x

Nieuwsbrief november 2009


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM met diverse onderzoeksberichten. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Hoogopgeleide vrouwen werken liefst bij Rabobank  (index...)
Onder de hoogopgeleide vrouwen is de Rabobank favoriet. Ook de hoogopgeleide mannen werken het liefst bij deze bank. Mannen werken volgens het onderzoek verder liever bij banken of technische bedrijven, vrouwen geven de voorkeur aan non-profit instellingen, zo blijkt uit onderzoek van Intelligence Groep. Intelligence groep heeft 5.717 werkende vrouwen en 5.553 werkende mannen ondervraagd in het kader van een nieuw onderzoek `Vrouwen met Management Ambitie`. Daar werd de open vraag gesteld waar zij het liefst willen werken. Na de Rabobank komen bij de vrouwen achtereenvolgens Shell, het Rijk, Politie, Unilever, GGZ, Philips, KLM, De Rechtspraak en GGD. Onder de mannen zijn verder favoriet Philips, Shell, KLM, ING, Politie, Unilever, Het Rijk, KPN en de Belastingdienst. Vrouwen geven de laatste jaren steeds vaker de voorkeur aan de non-profit sector. In de top-20 favoriete werkgevers van vrouwen boven de 40 jaar staan slechts vijf profit-organisaties. Bij de hoogopgeleiden mannen is het opvallend dat de meest populaire branches maar weinig vertegenwoordigd zijn in de top-20. Dit duidt erop dat mannen veel waarde lijken te hechten aan de goede naam of imago van een bedrijf.

Ergernis op winkelvloer leidt tot omzetverlies  (index...)
Ergernissen op de winkelvloer leiden tot omzetverlies voor de ondernemer, blijkt uit onderzoek van Bureau & Beyond. Tot de grootste ergernissen behoren wachtrijen, opdringerige verkopers en niet aanwezige producten. 44% ergert zich aan de wachtrijen bij de kassa`s en 34% aan de wachttijd bij paskamers. 31% ergert zich aan de opdringerige verkopers, terwijl nog eens 24% het personeel niet vriendelijk vindt. 23% vindt dat de medewerkers te weinig kennis hebben, terwijl 17% niet eens personeel kan vinden. 24% ergert zich aan niet-voorradige artikelen en 16% aan de onduidelijke prijshantering. 14% vindt dat personeel wel wat behulpzamer mag zijn, terwijl drukte door 15% niet op prijs wordt gesteld. Al die ergernissen samen kunnen er voor zorgen dat er omzetverlies wordt geleden. Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, zegt een groot deel van de consumenten de winkel te verlaten. Veel consumenten zeggen ook in de toekomst deze winkel te mijden. Ook spreken ze vaak over hun ergernissen met anderen. Om de ergernissen te voorkomen kunnen ondernemers onder meer voldoende personeel inzetten, zodat bepaalde ergernissen in ieder geval opgelost kunnen worden.

Logistieke organisaties moeten accent leggen op klantvriendelijkheid  (index...)
Hoewel ondernemingen zich met hun klantgerichtheid kunnen onderscheiden van de concurrentie, valt er nog veel te winnen in de logistieke branche, zo blijkt uit onderzoek onder medewerkers van logistieke organisaties, uitgevoerd door Integron. De studie toont aan dat 89% van de ondervraagde medewerkers in transport en logistiek vindt dat de klantgerichtheid in hun organisatie beter kan. Vooral de training en het investeren in middelen en processen moet volgens de werknemers meer aandacht krijgen. Ook blijkt dat slechts 61% van de werknemers de eigen organisatie zou aanbevelen bij relaties of vrienden. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat er gebrek is aan middelen om de klant te kunnen helpen. De processen zijn onvoldoende ingericht, het personeel is niet opgeleid en er wordt te weinig met collega`s onderling samengewerkt. Het is dan ook niet opmerkelijk dat binding met de klant dit jaar het centrale thema is bij de TLN ondernemersprijs. Genomineerd in de categorie kleine bedrijven is LIS Logistics. LIS Logistics onderscheidt zich bijvoorbeeld door een focus op het gedrag van de chauffeurs, het visitekaartje van de onderneming. Penske Logistics, genomineerd in de categorie groot, zet in op aparte accounts en dedicated medewerkers voor een bepaalde klant.

