x

Nieuwsbrief oktober 2009


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM met diverse onderzoeksberichten. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Van alle Europeanen heeft een derde nooit internet gebruikt  (index...)
Van de Europeanen heeft een derde nooit gebruik gemaakt van internet. Dat blijkt uit de studie `Digital Competitiveness` van de Europese Commissie (EC). Van de respondenten heeft 40% thuis geen computer met toegang tot internet en 25% heeft sowieso nooit een computer gebruikt. De EC verklaart dat Europa achterloopt op de VS en Japan met investeringen in onderzoek en ontwikkeling van ICT, breedband en innovatieve markten zoals online-adverteren. Meer dan de helft van de Europeanen (56%) gebruikt op regelmatige basis internet. Van deze groep gebruikers beschikt 80% over een breedbandverbinding. In 2004 was dat bij 30% het geval. Van alle Europese huishoudens beschikt de helft over een breedbandverbinding en onder bedrijven is dat 80%. De onderzoekers stellen dat Europa daarmee de wereldwijde leider is qua breedbantinternet. Het internetgebruik zal enorm toenemen zodra de jongste generatie aan het werk gaat. Deze jongeren tussen de 16 en 24 jaar zijn opgegroeid met internet en vormen de meest actieve groep internetters. Van hen gebruikt 73% regelmatig geavanceerde online diensten om content te maken en delen. Van de Europese jongeren gebruikt 66% dagelijks internet.

Hoger opgeleiden hebben last van rolstress  (index...)
Veel hoogopgeleiden ondervinden gezondheidshinder van hun werk, zo blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel. Volgens de onderzoeker ontstaat door de steeds hogere werkdruk een nieuw fenomeen: rolstress. Rolstress ontstaat doordat hooggeschoolde werknemers moeite hebben met het combineren van werk en privé en met het blijven voldoen aan steeds toenemende verwachtingen. Volgens de onderzoekers is het traditionele arbobeleid vooral gericht op de lagere sociale klassen. Er wordt van uitgegaan dat mensen uit een lagere sociale klasse, die veel fysiek werk verrichten en weinig zeggenschap hebben over de inrichting van hun werk, meer gezondheidsklachten ontwikkelen. Arbobeleid richt zich dan ook niet op het nieuwe fenomeen, het zogeheten `hoge-eisencluster` voor wie zware, immateriële taakeisen een last vormen. Het rapport stelt dat hoogopgeleiden veel last hebben van overvolle agenda`s en onvoorspelbare roosters. Rolstress ontstaat ook door een onduidelijke rol van de manager: deze is supervisor, maar tegelijkertijd ook collega. Volgens het onderzoek wijst alles erop dat de Europese samenlevingen de grenzen van de efficiency hebben bereikt.

Elke sociale netwerksite kent eigen type bezoeker  (index...)
Op welke sociale netwerksite iemand activiteiten ontplooit, zegt veel over zijn lifestyle. Uit cijfers van Anderson Analytics blijkt dat gebruik van een specifieke netwerksite samenhangt met bepaalde demo- en psychografische kenmerken, interesses, media- en koopgedrag. De Facebooker (waar er 77 miljoen van zijn) is vergeleken met andere sociale media de gemiddelde Amerikaan. Van de 45 onderzochte gewoonten zijn alleen sport, nieuws, reizen, huis & tuin populairder dan gemiddeld. Twitterers zijn supergebruikers van allerlei zaken, zoals restaurants, sport, politiek, nieuws en financiële dienstverlening. Ze houden vooral van de popcultuur: muziek, films, tv-kijken en lezen. Ze kopen ook meer dan gemiddeld boeken, schoenen en cosmetica. MySpacers (67 miljoen) zijn jong, 60% is single en 23% student. Ze zijn op zoek naar fun, in de vorm van humor en comedy, videogames en met vrienden samenzijn. Ze doen minder aan fitness dan gemiddeld, maar zoeken juist meer naar informatie. De content gaat vaak over hobby`s en foto`s van familie en bekenden. LinkedIn-gebruikers hebben vooral zakelijke interesses. 57% zijn mannen. Zij hebben de hoogste inkomens en gebruiken de site vooral voor zakelijke contacten en het zoeken naar sollicitanten of vacatures. Ze houden van nieuws, sport, politiek, yoga, golf en tennis.

