x

Nieuwsbrief april 2010


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...)
INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Goede leider stelt 'mens' voorop  (index...)
Goede leiders richten zich op mensen en stellen hen ook centraal. De aanname dat een harde, resultaatgerichte leider het beter zou doen in slechte tijden, klopt niet. Na een twee jaar durend onderzoek van de Britse denktank The Work Foundation, kan worden gesteld dat de leiders die mensen en relaties centraal stellen, over het algemeen beter presteren. Mensen zijn belangrijk om goed te presteren, zo hebben de zeer goede leiders al onderkend. Een ander kenmerk van een uitmuntende leider is dat deze wel zelfverzekerd is, maar zeker niet arrogant. Hij kent zijn kracht en is zich bewust van zijn macht, maar stelt deze in dienst van het bedrijf en de mensen. Het onderzoek van The Work Foundation omvat ruim 250 diepte-interviews met zes grote Britse bedrijven. Daarbij is het verschil in gedrag bekeken tussen de 'goede' leiders en de leiders die van hun collega's het predicaat 'uitmuntend' kregen. Deze laatste groep blijkt zich, zonder uitzondering, te richten op mensen, houding en betrokkenheid. Samen met de medewerkers wordt visie en strategie gecreëerd.

Emotionele respons is goede voorspeller reclame-effectiviteit  (index...)
Een meetmethode die de emotionele respons op reclame vaststelt, is een betere voorspeller van de reclame-effectiviteit dan reguliere meetinstrumenten. Dat blijkt uit onderzoek van Brainjuicer. Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap maken het meten van emotionele reacties naar aanleiding van reclame-uitingen simpeler en nauwkeuriger. Brainjuicer gebruikt de methode Face-Trace, die beelden van het gezicht als reactie op verschillende emotionele responses analyseert. Daarbij worden zeven menselijke emoties onderscheiden die bij alle mensen optreden, onafhankelijk van achtergrond of cultuur: geluk, angst, afschuw, woede, verrassing, verachting en verdriet. In totaal werden 18 tv-commercials voor voedsel, dranken, huishoudelijke producten, verzorgingsproducten betrokken bij het onderzoek. Het blijkt dat emotionele reacties, ofwel het gevoel van respondenten over een reclame, een betere voorspeller van reclame-effectiviteit zijn dan de reguliere methode, die uitgaat van de informatieverwerkende respons. Overtuigingskracht voorspelt slechts gedeeltelijk de effectiviteit van reclame en neigt bovendien tot onderschatting van de kracht van de meest effectieve reclame. Verder blijkt dat de aanwezigheid van emotie vooral indicatief is voor een toename van marktaandeel en winst.

Een ander de schuld geven werkt averechts  (index...)
Gauw iemand anders aanwijzen als er iets mis gaat, bederft de cultuur in een bedrijf. Je doet je best, maar soms gaat er in het werk iets heel erg mis. Kan gebeuren nietwaar? De beste oplossing is dan om onmiddellijk de verantwoording op je te nemen en de fout voor zover mogelijk te herstellen, zo blijkt uit onderzoek. Anderen zijn dan meestal wel bereid om je te helpen, waardoor de kans op succes groter wordt. Iedereen weet dat het zo moet, maar in de praktijk gaat het vaak anders. Dan is de neiging groot om de schuld bij een ander te leggen. De reden om gauw de schuld in de schoenen van een ander te schuiven is onzekerheid, schaamte en angst voor repercussies. Wie leiding geeft doet er goed aan rekening te houden met dit psychologische mechanisme. Hoe? Door in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven. Dat is hoe dan ook regel 1 van goed leiderschap. Neem dus altijd zelf duidelijk de schuld op je als je een fout maakt. Schuif de verantwoordelijkheid voor fouten niet door naar anderen. Accepteer dergelijk gedrag ook niet van de medewerkers in het bedrijf. Want voor je het weet ontstaat er een bedrijfscultuur van schuld en verantwoordelijkheid afschuiven. Dit hebben experimenten aan de Amerikaanse University of Soutern California in LA aangetoond. Een bedrijfscultuur van schuld ontkennen en afschuiven op anderen kan de werksfeer en dus de productiviteit behoorlijk veel kwaad doen.

