x

Nieuwsbrief september 2009


Geachte mevrouw/ heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Juiste mix van harde en zachte fusie-elementen cruciaal  (index...)
Een goede mix van harde en zachte fusie-elementen is essentieel voor een succesvolle fusie. Dit stellen onderzoekers van PriceWaterhouseCoopers. Aandacht voor deze mix wil zeggen dat organisaties tijdens alle fasen in het fusieproces de verbinding moeten maken tussen de harde kant van het fusieproces zoals juridische zaken, IT, processen en structuur en de zachte elementen zoals vertrouwen, cultuur en samenwerking. Een probleem is dat een fusieproces zelden strikt lineair is. Toch is een aantal fases te onderscheiden binnen dit proces. Binnen de haalbaarheidsfase moeten vertrouwen en een harde due diligence gecombineerd worden. De tweede fase is die van de strategievorming. Hier is het belangrijk dat bestuurders harde aspecten zoals de bemensing combineren met zachte aspecten, de openheid in het proces van besluitvorming. In de daarop volgende fase van tactisch beleid worden de plannen geconcretiseerd en worden zaken als huisvesting, hrm en IT geïntegreerd. Dit verloopt soepeler naarmate er meer participatie is. In de fase van operationalisatie moet het harde hrm-aspect gecombineerd worden met de cultuurverschillen die nu expliciet worden. In de fase van verankering gaat het om het `indalen` van processen en werkwijzen en de acceptatie hiervan door de medewerkers.

Zakelijk klant betaalt rekening later  (index...)
Steeds vaker bepalen klanten de betalingstermijn, ongeacht de termijn die de leverancier voorschrijft. Dat blijkt uit een onderzoek van OnGuard onder creditmanagers bij bedrijven. Verder blijkt dat de zeer grote ondernemingen daarbij misbruik maken van hun machtspositie.
De verslechtering van het betaalgedrag gaat vooral ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Ook blijkt dat overheidsinstellingen trager betalen dan het bedrijfsleven. Momenteel laat de gemiddelde betaling in de zakelijke markt 60 dagen op zich wachten. Dat is vijf dagen langer dan een halfjaar geleden. Het aantal klanten dat te laat betaalt is echter gelijk gebleven, net als het aantal betalingen. Dat impliceert dat de goede betalers keurig blijven en de slechte betalers nog meer tijd nemen.

Jonge moeders zijn gevoeliger voor reclame  (index...)
Reclame heeft 90% meer impact op jonge moeders. Oudere moeders zijn in het geheel niet merkentrouw, zo blijkt het onderzoek `Mumtalk`, gehouden onder 1.000 moeders. Het onderzoek, gedaan door G2 Amsterdam, geeft verder aan dat 60% van de moeders regelmatig overstapt naar een ander merk. Een derde switcht bij de introductie van een nieuw product. Leeftijd en inkomen spelen een belangrijke rol bij het al dan niet merkentrouw zijn. Hoe ouder de moeder en hoe hoger het inkomen, hoe minder merkentrouw zij is. Jonge moeders met een laag inkomen zijn het meeste merkentrouw. Zij geloven dat A-merken beter zijn dan huismerken, en staan meer open voor de tv-reclames dan de moeders van 35 jaar en ouder. Alleenstaande moeders doen meer impulsaankopen dan de andere moeders. Naarmate de ervaring toeneemt, is het vertrouwen in tv-reclames en merkcommunicatie minder. Oudere vrouwen kunnen dan ook het beste via internet en via vriendinnen bereikt worden. Merken dienen zich af te vragen op welk segment moeders zij zich willen richten. Vervolgens dient bepaald te worden hoe deze het beste te bereiken zijn, via tv of via internet en vriendinnen.

Online merkreclame staat onder druk  (index...)
Online merkreclame staat steeds meer onder druk nu online campagnes meer direct response-activiteiten lijken te worden. Dat blijkt uit een `crossmediaplatformonderzoek` uitgevoerd in opdracht van Turner/CNN. Volgens het onderzoek is er sprake van een duidelijke verschuiving van merkreclame naar online lead-generatie. Met de toenemende aandacht voor direct marketing bevindt online reclame zich op een glijdend pad van prijscompetitie en afnemende opbrengsten. Hoewel er sprake is van een verschuiving in de online invulling, blijft online wel een belangrijke rol vervullen in de reclamewereld. In deze tijden van crisis heeft online in tegenstelling tot televisie en print nog groeikansen. Daarbij komt nog dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het aandachtsniveau van kijkers online hoger ligt dan bij kijkers voor de televisie.