Helft van marketeers ervaart recessie als bedreiging voor marketingdiscipline  (index...)
De helft van de marketeers ervaart de huidige recessie als een bedreiging voor de marketingdiscpline, zo blijkt uit de `Grote Marketing Enquête` van het Tijdschrift voor Marketing. De enquête is uitgevoerd in samenwerking met Trendbox en WebAds. Aan de respondenten werd gevraagd welke bedrijven ze beschouwen als de marketingtoppers van de afgelopen tien jaar. De top drie is hetzelfde als vorig jaar: Albert Heijn, Apple en Google. De verwachte marketinghelden voor de komende tien jaar zijn Google, Apple en Bol.com. De helft van de marketeers krijgt in het lopende boekjaar te maken met bezuinigingen. De budgetreductie komt gemiddeld uit op 13%. Bij 10% nam het budget juist toe. De marketeers die bezuinigen verwachten dat de budgetreductie in het komende boekjaar 20% bedraagt. Bij 70% van de respondenten is in het afgelopen jaar budget verschoven richting internet. De meeste online activiteiten zijn gericht op de corporate website of op actiematige sites, gevolgd door e-mailmarketing en zoekmachinemarketing. Bij de bedrijven die online adverteren heeft online gemiddeld een budgetaandeel van 26%. De helft van de marketeers meent voldoende kennis in huis te hebben voor online marketing.

Duurzaamheid blijkt nog vaag begrip voor veel bedrijven  (index...)
De VBDO heeft de duurzaamheid bij 52 beursgenoteerde ondernemingen onderzocht, door tijdens de aandeelhoudersvergaderingen vragen te stellen over onder meer beloning & sociaal beleid. Verantwoord omgaan met energie bleek voor de meeste bedrijven de populairste manier om zich met duurzaamheid bezig te houden. Niettemin bleken slechts vier bedrijven zich concrete doelen te stellen met betrekking tot de koolstofdioxide-uitstoot en gaven evenveel bedrijven informatie over de samenstelling van het medewerkersbestand. Zeven bedrijven maakten de bonus afhankelijk van niet-financiële criteria als veiligheid. Er zijn altijd een paar bedrijven die goed scoren, zoals DSM en Akzo Nobel bijvoorbeeld. Zij praten op aandeelhoudersvergaderingen ook echt over de duurzaamheid van nieuwe producten, bedenken telkens wat nieuws. Bij Akzo wordt de bonus gekoppeld aan de Dow Jones Sustainability Index.

Consument zoekt online vaker naar aanbiedingen  (index...)
Steeds meer jonge consumenten zoeken op blogs en communities naar goede adviezen over online aankopen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het communicatie consultancybureau Hill & Knowlton. Door de recessie is het koopgedrag van de consument veranderd. Zo zoekt 50% van de ondervraagde consumenten online vaker naar betere aanbiedingen en gaf 36% van hen aan, voornamelijk uit gemakzucht op het web te winkelen. Negen procent geeft aan juist meer fysieke aankopen te doen, om zo het risico op fraude of het stelen van identiteitsinformatie op internet te vermijden. Aan het Amerikaanse onderzoek namen zeshonderd consumenten deel, waarbij 83% een groot belang hecht aan de persoonlijke ervaring bij een webshop, gevolgd door tips van een familielid, vriend of een online aanbieding van een webwinkel. Bij de jongere respondenten wijkt dit beeld af, want 27% leest eerst beoordelingen op blogs en online communities, terwijl dit percentage bij de consumenten ouder dan 55 jaar op 9% ligt. Tot slot zegt een groot gedeelte van de consumenten haar koopervaringen persoonlijk te delen (82%), gevolgd door de telefoon (55%), e-mail (52%), sociale netwerken (16%) en blogs (8%).

Succesvolle campagne speelt in op onzekerheid, stress en wantrouwen consument  (index...)
Hoewel marketeers gedurende een recessie geneigd zijn op marketingkosten te besparen, doen zij er goed aan extra te investeren door in te spelen op de huidige onzekerheid, stress en wantrouwen bij de consument. Als consumenten denken dat bedrijven zich kunnen inleven in hun onzekerheid en met ze mee willen denken, zullen zij eerder voor een product van dat bedrijf kiezen. Dat blijkt uit het onderzoek van Boston Consulting Group naar consumentengedrag in 16 landen. Belangrijk voor bedrijven is in het hoofd van de consument te kruipen die zijn besteedbare budget ziet teruglopen en geen garanties krijgt over het einde van de recessie. Marketeers kunnen van de crisis profiteren door niet met flitsende reclames, maar met meevoelende en opbouwende campagnes te komen. In de VS voert de retailketen Wal-Mart bijvoorbeeld een campagne rond de goedkopere huismerken. Ook zijn `geld terug`-acties populair, die consumenten garanderen dat zij grote uitgaven ongedaan kunnen maken mocht hun inkomen plotseling dalen. Schermen met lage prijzen alleen is niet voldoende. De consument is op zoek naar waar voor zijn geld, een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit, duurzaamheid of beleving. Door aandacht te schenken aan dergelijke factoren wordt ook een voorsprong opgebouwd voor als de economie weer aantrekt.

