats  (index...)
De kredietcrisis houdt Nederlandse ondernemers in haar greep. Ze houden de hand op de knip. 44% geeft aan de financiële situatie extra goed in de gaten te houden. Nog eens 10% is momenteel bezig tekorten aan te zuiveren, 15% heeft geen zicht op de financiële situatie. De rest investeert flink (21%) of blijft eenzelfde koers varen (19%). Dit blijkt uit de FD-Nyenrode monitor. Ieder kwartaal laten Het Financieel Dagblad en Nyenrode Business University onderzoeksbureau MWM2 ruim 500 werknemers en ondememers aan de tand voelen over het vertrouwen dat zij hebben in de economie en het ondememerschap in Nederland. Dit keer liep een serie vragen mee over bedrijfsoverdracht en familiebedrijven. Bijna de helft van de ondememers geeft aan dat de financiële situatie van het bedrijf beter kan, 1% van de ondervraagden staat op de rand van een faillissement. Het gaat goed tot zeer goed, zegt 49% van de ondervraagden. Gevraagd naar de belangrijkste thema's voor het bedrijf de komende jaren, plaatsen entrepreneurs financiële zekerheid bovenaan. Op twee staat ondememerschap en op plaats drie zet de Nederlandse ondememer kwaliteit van arbeid. Ook hoog scoort duurzaam ondernemen. Deze thema's worden op afstand gevolgd door onderwerpen als vergrijzing, outsourcing en innovatie.

Te weinig inspraak werknemers in locatie kantoor  (index...)
Werkgevers geven hun werknemers veel te weinig inspraak als het gaat om de locatie of bereikbaarheid van hun kantoorwerkplek. Slechts 36% van de werknemers heeft inspraak gekregen als het gaat om de bereikbaarheid van de locatiekeuze. Dat blijkt uit een onderzoek door bureau Ecorys in opdracht van de vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ook bij de bedrijfshuisvesting betrokken partijen als ontwikkelaars en gemeenten hebben de wensen van werknemers op dit vlak te weinig op hun netvlies. Toch beschouwt driekwart van de werknemers de keuze van de locatie van hun kantoor of de bereikbaarheid ervan per auto of openbaar vervoer als het allerbelangrijkste aspect van hun werkplek. Meer dan 70% van de werknemers oordeelt overigens positief over de locatie en bereikbaarheid van hun kantoor. Werkgevers, ontwikkelaars en gemeenten denken bij de huisvesting van bedrijven volgens het Ecorys-onderzoek teveel vanuit hun eigen perspectief. Als dit overeenkomt met de wensen van de werknemers is dat mooi meegenomen, maar dit is geen doel op zich, aldus het rapport. Hoewel werkgevers, gemeenten en ontwikkelaars te weinig aandacht besteden aan de inspraak rond huisvesting, blijkt uit het onderzoek dat ze het belangrijker gaan vinden om explicieter en meer rekening te houden met de wensen van de werknemers, vooral met de krapper wordende arbeidsmarkt. Tevens met de toenemende congestie zijn het de bedrijven die goed naar de wensen van de werknemers hebben geluisterd en hiernaar hebben gehandeld, een voorsprong hebben bij het aantrekken en behouden van voldoende werknemers. Voor gemeenten geldt dat zij daarmee meer bedrijvigheid kunnen aantrekken en behouden.

E-Factureren in MKB   (index...)
De aanwezigheid van erp-systemen bij grote bedrijven lijkt een positief effect te hebben op het toepassen van e-factureren. Dat geldt niet voor het mkb, daar zorgt het grote aantal boekhoudpakketten - en de verschillen daartussen - juist voor een 'Chinese Muur', aan de zijde van zowel de ontvanger als de verzender. Bij zeer kleine bedrijven is e-factureren juist weer veel meer ingeburgerd. Geen wonder, want deze bedrijven zijn vaak sterk 'technology-minded'. De hinderpalen voor elektronisch factureren zijn vooral de slechte reputatie ervan in verband met de complexiteit, de onduidelijke wetgeving en de afwezigheid van standaarden. Dit zijn de resultaten uit de factuurmonitor 2008.