Mediabureaus benutten social media steeds meer  (index...)
Onderzoek van Blauw Research geeft aan dat mediabureaus social media steeds meer benutten. Het onderzoek van Blauw Research in opdracht van Adformatie is uitgevoerd onder 196 bureau vertegenwoordigers en 126 adverteerders. Vier op de vijf bureaus investeert nu actief in social media als Twitter, Netlog, Hyves, Facebook en LinkedIn. Er worden ook vaker speciale teams of mensen aangesteld voor social media. Hoewel er meer wordt geïnvesteerd in social media, komt de kennis nog niet altijd op de juiste plek aan. Bijna de helft van de bureaus geeft aan dat de kennis ergens binnen de organisatie zweeft. Volgens Blauw Research is deze laatste de reden dat adverteerders zelf nog wat terughoudend zijn op het vlak van social media en bureaus. De uitdaging voor bureaus en adverteerders is om samen kennis en ervaring op te doen en zo de kracht van social media duidelijk te maken. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 75% van de bureaumedewerkers van mening is, dat elke organisatie zich zou moeten verdiepen in de marketingmogelijkheden van social media. Merken en bedrijven als Philips, Heineken en T-Mobile hebben social media al succesvol omarmd. Ongeveer 70% van de bureaus vindt dat voor social media een andere benadering van de consument nodig is. Ook moeten adverteerders zelf meer kennis vergaren op dit vlak.

Mkb in Nederland kan nog verder internationaliseren  (index...)
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) kan nog verder internationaliseren. Dit is de conclusie van onderzoekers van Berenschot. Het Nederlandse mkb denkt bij internationale activiteiten nu vooral aan import en export maar er liggen nog veel meer mogelijkheden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het samenwerken met ondernemingen in het buitenland op het gebied van research & development. Ook internationale investeringen behoren tot de mogelijkheden. Nu houdt slechts een beperkt aantal landen uit het onderzoek zich bezig met internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Van de onderzochte sectoren automotive, creatieve industrie, duurzame energie, food, hightech, infrastructuur, life sciences, maritiem, milieu, olie en gas, tuinbouw, vervoer en logistiek en water, houden vooral ondernemers in life sciences en water zich met internationale samenwerking bezig. Het gaat dan om respectievelijk 30% en 22% van de ondernemers. Om internationaal ondernemen te bevorderen moet ingespeeld worden op de ondersteuningsbehoefte van het mkb. Er is vooral behoefte aan informatie over relevante wet- en regelgeving.

Helft vrouwelijke Belgische ondernemers in niet-werkbare situatie  (index...)
Eén op drie vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft last van werkstress of problemen met het vinden van een juiste balans tussen werk en privé-leven. Dat vormen de belangrijkste hindernissen voor kwalitatief goed werk. Dat is de conclusie van een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De voornaamste knelpunten voor een werkbare professionele situatie zijn volgens de ondervraagden de werkstress (34,7%) en problemen met het evenwicht tussen werk en privé (34,9%). Globaal zegt 49,6% van de ondervraagden van een werkbare professionele situatie te kunnen spreken. Op het vlak van motivatie en leermogelijkheden zegt meer dan 90% van de vrouwelijke ondernemers tevreden te zijn.