Self-service bevalt zowel bedrijven als klanten  (index...)
Steeds meer klanten verrichten zelf handelingen bij de aankoop van producten en diensten. Bedrijven sparen hier geld mee uit en de klant heeft zijn transacties graag zelf in de hand. Outsourcing gaat op deze manier niet richting lagelonenlanden, maar richting consumenten. Van supermarkten tot telecombedrijven en reisorganisaties, ze investeren allemaal in self-service websites en geautomatiseerde check-out systemen. Volgens VDC Research Group gaven retailers, reisorganisaties en zorginstanties in 2008 zo`n 2,8 miljard dollar uit aan self-service technologie. Tussen nu en 2013 zal dat met 15% per jaar groeien. Spraakherkenning is ook in opkomst. Datamonitor Group schat dat de investeringen aan deze technologie in 2009 met 8% stijgen. Bedrijven die self-service introduceren spreken graag van `customer empowerment`. Vooral jongeren vinden self-service een prima ontwikkeling. Ze checken graag zelf online of een artikel voorradig is en ook mobieltjes spelen een groeiende rol. Mits goed geregeld kan self-service zelfs de klantentrouw bevorderen. 85% van de consumenten prefereert merken die vormen van self-service bieden. Via spraakherkenning kan self-service zelfs persoonlijker zijn dan contacten met call centra. Iemands stem wordt herkend en de klant kan persoonlijk gerichte informatie verwachten.

Zonder mobile CRM lopen bedrijven omzet en kansen mis  (index...)
Het toegankelijk maken van het CRM-systeem op afstand verhoogt het concurrentievoordeel van Europese bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Research In Motion (RIM). De belangrijkste redenen voor bedrijven om mobile CRM in te voeren zijn omzetgroei, productievere medewerkers en het verbeteren van de klantenservice. Op die manier kunnen bedrijven niet alleen de interne organisatie verbeteren door middel van mobile CRM, maar ook de klanttevredenheid verhogen, aldus RIM. De vijf belangrijkste voordelen van een mobiele oplossing voor de buitendienst zijn volgens de respondenten: een verbeterde medewerkerproductiviteit, verbeterde klantervaring, grotere klanttevredenheid, verhoogde efficiëntie van bedrijfsprocessen en verlaagde CRM-kosten. Tweederde van de respondenten gaf aan dat ze mobile CRM aanraden aan andere organisaties, door de voordelen die ze ervaren. De oplossing wordt het meest gebruikt door de verkoopafdeling, de klantenservice en de buitendienst. De respondenten die een mobile CRM oplossing in gebruik hebben, geven aan voorheen omzet of kansen te zijn misgelopen, omdat informatie onderweg of op locatie niet beschikbaar was. Aan het onderzoek namen meer dan duizend (IT-)leidinggevenden van bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk deel.

Managers hebben weinig ambities  (index...)
Van de huidige Nederlandse managers wil slechts 25% doorstoten naar de hoogste regionen in het bedrijfsleven, zo blijkt uit onderzoek van Twynstra Gudde Interim Management onder de bestuurders van de toekomst. Het gaat daarbij om managers die nu tussen de dertig en veertig jaar oud zijn en in de financiële wereld, in de zorg en bij de overheid werken. Mannen zijn het meest ambitieus: van hen wil 33% naar de absolute top, waar dat slechts voor 15% van de vrouwen geldt. Het geeft aan dat bedrijven serieus aan de slag moeten om talenten te begeleiden. Anders is er straks, over 10-15 jaar, niemand om het bedrijf te leiden. De managers van nu zijn ook makkelijker in de overstap naar een ander bedrijf. Het valt verder op dat de leiders van de toekomst, ondanks de huidige crisis, de balans tussen werk en privé als hun grootste ambitie zien (81%).

Intermediairkanaal staat ook in zakelijke markt onder druk  (index...)
Ook in de zakelijke markt staat het intermediairkanaal onder druk, zo blijkt uit onderzoek van GfK. De onderzoekers hanteren de klassieke verdeling van distributiekanalen: intermediair, direct writer en bank. Aan het einde van de jaren `90 had het intermediair op de zakelijke markt een distributieaandeel van 65%. In de meest recente meting TOF Zakelijk van GfK was het aandeel gezakt naar 53%. De cijfers hebben betrekking op portefeuilleaandelen en dus niet op productieaandelen. Aan een daling in de portefeuilleaandelen ligt echter een nog forsere daling in de productieaandelen ten grondslag. Het intermediair is nog wel het meest gebruikte kanaal op portefeuilleniveau voor de diverse totaalmarkten. Van de polissen die de onderzochte bedrijven bezitten, is meer dan de helft ooit afgesloten via het intermediair. Zzp`ers vormen een belangrijke doelgroep voor verzekeraars. Het intermediair heeft binnen de groep zzp`ers hetzelfde aandeel als binnen de totale bedrijvenportefeuille. Het intermediair moet de zakelijke markt zien te overtuigen van zijn belang, en intermediairverzekeraars zullen een interessant productportfolio moeten aanbieden zodat de gang naar het intermediair vanzelfsprekender wordt.