Hoe verover je de VS?   (index...)
De Amerikaanse markt, goed voor eenderde van de wereld bbp, is de grootste en meest veeleisende markt ter wereld. Het is een prestigieuze markt waarop elke zichzelf respecterende onderneming in principe graag actief zou willen zijn. Volgens onderzoek van Harvard Business School Working Knowledge zijn er een aantal bedrijven hierin zijn geslaagd, waaronder ING Groep. ING heeft zijn zwakte geen filialen in de VS - tot sterkte gemaakt door zijn retailbanking -diensten in de VS volledig online aan te bieden. Hierdoor zijn de kosten voor lNG laag, waardoor hoge rentes op deposito's kunnen worden gegeven. Binnen vier jaar heeft ING zich weten te ontwikkelen tot de nummer drie op de consumenten depositomarkt in de VS.

Handleiding regels overtreden  (index...)
Regels zijn noodzakelijk en nuttig. Maar soms zitten ze de productiviteit en de slagkracht in de weg. Om tot resultaten te komen is het af en toe onvermijdelijk om regels vrij te interpreteren of te omzeilen. Het Britse bureau The Mind Gym geeft enkele overtreding principes, die het de regelovertreder makkelijker zullen maken. Identificeer de softe regels. Identificeer de 'geest' van de regels en gebruik dat als richtlijn in plaats van je slaafs aan de 'letter' van de regels te houden. Waag het er gewoon op, goede kans dat niemand het merkt. Communiceer helder aan chefs en collega's wat de voordelen zijn van je flexibele interpretatie van de regels. Treed zelfverzekerd op - alsof het volstrekt normaal is wat je doet. Bouw een reputatie op als 'succesvol grensverlegger'. Je krijgt dan meer ruimte voor onorthodoxe aanpakken (‘creatief denken’).

Niemand houdt van it'ers  (index...)
Als it'ers klagen dat ze niet worden gewaardeerd door andere afdelingen, zouden zij daar wel eens gelijk in kunnen hebben. Het Britse it-adviesbureau Touchpaper heeft onderzoek gedaan onder een paar honderd eindgebruikers in uiteenlopende organisaties, hoe zij aankijken tegen de diensten, die worden geleverd door hun it-afdeling. De it-functie blijkt niet te worden gezien als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. It-ondersteuning wordt vooral gezien als een enigszins onbetrouwbare klusjesman, als een reparateur van dingen die je vaak eigenlijk het liefst zelf zou repareren. Zelfs als een klusjesman die het klusje niet voor elkaar krijgt. Bijna eenderde van de respondenten neemt dagelijks contact op met it-support. In slechts de helft van de gevallen wordt het probleem binnen een paar uur opgelost. Maar liefst 35 procent van de respondenten gaf aan dat hun serviceverzoeken pas na meer dan 24 uur worden uitgevoerd - of dat er überhaupt niets gebeurt. Er komt dus een beeld tevoorschijn van een continue achterstand van eindeloze, onopgeloste technische problemen. Veel eindgebruikers zijn voorstander van een doe-het-zelf aanpak, om minder afhankelijk te zijn van it-ondersteuning: 63 procent zou graag een meer geautomatiseerd it- ondersteuningssysteem willen hebben. Opmerkelijk is de wijdverbreide onwetendheid van de businessrol van IT: maar liefst 85 procent van de respondenten vindt dat de it-afdeling hoofdzakelijk een reactieve functie heeft: de bestaande systemen onderhouden en ondersteuning geven als er dingen misgaan. Slechts 15 procent vindt dat IT essentieel is voor de bedrijfsinnovatie.

Topmanager van morgen gooit het roer om  (index...)
De jonge managers van nu - en dus de topmanagers van straks - hebben een ander wereldbeeld, andere verwachtingen, andere competenties en andere waarden. Technologie en innovatie zijn voor hen een van de belangrijkste nieuwe uitdagingen. Ruim een kwart van de jonge Nederlandse managers ambieert een carrière aan de top van een grote organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Twynstra Gudde Interim Management onder managers tussen de 30 en 40 jaar. Voor 80 procent van de ondervraagde managers is een goede balans tussen werk en privé de belangrijkste ambitie. De nieuwe generatie stelt andere prioriteiten, wat vraagt om verandering van de bestuurscultuur. Volgens de ondervraagde managers bereiken mensen de top door drie dingen te doen: netwerken, resultaat boeken en duidelijk maken wat je ambities zijn. Opvallend genoeg proberen ze vooral carrière te maken door hard te werken, iets wat dus niet wordt gezien als een succesvolle manier om een bestuurszetel te veroveren. Opvallend is dat ze zelf meestal geen actieve netwerkers zijn. Wel blijkt dat managers met ambities om de absolute top te bereiken relatief vaker proberen om zich zichtbaar te maken bij het topmanagement en om contacten met deze top te onderhouden. Ook steken zij vaker hun nek uit.