Nederland scoort laag in studie naar milieuvriendelijkheid  (index...)
In een onderzoek van de Amerikaanse universiteiten Yale en Columbia naar de milieuvriendelijkheid van landen, komt Nederland op de 47ste plaats in 2009. Dat is weliswaar beter dan in 2008 (55), maar het is wel een stuk slechter dan andere geïndustrialiseerde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk (14), Duitsland (17) en Japan (20). De Environtment Performance Index (EIP) maakt voor 160 landen een overzicht hoe ze scoren op een tiental relevante gebieden, waaronder bebossing, luchtvervuiling en diversiteit. IJsland kwam in 2009 als beste uit het onderzoek, door het beleid van herbebossing en de minimale uitstoot van CO2. Andere Europese landen die het goed doen zijn Zwitserland, Zweden en Noorwegen. Hekkensluiters zijn Togo, Angola, Mauritanië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sierra Leone. De Verenigde Staten zelf staan op nummer 61, China komt op de 121ste plek. Nederland scoort slecht op het gebied van luchtvervuiling en de impact daarvan op het ecosysteem. Verder nekt overbevissing Nederland. Op het terrein van bebossing is Nederland juist top. Als dichtbevolkt gebied heeft Nederland het relatief moeilijk om goed te scoren.

Winkeldiefstal stijgt tijdens recessie  (index...)
Het aantal winkeldiefstallen neemt flink toe als gevolg van de recessie. In vergelijking met drie jaar geleden nemen de kosten hiervan met elf procent toe, tot 184 euro per huishouden. Vooral luxe goederen worden meer gestolen dan voorheen. Dit blijkt uit de 'Diefstalbarometer' van het Centre for Retail Research in Nottingham, Engeland. Volgens het rapport van CCR is het een criminologisch gegeven dat het aantal winkeldiefstallen stijgt wanneer de werkloosheid toeneemt. Mensen stelen om hun vroegere levensstijl te kunnen aanhouden ondanks een lager inkomen. De meeste winkeldiefstallen worden gepleegd door klanten (48,5 procent), gevolgd door diefstal van het eigen personeel (28,9 procent). De rest van de derving komt door verkeerd prijzen of beschadigde voorraad (16,7 procent) en fraude door leveranciers (5,9 procent). Nederlandse winkeliers schatten de kosten van winkeldiefstal op bijna één miljard euro, en geven rond de 350 miljoen euro uit aan beveiliging. Detailhandel Nederland herkent deze cijfers. Bij een onderzoek onder eigen leden werd een stijging van tien procent geconstateerd. Vooral het aantal winkeldiefstallen en inbraken is flink toegenomen.

Nederlander vertrouwt bestuurders niet  (index...)
Nederlanders nemen de uitspraken van bestuursvoorzitters van grote bedrijven meestal met een flinke korrel zout. Uit een onderzoek voor de wereldwijde Trust Barometer 2010, waarin bijna 5.000 opinieleiders werden ondervraagd, blijkt een ernstig gebrek aan vertrouwen in ceo's. Waar in Amerika, China en in andere EU-landen het vertrouwen in ceo's juist weer wat toeneemt, daalde het vertrouwen in Nederland van 33% naar 26%. Het lage vertrouwen wordt toe geschreven aan de val van DSB Bank. De onderzoeker constateert naar aanleiding van het onderzoek dat in Nederland het respect voor autoriteit in het algemeen lager ligt dan in andere landen. Het vertrouwen in de financiële sector zakte van 72% naar 47%. Van de ondervraagden denkt 86% dat financiële instellingen weer in hun oude, kwalijke gewoontes zullen vervallen.