Marketeer gelooft in persoonlijk contact  (index...)
Nederlandse marketeers geloven het meest in marketinginstrumenten waarmee persoonlijk contact mogelijk is met de doelgroep. Internet, mond-tot-mond reclame en Twitter worden daarnaast het meest genoemd als veelbelovende marketinginstrumenten voor de toekomst. Dat stelt onderzoeksbureau Multiscope naar aanleiding van onderzoek onder 961 marketeers uit zijn B2B panel. Multiscope vroeg de marketeers onder andere welk marketinginstrument volgens hen het meest bijdraagt aan omzetgroei. Internet (9%), mond-tot-mond reclame (8%), netwerken (3%) en persoonlijk contact (2%) werden het vaakst genoemd. Internet (19%), mond-tot-mond reclame (3%) en Twitter (2%) worden daarnaast ook het vaakst genoemd als veelbelovend marketinginstrument voor de toekomst. Door de open vraagstelling werd een breed scala van instrumenten genoemd bij beide vragen. Het viel de onderzoekers op dat alle instrumenten die vaak genoemd worden een (zeer) persoonlijke aard hebben. De marketeers die aan het onderzoek deelnamen lijken ondertussen goed bekend te zijn met 'social media'. Hyves (54%), Linkedin (42%), Youtube (24%), Facebook (20%) en Twitter (13%) worden het meest genoemd als de media die men maandelijks gebruikt. Zij hebben ook een hoge spontane naamsbekendheid onder marketeers en in veel gevallen heeft men er een (persoonlijk) account. Ongeveer een kwart (26%) geeft overigens te kennen dat de crisis veel tot heel veel impact heeft op hun marketingbudget. De marketeers die last hebben van een krimp van hun budget zien daarbij meestal budgetdalingen van 10% - 20%. Geld, crisis en gebrek aan tijd worden ook het vaakst genoemd als de problemen waar de marketeer op dit moment mee worstelt.

Nederland werkt massaal in deeltijd  (index...)
Nederland is koploper in de Europese Unie wanneer het gaat om werken in deeltijd. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Bijna 50% van de Nederlanders werkte in 2008 parttime. Zweden en Duitsland volgen met 25% parttimers, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland werkt drie kwart van de vrouwen niet de hele week, tegenover een op de vier bij de mannen. Dochters van huismoeders zullen later minder uren maken op de arbeidsmarkt dan dochters van werkende moeders. Dat geldt ook voor vaders: zij die actief zijn in het huishouden, geven hun zoons het goede voorbeeld. Blijkbaar worden arbeidspatronen van generatie op generatie doorgegeven.

Relatieprogramma`s kunnen meer halen uit hun band met klanten  (index...)
Veel consumenten die deelnemen aan relatieprogramma`s zijn niet erg onder de indruk van de voordelen. Relatieprogramma`s kunnen marketeers veel meer opleveren als zij zich richten op de band met consumenten op de langere termijn. Ten eerste moeten marketeers klanten duidelijk maken, dat de beloning die hun relatieprogramma oplevert, voor hen relevant is en dat zij er op een gemakkelijke manier toegang toe hebben. Verder moeten de instrumenten waarmee de effectiviteit van het programma op de klantentrouw berekend wordt, de beste zijn die het bedrijf zich kan veroorloven. Belangrijk is ook de invloed van de recessie mee te nemen in loyaliteitsmetingen. Ten slotte moeten marketeers begrijpen wat hun meest waardevolle klanten verwachten van een relatieprogramma. Uit onderzoek van The Logic Group en het wereldwijd actieve marktonderzoeksbureau Ipsos MORI, blijkt dat de helft van de Britse bevolking ingeschreven staat bij een relatieprogramma, maar daar niets mee doet. 51% is niet meer dan redelijk tevreden over relatieprogramma`s van retailers; 24% is zeer tevreden. Bij financiële dienstverleners is slechts 13% zeer tevreden. Factoren in relatieprogramma`s die vooral bijdragen aan klanttrouw zijn goede klantenservice (34%), relevante beloning (30%) en geldbesparing (25%).