Duurzaamheid blijft populair  (index...)
Uit onderzoek van PriceWaterHouseCoopers (PwC) blijkt dat bij tweederde van de onderzochte Nederlandse bedrijven duurzame projecten niet onder druk staan. Opvallender is nog dat duurzaam ondernemen door de kredietcrises bij 50 procent van de ondervraagde ondernemers juist meer aandacht krijgt. PwC deed onderzoek onder 260 mensen met een eindverantwoordelijke functie op het terrein van duurzaam ondernemen. Dit is volgens 60 procent van de ondervraagden zo belangrijk, dat het zelfs ten koste mag gaan van de bedrijfswinst.

Opscheppen werkt averechts  (index...)
In onze maatschappij waar ‘bescheidenheid’ een grote deugd is, kan een opschepperig manier van presentatie averechts werken. Onderzoekers van het EURIB Insitute hebben onderzoek verricht naar 'name dropping’. Dit is een vorm van een openlijke poging tot presentatie, die mogelijk niet aan een positieve beeldvorming bijdraagt. De onderzoekers kwamen tot die conclusie na een onderzoek in Zwitserland. In dit onderzoek moest een student in een e-mail zich aan anderen voorstellen. In de ‘name dropping’ variant schreef hij dat hij de tennisster Roger Federer goed kent. In de andere variant (de controle groep) schreef de student dat hij een grote fan is van Federer. Degene in de ‘name dropping’ conditie beoordeelden de student als zijnde minder sympathiek dan de respondenten in de controlegroep. Ook vonden de respondenten in de ‘name dropping’ conditie de student minder competent. Algemene conclusie is dat de ontvangers van de boodschap door de ‘name dropping’ strategie heen prikken en dat zij dit gedrag labellen als dat de zender hen bewust probeert te manipuleren.

Grijze muis verdient andere aanpak  (index...)
De strijd tegen stress op het werk richt zich traditioneel op klachten en verzuim. Het is beter om het om te draaien en te kijken waarom mensen prettig werken. Volgens een proefschrift van Arbonet over stressbestrijding, kunnen werknemers grofweg ingedeeld worden in drie categorieën. Categorie 1 zijn de gekleurde muizen, oftewel bevlogen werknemers. Categorie 2 zijn de grijze muizen, gezonde maar niet bevlogen werknemers en categorie 3 zijn de gestampte muizen, werknemers, die gebukt gaan onder stress en verzuim. Van oudsher richten bedrijven en Arbo-diensten hun aandacht vooral op die derde categorie, maar steeds meer dringt het besef door dat bij grijze muizen in termen van productiviteit misschien wel de grootste winst te behalen valt. Vaak begint iemand wel enthousiast aan een nieuwe baan. Motivatie en betrokkenheid zijn immers belangrijke criteria waarop mensen worden aangenomen. Maar vervolgens blijft het daarbij wat betreft de werkgever. Het gemotiveerd houden van de werknemer behoort niet tot de prioriteiten. Er zijn veel grijze muizen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld slechts 12% van alle werknemers in de categorie bevlogen valt. Ongeveer 10% heeft last van 'burn-out', het tegenovergestelde van bevlogenheid. De rest zit ertussenin en is dus min of meer grijs. De economische gevolgen van het verlies aan motivatie zijn niet gering. De Gallup Organisation schat dat niet-gemotiveerde werknemers de Amerikaanse economie ongeveer $ 350 mrd per jaar kost aan productiviteitsverlies. Om deze groep van grijs naar gekleurd te brengen en te voorkomen dat grijs in gestampt verandert volstaat de traditionele arbo aanpak niet. Die richt zich op het onder controle brengen van klachten, op genezing en preventie van ziekte en verzuim.

CEO intens eenzaam  (index...)
Het salaris is dik in orde. Maar dat het eenzaam is aan de top, blijkt eens te meer uit het boek The secrets of ceo's van de auteurs Andrew Cave en Steve Tappin. Uit interviews onder honderdvijftig ceo's uit de hele wereld, volgen een paar bevindingen. Ruim de helft van de geïnterviewde ceo's zegt het werk 'intens eenzaam' te vinden en weet niet tot wie ze zich moeten richten voor advies. De ceo kan niet praten met de chairman (die ontslaat me), niet met de financieel directeur (die ontsla ik) en niet met mijn vrouw (die zie ik nooit). Overlevingstips: maak tijd vrij voor familie, ga naar de sportschool, vissen of wandelen met de hond. Een persoonlijke coach helpt ook. Ongeveer 40 procent van de ceo's heeft een persoonlijke coach.