Vrouwen maken uit wat er gekocht wordt  (index...)
Vrouwen bepalen wat er gekocht wordt, zo werd weer eens duidelijk tijdens het Shopper Marketing Congres in Den Haag. Niet alleen doen vrouwen vaker boodschappen, ze zijn ook bijna altijd leidend als het gaat om het beslissen tot aankopen. Onderzoek van het Amerikaanse vrouwenmarketing adviesbureau Bosley laat zien dat 80% van de aankopen gedaan of beïnvloed wordt door vrouwen. Marktonderzoeksbureau NetPanel stelt dat dit percentage in Nederland nog iets hoger ligt. Volgens Bosley hebben vrouwen voor 96% invloed op de dagelijkse boodschappen, zijn ze trouwer aan merken dan mannen én vertellen ze het gemiddeld aan 20 personen als ze enthousiast zijn over een product. Ter vergelijking: mannen laten dit slechts aan twee mensen weten. Steeds meer fabrikanten en bedrijven in de levensmiddelensector richten zich op vrouwen, zoals Heineken met Jillz en Becel met Karin Bloemen.

Leiderskarakter heeft minder werkstress  (index...)
Werknemers met een A-persoonlijkheid lopen heel veel kans om met werkstress geconfronteerd te worden, maar er is één karaktertrek die dat risico verlaagt. Werknemers met een A-persoonlijkheid hebben immers meestal ook leidinggevende capaciteiten, wat hen zich heel comfortabel laat voelen. Dat zeggen wetenschappers van de University of Helsinki. Werknemers met een A-persoonlijkheid worden meestal omschreven als agressief, koppig en gedreven, maar zijn ook geneigd om een leidersrol te willen opnemen. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen om projecten rond stress-reductie te ontwikkelen. Dat is volgens de onderzoekers bijzonder belangrijk, aangezien stress een steeds groter probleem vormt op de werkvloer. Hoge scores op het gebied van agressie, koppigheid en gedrevenheid hebben allemaal een band met een hoge werkstress. Bovendien leiden deze karaktertrekken vaak tot een onevenwicht tussen inspanning en beloning, één van de belangrijkste oorzaken van werkstress. Werknemers die hoge scores halen op het gebied van leiderschap vertoonden daarentegen minder werkstress. Die hoge scores zijn gelinkt aan grote werkinspanningen, maar ook aan een hoog beloningsniveau. Bovendien is er ook een duidelijke band met een hoge jobcontrole, wat eveneens kan bijdragen tot het reduceren van de werkstress. Door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven, kunnen bedrijven de werkstress dan ook gevoelig terugschroeven.

Ruim helft ouders treft financiële maatregelen bij komst baby  (index...)
Ruim 57% van de ouders treft extra financiële maatregelen voor de komst van kinderen. Dit komt naar voren uit een onderzoek gehouden door Ruigrok NetPanel, in opdracht van Reaal Verzekeringen. Het onderzoek is gehouden onder ruim 1.100 ouders met kinderen tot en met 6 jaar. Van de ondervraagden heeft 13% nog niet op financieel gebied gereageerd op de komst van kinderen, maar is dit wel van plan. 30% van de jonge ouders zegt geen extra financiële maatregelen te treffen. De meest getroffen maatregel is met 92% het openen van een spaarrekening voor de baby. Verder worden aanvullende verzekeringen afgesloten, zoals een aansprakelijkheidsverzekering (38%), overlijdensrisicoverzekering (35%), rechtsbijstandverzekering (28%) of een ongevallenverzekering (20%). Van de gezinnen heeft 26% meer zorgen over de financiële situatie sinds er kinderen zijn. Ruim 50% piekert niet meer of minder en 8% laat weten zich minder zorgen over de financiën te maken. Het krijgen van kinderen heeft ook invloed op het consumptiepatroon. Door 79% van de gezinnen wordt meer besteed aan boodschappen, gevolgd door cadeaus (52%), kinderopvang (51%) en verzekeringen (29%). Gezinnen geven minder geld uit aan uit eten gaan (63%), kleding voor zichzelf (57%) en een weekendje weg (40%). Ten slotte besteedt 20% meer geld aan de vakantie, terwijl 30% hier juist minder aan spendeert.