Schuldenlast verhoogt het risico op gewichtsproblemen  (index...)
Mensen met persoonlijke schulden hebben vaak de neiging om aan obesitas te lijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universtät Mainz. De Duitse onderzoekers stellen daarbij dat gezonde voeding meer kost dan producten van lagere gezondheidskwaliteit. Door de economische crisis worden vooral gezinnen uit lagere inkomensklassen getroffen, zodat die zich verplicht zien om leningen aan te gaan om de eindjes financieel aan elkaar te kunnen knopen. Onderzoekers benadrukken dat de band tussen socio-economische status, gezondheid en overgewicht al eerder werd aangetoond, maar volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat er daarbij ook gekeken werd naar de schuldenlast. In Duitsland zouden 7% van de gezinnen een overmatige schuldenlast dragen. Uit het onderzoek van de Universität Mainz blijkt dat vooral jongere mensen, met een lagere opleiding en een beperkt inkomen een zwaardere schuldenlast dragen. Die groep had ook een grotere neiging om aan overgewicht te lijden, depressies door te maken en tabak te gebruiken. De onderzoekers voegen daar aan toe dat ook een aantal psychologische factoren een rol kunnen spelen. Een depressie kan tot vraatzucht leiden en met eten kan gezocht worden naar compensatie en voldoening. Daarnaast stellen de onderzoekers dat een gebrek aan geld ook de mogelijkheden tot sport en lichaamsactiviteiten kan beperken, wat betekent dat er minder calorieën worden verbrand. De Duitse wetenschappers wijzen echter ook op een mogelijke omgekeerde associatie. Overgewicht heeft immers een impact op de tewerkstellingskansen, wat zou kunnen leiden tot het opbouwen van een schuldenlast. De voedingskeuze is vooral gebaseerd op persoonlijke smaak, keuze en gebruiksgemak en veel minder op gezondheidsoverwegingen of het streven naar een evenwichtig dieet. Het verhogen van de beschikbaarheid van gezonde voeding door het verlagen van de prijs kan dan ook een efficiënte maatregel zijn om de maatschappelijke gezondheid te stimuleren.

Normbesef jonge manager moet beter  (index...)
Bedrijven menen dat het normbesef van de jonge generatie managers te wensen overlaat. Dat komt naar voren uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau KPMG. Het hoger onderwijs zou daarom meer aandacht moeten besteden aan de ethische vorming van studenten. Hij wijst erop dat gebrek aan moreel verantwoord gedrag wordt beschouwd als één van de oorzaken van de huidige crisis. Van de ondernemingen geeft een derde aan ontevreden te zijn over de normen en waarden van starters op de arbeidsmarkt, terwijl 40% van de ondervraagden laat weten de afgelopen twee jaar minstens één high potential de laan uit te hebben gestuurd wegens gebrek aan juiste normen en waarden. Volgens eveneens ruim een derde van de bedrijven zijn jonge managers minder strikt dan hun oudere collega`s. KPMG zag in het uitbreken van de kredietcrisis een aanleiding om het onderzoek uit te voeren.

Internetpenetratie fors gegroeid  (index...)
De afgelopen tien tot vijftien jaar is het internetgebruik flink gestegen. Daarbij is er een forse groei geweest in het aantal gebruikte applicaties, zo blijkt uit een enquête gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders van 25 jaar en ouder. Dit zijn de resultaten van een onderzoek verricht door Innovatie. Aanvankelijk bleef het internetgebruik steken tot surfen en mailen. Inmiddels is het gebruik uitgebreid tot sociaal networking, gamen, VoIP, video en downloaden. De penetratie van internet op de werkvloer is toegenomen van 17% tot 36% over de periode 1998-2009.
In deze periode is het internet privé gegroeid van 15% naar 86% en is nog steeds stijgende. 16% noemt zichzelf inmiddels een zware gebruiker van internet. 29% vindt zichzelf afhankelijk van internet en 12% noemt internet zelfs onmisbaar. Op de vraag waar men het makkelijkst afstand kan doen, komen tijdschriften op de eerste plaats, gevolgd door krant, radio en televisie. 99% gebruikt internet bij het opzoeken van informatie. 61% maakt inmiddels gebruik van forums, 58% van blogs. In de beginperiode gebruikte nog 9% internet voor het opzoeken van vacatures, tegen nu 50%. 94% bekijkt nieuws en 52% doet aan sociaal networking, tegen 5% in de beginperiode. De penetratie van instant messaging is 53% (was 29%) en van VoIP is dit 21% (was 3%). 79% bekijkt tegenwoordig video`s, tegen 6% in 1998, toen men begon met internet thuis. 67% is inmiddels actief bezig met downloaden van software, tegen 27% in de beginperiode.