Bedrijf laat starters hun gang gaan  (index...)
Ruim eenderde van de Nederlandse bedrijven treft geen voorbereidingen voor startende werknemers, zoals een trainingsprogramma of een introductiedag. Nieuwe medewerkers dienen alles tijdens het werk te leren. Mentoren en persoonlijke coaches worden slechts in 20% van de gevallen gebruikt om starters wegwijs te maken. Dit blijkt uit onderzoek van financieel uitzend- en detacheringbureau Accountemps onder 3708 internationale human resourcemanagers en financieel managers. Nederlandse bedrijven doen het met introductie programma's wel beter dan de buurlanden. In België wordt in bijna de helft van de gevallen niets geboden, net als in Duitsland en Frankrijk. De helft van de ondervraagde internationale managers geeft aan persoonlijkheid en houding doorslaggevend te vinden als zij de keuze hebben uit meer dan een geschikte kandidaat. In Nederland is dat zelfs 55%. Communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen worden door respectievelijk 11% en 6% van de internationale managers genoemd. Kennis van het bedrijf blijkt van ondergeschikt belang bij de selectie van kandidaten. Slechts 5% zegt dat dit wordt meegewogen. Het gebrek aan begeleiding van nieuwe werknemers wil niet zeggen dat bedrijven ook minder van nieuwe collega's verwachten. De ondervraagde leidinggevenden zeggen dat de belangrijkste fouten die starters in de eerste maanden maken vooral een gebrek aan pro-activiteit en geen hulp vragen zijn. Het nalaten van een goed voorbereiding op mogelijke problemen die op het werk kunnen ontstaan, wordt door 17% van de geënquêteerde managers als een serieus manco van nieuwe kandidaten genoemd. Voor Nederland is dat percentage met 18% slechts een fractie hoger. Daarnaast wordt het Nederlandse starters in het bijzonder kwalijk genomen, als ze geen hulp vragen. Bijna een kwart van de Nederlandse managers noemt dit als de belangrijkste fout. Wereldwijd geeft 16% van de ondervraagden aan dat het niet durven vragen van hulp een probleem is. Niet aanpassen aan de cultuur (15%) of het team (11%), geen oog voor details (10%) en fouten in het werk (10%) worden ook genoemd.

Meeste vrouwen niet ambitieus  (index...)
Bijna tweederde van de hoogopgeleide vrouwen wil geen topfunctie. Dat blijkt uit een enquête onder hoogopgeleide vrouwen in de zakeneditie van het vrouwenblad Jackie. Volgens de onderzoekers kiezen vrouwen wat ze interessant vinden, in plaats van de status en verantwoordelijkheid van een functie te betrekken bij hun keuze. Ook persoonlijke groei is erg belangrijk. Over het zogeheten glazen plafond zijn de vrouwen verdeeld: de helft vindt dit een belemmering voor de carrière. De andere helft ervaart geen glazen plafond. Verder vindt tweederde van de vrouwen uit de enquête dat ze harder dan mannen moeten werken om aan de top te komen. Maar slechts 40 procent van de ondervraagden wil dat de overheid maatregelen neemt, door bijvoorbeeld het stellen van quota.

Nederlandse consument weinig positief over klantvriendelijkheid  (index...)
Veel Nederlanders kunnen geen klantvriendelijk bedrijf noemen. Dat blijkt uit een onderzoek van Marketresponse onder drieduizend Nederlandse consumenten. Volgens het onderzoeksbureau spelen internetbedrijven op deze ontevredenheid in. De respondenten van het onderzoek wisten tien bedrijven te nomineren voor het meest klantvriendelijke bedrijf van dit jaar, namelijk Albert Heijn, ANWB, Bol.com, C-1000, Hema, Ikea, Jumbo, Plus, Rabobank en Wehkamp.nl. Een oordeel van een jury heeft bepaald welk bedrijf het meest klantvriendelijk is. Het oordeel wordt gebaseerd op de criteria winkelbezoek, klantenservice en communicatie-uitingen. De tekortkomingen in het fysieke klantencontact zijn volgens de onderzoeker de reden voor de opkomst van internetbedrijven. Omdat bedrijven hun klanten niet meer weten te verrassen, wijkt de consument uit naar internetwinkels waar men wel aan de verwachting voldoet. Daarom vallen Bol.com en Wehkamp.nl in de top 10 klantvriendelijke bedrijven.

(c) 3 April 2020 Vos Interim