Focus online-retailer naar achterkant bestelproces  (index...)
Amerikaanse webwinkeliers noemen het verbeteren van hun checkout-proces een topprioriteit voor de rest van dit jaar. Verder willen ze investeren in productpagina’s, terwijl het relatieve belang van de homepage afneemt. Dat blijkt uit The State of Retailing Online 2009. Het onderzoek is in opdracht van de Amerikaanse branchevereniging Shop.org. Het onderzoeksbureau becijferde dat 79 procent van de online-retailers het verbeteren van hun checkout-proces bovenaan het to do-lijstje heeft staan tot het eind van 2009. Om te voorkomen dat webshoppers gevulde winkelwagens laten staan, willen ze vooral investeren in de transparantie rondom verzendkosten. Van alle ondervraagden zegt 88 procent in het komende jaar meer informatie over verzendkosten te gaan verschaffen. De aandacht voor de homepage neemt af, omdat de groeiende groep bezoekers via vergelijkingssites of zoekmachines die pagina passeert. Andere belangrijke aandachtgebieden zijn reviews en de zoekfunctie. Zes op de tien respondenten maakt inmiddels gebruik van klantbeoordelingen en 55 procent van de webwinkeliers noemt ratings en reviews een prioriteit voor het komende jaar. Bijna driekwart van de ondervraagden (73 procent) zegt te zullen investeren in nieuwe zoekmogelijkheden op de site. Overigens willen negen op de tien online-retailers uit het onderzoek de komende tijd investeren in speciale uitverkoop-secties op hun websites.

Aantal niet afgeloste bedrijfsleningen stijgt  (index...)
Het aantal wanbetalers op Europese bedrijfsleningen groeit, dat meldt kredietbeoordelaar Moody`s. In de Verenigde Staten steeg het aantal wanbetalers van 8 naar 11%. De stijging bevestigt dat een groeiend aantal bedrijven in de problemen komt door de achteruitgang van de economie. In veel gevallen gaat het volgens Moody`s om bedrijven die met veel vreemd vermogen door private equity-huizen zijn overgenomen. Volgens de kredietbeoordelaar zal het aantal wanbetalers de komende maanden nog flink groeien. Moody`s rekent op een piek in Europa van 15% wanbetalers op minder kredietwaardige leningen in het vierde kwartaal. In de VS verwacht Moody`s een piek van 12,8% in het vierde kwartaal.

Acceptatie mobiel werken hangt af van managementstijl  (index...)
De overgang naar mobiel werken vergt een andere manier van leidinggeven. Progressieve managers zijn het verst met de acceptatie van mobiel werken, zo blijkt uit het onderzoek `Het ritme waarop Nederland werkt` van het Leefritme Kenniscentrum. Voor 55% van de ondernemers is het belangrijk om een laptop te hebben. Toch ziet een minderheid ook nadelen in de toenemende mobiliteit, mogelijk gemaakt door de smartphones, mobiel internet en laptops. Een derde vreest dat door flexibel en mobiel werken de controle minder wordt. Ruim 60% van de ondervraagde ondernemers en ICT besluitnemers staat twijfelend tegenover flexibel of mobiel werken. Er is niet veel vertrouwen in de loyaliteit van de werknemer en daarom moet deze in de gaten gehouden worden. Progressieve managers lopen voorop en willen dat werknemers zelf creatief omgaan met ideeën vanuit het management. Zij denken dat werknemers zelf best kunnen beslissen waar en wanneer ze het meest productief zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat de laptop steeds meer gemeengoed wordt in het bedrijfsleven. Bij 55% van de ondernemers is de laptop favoriet. Ook mobiel e-mail, internet op de laptop, mobiel internetkaarten, smartphones en Blackberries zijn populair.

Sponsoren van muziekfestivals moeten juiste toon weten aan te slaan  (index...)
Niet alleen voedingsmiddelen- en drankenfabrikanten kunnen aansluiting vinden bij muziekfestivals, ook andere sponsoren kunnen er een goede ‘return on investment’ mee behalen. Voorwaarde is wel dat zij aansluiting vinden bij de sfeer van een evenement en de juiste toon aanslaan bij de doelgroep. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico bezoekers alleen maar te irriteren. Uit onderzoek van het Britse Eyeball in opdracht van mediabureau Target Media blijkt dat (zomer)festivals de meeste mogelijkheden bieden voor adverteerders van mobiele netwerken (genoemd door 76% van de ondervraagde festivalgangers). Hierna komen alcoholische dranken (75%), voedingsmiddelen (52%), frisdranken (47%), kleding (36%), zoetwaren en snacks (34%), technologie zoals tv`s, computers en internet (17%), auto`s (13%), toiletartikelen en cosmetica (8%), vakantie/reizen (6%), financiële dienstverlening (5%) en huishoudelijke producten als wasmiddelen (2%). Enkele tips voor sponsors van festivals: wees relevant (of lijk relevant), maak het doel van de aanwezigheid duidelijk, creëer een herinnering of geef een souvenir en draag bij aan de sfeer, de omgeving en het publiek.