Prijs is belangrijke factor bij merkentrouw  (index...)
De prijs blijft een belangrijke factor bij de bepaling van merkentrouw. Goedkope merken en de retailmerken profiteren het meest van lage prijzen. Slechts 19% van de mensen laat weten zeer teleurgesteld te zijn, als hun favoriete merken met de recessie verloren zouden gaan, zo blijkt uit het TNS NIPO onderzoek. De helft van de Nederlanders vindt het gewoon bij het leven horen, als een merk de recessie niet overleeft. Daardoor is het van groot belang dat producenten investeren in het opbouwen van sterke relaties met merken. De te kiezen strategie is afhankelijk van in welk segment een merk zich bevindt. In het lage prijssegment is prijs de belangrijkste factor bij het bepalen van de merkentrouw. In het midden- en hoger segment werkt prijsverlaging minder goed. 29% van de consumenten is van mening dat deze merken allemaal hetzelfde zeggen over het verlagen van de prijs. Daaruit blijkt dat een prijsverlaging zo goed als geen positieve uitwerking heeft. A-merken of merken uit het middensegment dienen meer de nadruk te leggen op een meer duurzame boodschap over kwaliteit of vertrouwen. Merken moeten niet de tendens volgen dat een recessie automatisch inhoudt dat de prijzen omlaag moeten, aldus de onderzoekers bij TNS NIPO. Consumenten geven nog steeds geld uit. Consumenten die A-merken of merken uit het middensegment kopen, hechten nog steeds veel belang aan kwaliteit en ambitie.

Post-recessieconsument wil eenvoud en gebruiksvriendelijkheid  (index...)
Na de recessie zal het koopgedrag van consumenten bepaald worden door de gebruiksvriendelijkheid en eenvoud van producten en diensten. Dit blijkt uit een studie van consultancybureau Trajectory. Trajectory voorspelt toekomstig consumentengedrag, door een trendanalyse van eerdere gedragingen voor en na een recessie. De achterliggende gedachte is dat gedrag voorspeld kan worden door te begrijpen hoe consumenten zich gedroegen, tijdens eerdere crises en die gedragingen en ervaringen te extrapoleren naar het heden. De studie onderscheidt enkele belangrijke trends. Niet alleen zullen consumenten meer eenvoud in producten en diensten zoeken, ook het gedrag van de onderneming zal bepalend zijn voor de aankoopbeslissing. Ook zullen consumenten meer en meer genoeg krijgen van excessieve consumptie en zuiniger worden. Tevens zal er meer gerecycled en tweedehands gekocht worden en consumenten zullen hun kinderen meer traditionele waarden bijbrengen. Groene consumptie teneinde minder te vervuilen zal prevaleren boven het aanschaffen van premium merken. Ten slotte zullen consumenten minder merkvast zijn en meer afzien van extreme leisure-ervaringen ten gunste van authentieke belevingen.

Nederlandse managers werken relatief veel met digitale informatie  (index...)
Van de Nederlandse managers werkt 74% met digitale informatie, terwijl het gemiddelde onder Europese managers uitkomt op 66%. Dit blijkt uit onderzoek van Steelcase, uitgevoerd door Ipsos. De onderzoekers richtten zich op Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland. Digitale informatie verdient om twee redenen de voorkeur boven papier in de kantooromgeving. Ten eerste is papiergebruik slechter voor het milieu, ten tweede verhindert papier de mobiliteit. Een persoonlijk, papieren archief is ontoegankelijk voor meerdere medewerkers, terwijl digitale informatie eenvoudig gedeeld kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat het papierloze kantoor nog geen gemeengoed is in Europa. De term papierarm kantoor is meer op zijn plaats. Italië loopt nog achter, want daar werkt 58% nog met papieren informatie. Archiveren met papier geschiedt nog steeds, maar gebeurt in kleine volumes en is gericht op de korte termijn. Voor prints geldt ook dat ze steeds vaker voor tijdelijk gebruik zijn, waarbij de houdbaarheid en kwaliteit van de print niet zo ter zake doen.

(c) 23 februari 2020 Vos Interim