Helft MKB heeft geen vertrouwen in economie  (index...)
Het aantal Nederlandse mkb-ondernemers dat vertrouwen heeft in de economie is gedaald van 91% in 2007 naar minder dan de helft nu. Dat blijkt uit het EIM-rapport `Kleinschalig ondernemen 2009`. Wel is het vertrouwen in het gevoerde economische beleid op peil gebleven. Het mkb verwacht dat de om- en afzet in 2009 flink afneemt. Dat geldt vooral voor de export, die naar verwachting met 9,5% afneemt. De gemiddelde winst bij het mkb zal door de krimpende economie en de stijgende loonkosten met 13,5% dalen. De verwachte productiedaling bij het gehele mkb bedraagt in 2009 gemiddeld 4,25%. De binnenlandse afzet daalt minder dan de buitenlandse, namelijk met 3,25%. De slechte economie zorgt ervoor dat het aantal nieuwe bedrijven in het mkb met slechts 0,25% toeneemt. De totale werkgelegenheid krimpt landelijk met 1,25%, maar binnen het mkb zal dat 1,75% zijn. Ook de investeringsbereidheid in het mkb daalt in 2009. 55% van de ondernemers verwacht te zullen investeren, tegen 69% een jaar geleden. Het totale geïnvesteerde bedrag daalt met 9%.

Vrijwilligers kiezen meer voor korte termijnprojecten  (index...)
Er is een verschuiving te zien in het Nederlandse vrijwilligerswerk. Sinds het SCP in 2004 rapporteerde over vrijwilligers is het werk meer korte termijngericht geworden. Uit een rapport uit 2009 blijkt dat vrijwilligers in 2007 bovendien minder vergaderen en liever geld dan tijd doneren. Tijdsintensieve vormen van betrokkenheid hebben plaatsgemaakt voor kapitaalintensieve vormen. Het meest populaire vrijwilligerswerk is voor een sportvereniging (13% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder), gevolgd door scholen (9%) en levensbeschouwelijke groepen (9%). Voor culturele verenigingen, zoals die voor muziek, zang en toneel, zet 5% van de bevolking zich in. Voor politieke organisaties 1%. Zowel bij mannen als vrouwen doet gemiddeld 33% aan vrijwilligerswerk. Bij de groep tussen de 35 en 54 jaar is dat 37%, bij jongeren onder de 35 jaar 29%. De rest bevindt zich tussen deze twee uitersten. Van de hoogopgeleiden houdt 43% zich bezig met vrijwilligerswerk; bij laagopgeleiden is dat 23%. Autochtonen zijn vaker vrijwilliger (35%) dan westerse (27%) en niet-westerse allochtonen (22%). Gemiddeld zijn 65-plussers meer vrijwilligerswerk gaan doen en alleenstaanden minder.

Humor in reclame is wel degelijk effectief  (index...)
Humor in reclame zorgt ervoor dat consumenten het positieve effect van humor onbewust met het geadverteerde product associëren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uit eerdere onderzoeken was gebleken, dat consumenten door humor in reclame onvoldoende aandacht besteden aan het geadverteerde product. Het ging daarbij echter om actieve herinneringen die in interviews gemeld werden. Veel humoristische reclame blijft echter in het geheugen hangen en kan wel degelijk invloed hebben op het consumptiegedrag. Tijdens het winkelen of boodschappen doen kan het positieve gevoel dat via humor verbonden is met een merk getriggerd worden, bij het zien van het merk. Dit onbewuste proces wordt evaluatief conditioneren genoemd. Tevens blijkt humoristische reclame de hekel die mensen vaak aan reclame hebben te kunnen tegengaan. Het negatieve gevoel bij reclame (dat eveneens door evaluatief conditioneren tot stand komt) kan tot vermijdingsgedrag leiden. Door humor kunnen de merkassociaties doorslaan naar de positieve kant.

Stunten met prijs niet altijd zinnig  (index...)
Wie klanten in tijden van crisis aan een bepaald merk wil binden, doet er niet verstandig aan met de prijs te stunten. Volgens onderzoek van TNS Nipo is dit niet altijd de goede oplossing. Het bureau deed onderzoek naar de merktrouw van Europese consumenten. Het verlagen van de prijs zou eigenlijk alleen helpen bij producten die al in een lagere prijsklasse vallen, zoals bijvoorbeeld huismerken. Als merken in het midden- of hogere segment hun prijzen verlagen, lijkt de consument het vertrouwen in dat merk juist te verliezen. Volgens het onderzoek kunnen deze merken zich ook in tijden van crisis beter profileren door zich te richten op boodschappen, waarin begrippen als kwaliteit en vertrouwen centraal staan.

(c) 3 April 2020 Vos Interim