Nederlanders sparen meer  (index...)
Nederlanders sparen meer. Dat blijkt uit cijfers over de spaargelden van huishoudens op de website van De Nederlandsche Bank. Volgens die cijfers hebben de Nederlandse consumenten hun inleg over de eerste vijf maanden van dit jaar met 60% opgevoerd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008. Het saldo van spaar- en depositorekeningen nam in de eerste vijf maanden van 2008 toe met 12,3 miljard euro. In 2009 is het saldo met bijna 20 miljard euro toegenomen. Het gestegen saldo komt door de inleg van nieuw spaargeld, opnames van spaarrekeningen, rentebijschrijvingen en verschuivingen in het spaar- en beleggingsbeleid van huishoudens. Uit de cijfers valt ook af te leiden dat mensen met aflopende deposito`s hun geld van die rekeningen halen door de lagere rentestand. Het tegoed wordt dan op een reguliere spaarrekening gezet. Dat er meer gespaard wordt, komt door de economische omstandigheden. Als het economisch minder goed, komt automatisch een reflex op gang om meer te gaan sparen.

Ruim helft bouwfouten wordt al in ontwerp gemaakt  (index...)
Ruim 50% van constructieve bouwfouten wordt al in het ontwerp gemaakt. Dit komt naar voren uit een rapport van TNO. Uit analyse blijkt dat ruim 30 van de 82 bouwwerken gedeeltelijk of helemaal zouden zijn ingestort als de constructiefouten niet op tijd ontdekt waren. Uiteindelijk waren er twee instortingen. De analyse laat verder zien dat ruim 50% van de fouten aan de teken- en rekentafel gemaakt werden. Hoewel een deel hiervan is gemaakt door aannemers in de zogenoemde detail-engineeringsfase.

Steeds meer directeuren werken al hele loopbaan bij bedrijf  (index...)
Het lijkt een trend te zijn dat Nederlandse directeuren al hun hele loopbaan bij het betreffende bedrijf werken. Intermediair nam 32 bedrijven onder de loep. Daarvan hebben 22 bedrijven personen in de raad van bestuur zitten die binnen het bedrijf zijn opgegroeid en in 12 gevallen is deze persoon de voorzitter. Het adviesbureau in loopbaan- en organisatieontwikkeling, stelt dat binnen raden van bestuur nadrukkelijker wordt gekeken naar wat het bedrijf nodig heeft. De trend om de topman van buiten de organisatie te halen lijkt voorbij te zijn. Directeuren hebben specialistische kennis nodig, daarom spreekt het in hun voordeel als ze vertrouwd zijn met alle aspecten van een organisatie en branche. Bij Ernst & Young zijn vijf van de zes bestuursleden eigen kweek, bij Koninklijke BAM Groep is dat bij alle vijf de bestuursleden het geval en bij Siemens zijn beide bestuursleden eigen kweek. Het pluspunt van eigen kweek is dat het werknemers motiveert als de werkgever klaarblijkelijk investeert in doorgroeimogelijkheden. Het gevaar is dat er in de directie of raad van bestuur vriendengroepjes ontstaan, of juist dat oud zeer de verhoudingen verstoort. De meeste bedrijven proberen ongeveer 80% van de vacatures intern te vervullen.

Verpakkers merken verschuiving richting duurzaam  (index...)
Het nieuwe modewoord in de verpakkingsbranche is `sustainability`, ofwel duurzaamheid. Dat komt naar voren uit het onderzoek `Packaging at the crossroads` uitgevoerd door ITC onder 650 verpakkingsbeleidsmakers bij merkbedrijven, detailhandelaren, regelgevende instanties en ngo`s in negen Europese landen, in opdracht van de nieuw gevormde `Packaging Community`. Ruim 57% van de respondenten meent dat duurzaamheid een belangrijke invloed heeft op de besluiten. 12% noemt het belang gemiddeld. Circa 35% van de beleidsmakers vindt dat verpakkingen milieuvriendelijker worden. 12% vindt dat alle verpakkingen gerecycled moeten worden, 11% dat de verpakkingsvolumes moeten dalen en 10% dat de verpakkingen lichter moeten worden.

(c) 3 April 2020 Vos Interim