Eén op tien heeft voor andere huisbank gekozen  (index...)
Bijna één op tien Belgische consumenten (9 %) is sinds het uitbreken van de economische crisis overgestapt naar een andere huisbank. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van het adviesbureau Ernst & Young. Er wordt aan toegevoegd dat 35 % van de Belgische consumenten ooit zijn hoofdbank heeft ingeruild voor een andere aanbieder. Op Europees vlak heeft slechts 24 % van de consumenten gekozen voor een andere hoofdbank. Bij de gemiddelde Europese consumentengroep heeft echter wel 12 % sinds het uitbreken van de economische crisis voor een nieuwe hoofdbank gekozen. Er blijken bovendien op dit ogenblik nog 6 % van de Belgische consumenten van plan te zijn om nog een andere hoofdbank te zoeken, tegenover 11 % op Europees vlak. Volgens Ernst & Young zijn Belgische en Franse bankklanten traditioneel trouwe bankklanten, maar brokkelt dat vertrouwen duidelijk af.

Autobranche moet internet serieus nemen  (index...)
De autobranche moet internet serieus nemen, anders staat de branche hetzelfde lot te wachten als de boekhandel. Hoogleraar informatiesystemen aan de VU constateert dat de autobranche niet in staat is om de consument online te begeleiden door het besluitvormingsproces. Uit onderzoek van de VU en Sunq blijkt dat 40% van de consumenten bereid is om online een nieuwe auto aan te schaffen. Momenteel kunnen ze alleen terecht bij een paar kleinere aanbieders zoals nieuweautokopen.nl. Traditionele retailkanalen menen, dat het niet in een vaart zal lopen met online autoverkoop, omdat het emotionele producten zijn. De onderzoekers waarschuwen dat consumenten auto's steeds minder als emotioneel product zien en steeds meer als een rationeel product. Die trend wordt versterkt door de opmars van goedkope en elektrische/hybride auto's. Een ander probleem van de branche is de overcapaciteit. Doordat er teveel auto's op voorraad worden geproduceerd moeten ze met korting worden verkocht. Uit het onderzoek worden fabrikanten geadviseerd om geen bestellingen aan te nemen van dealers, maar direct van eindklanten. Daarnaast maken nieuwe auto's te veel kilometers van distributie naar afwerker naar dealer, voordat ze klanten bereiken. Dat proces moet efficiënter.

Morele thermostaat regelt gedragskeuzes  (index...)
Consumenten zoeken aan het begin van het jaar niet voor niets naar manieren om hun gedrag tijdens de feestdagen te compenseren. Uit recent onderzoek van de Amerikaanse Northwestern University blijkt dat een `morele thermostaat` onze gedragskeuzes regelt. Na de feestdagen volgt als vanzelf een periode van soberheid, gezond eten en andere goede voornemens. Het draait echter niet om rationeel gedrag dat compenseert voor slechte gewoonten, mensen kunnen zonder minder te eten of meer te bewegen hetzelfde effect bereiken door aan een goed doel te geven. Het blijkt dat in onze hersenen een gemeenschappelijke munteenheid van moraliteit geldig is. Slecht gedrag op het ene gebied kan goedgemaakt worden door een goede daad op het andere. Vaak is de beste manier om consumenten aan te zetten tot moreel wenselijk gedrag onlogisch. De intuïtie zegt dat reclame voor sportscholen naast een editorial over goede voornemens moet staan; in werkelijkheid kan ook de verwarming lager zetten om ijsberen te redden als morele compensatie dienen. Degene die geplaagd wordt door een slecht geweten, zal zo snel zich een mogelijkheid voordoet, zijn geweten sussen met wat voor goede daad dan ook. Marketeers kunnen van die wetenschap profiteren.

(c) 8 April 2020 Vos Interim