x

Nieuwsbrief augustus 2010


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Bedrijven die ondernemingsraad serieus nemen presteren beter  (index...)
Bedrijven die de ondernemingsraad (or) serieus nemen en constructief overleggen met de or presteren beter. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het is voor het eerst dat in Nederland onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp. Uit onderzoek in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bleek dat medezeggenschap de economische positie van bedrijven verbetert. Het is de vraag wat moet worden verstaan onder economische positie. Bestuurders van de bedrijven hebben voor het onderzoek zelf moeten verklaren of ze hun bedrijf economisch als gezond of matig tot zwak beschouwen. De economische positie van een bedrijf hangt uiteraard ook samen met de samenstelling van het personeel, het personeelsbeleid en ontwikkelingen in de sector. De onderzoekers hebben deze factoren eruit gefilterd. Een ondernemingsraad met veel ervaren mensen heeft verrassend genoeg een negatieve invloed op de economische positie. Wellicht gooien ervaren or-leden eerder de kont tegen de krib als het niet gaat zoals ze willen, of misschien staan ze minder open voor vernieuwingen.

Pensioen is risicovol product geworden  (index...)
De oudedagsvoorziening is risicovol geworden en een op de drie Nederlanders is teleurgesteld in de hoogte van zijn pensioen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht veel meer teleurstellingen in de toekomst. Immers, 59% van de Nederlanders denkt op zijn 65ste een uitkering te krijgen van 70% van zijn laatst verdiende loon. En dat terwijl algemeen bekend is dat het gros van de werknemers die 70% nooit zal halen. Volgens de AFM zijn de pensioen verwachtingen van de meeste Nederlanders niet realistisch. Ruim 66% is volledig pensioen onbewust en niet op de hoogte van hun toekomstige pensioeninkomen. Volgens demissionair minister Donner van SZW is het pensioenstelsel onvoldoende toekomstbestendig vanwege vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de toenemende kwetsbaarheid voor financiële risico's. Zo hebben de 630 pensioenfondsen als gevolg van de crisis 112 miljard euro verloren met beleggen. De inherente zwakte van de fondsen is het gevolg van twee factoren: er is te laat geanticipeerd op de vergrijzing en in de jaren negentig zijn de premies te laag gesteld. Voorts zijn de risico's van beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties sterk onderschat door de pensioen besturen.

Retailers moeten sociale trends volgen  (index...)
Retailers moeten meer gaan inspelen op de behoeften van consumenten. Dat stelt vastgoedbedrijf Jones Lang LaSalle in het rapport Retail 2020. Volgens het rapport is de focus op de klant door veel winkeliers enigszins verwaarloosd door de explosieve groei in het afgelopen decennium, terwijl toegankelijkheid en winkelgemak juist belangrijke thema’s zijn voor consumenten. Aandacht voor de klant en gemak worden in de toekomst maatgevend in de keuze van de consument voor een bepaalde winkel. Succesvolle winkeliers komen tegemoet aan de nieuwe behoeften van consumenten en reageren op belangrijke sociale trends. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat winkelen wordt verbonden met thema’s zoals ‘de kunst van het leven’, multiculturaliteit, tijdloos design, vrouwelijkheid en milieu. Volgens het vastgoedbedrijf moeten winkelcentra en winkeliers samenwerken om in deze behoeften te voorzien. Ook moeten lokale gemeenschappen herinvesteren in de lokale detailhandel. Uit het rapport blijkt ook dat winkeliers rekening moeten gaan houden met de stabilisatie van de bevolkingsgroei en de bijbehorende verandering in consumenten profielen. In 2020 zullen winkeliers zich moeten richten op vijf verschillende doelgroepen: Generatie Y (dan jong volwassen), Generatie X (middelbare leeftijd); de generatie babyboomers, die bestaat uit een groep werkende en een groep gepensioneerden en als laatste de groep ‘senioren", aldus het rapport.

Vriendelijkheid is vaak een middel om een doel te bereiken  (index...)
Ongeveer 90% van ons vriendelijke handelen vindt plaats in het schimmige gebied tussen strategisch opereren en oprechte vriendelijkheid. Volgens onderzoek denken we namelijk helemaal niet zo goed na over ons eigen gedrag en waarom we vriendelijk zijn tegen iemand. Soms zijn mensen aardig omdat ze weten dat ze met een collega vakantiedagen moeten ruilen, meestal zijn ze gewoon aardig omdat het wel eens van pas kan komen. Mensen zijn in prive situaties aardig om het aardig zijn, maar willen ze in werksituaties iets van de ander gedaan krijgen. Aardig zijn is dan een middel tot een doel. Hoe aardig of onaardig mensen tegen iemand zijn op het werk hangt niet meer geheel af van diens persoon, maar van diens functie. Mensen die positief zijn en anderen aandacht en waardering tonen, worden leuker gevonden en krijgen daarmee vaker succes. Dat is zelden schadelijk voor je carrière. Ook slijmen is best interessant. Een experiment bestond uit het splitsen van lotenverkopers in twee groepen: de ene groep moest slijmen tijdens de verkoop, de andere gewoon vriendelijk zijn. De slijmerds verkochten twee keer zoveel lootjes. De beste slijmmethode sluit geen enkele collega uit. Alleen naar boven slijmen zet kwaad bloed bij collega's. Als je een gunst van iemand nodig hebt, is het volgens de onderzoekster aan te bevelen om ver van tevoren te beginnen met slijmen. Ze noemt dat een “slijmsaldo” opbouwen. Wie volgens het onderzoek koste wat het kost aardig gevonden wil worden, schiet zijn doel voorbij. Met vriendelijkheid op het werk kan dus het beste net zo omgegaan worden als met onvriendelijkheid: het moet niet al te persoonlijk worden opgevat.

Mood management is nieuwe uitdaging voor organisaties  (index...)
'Mood management' is een belangrijke professionele opgave voor organisaties. Volgens onderzoek is 'mood management' belangrijk aangezien stemmingen en sferen de kwaliteit van ons leven bepalen. Het sturen ervan is relevant, door het bewust scheppen van een sfeer is het gemakkelijker producten te verkopen, ideeën te slijten of organisaties van nieuwe impulsen te voorzien. Zagen we het leven tot voor kort als een genotsproject waar alles om de “fun” draaide, door de crisis wantrouwen we instanties, politici, vermogensbeheerders en ceo's. Volgens het Trimbos-instituut vormen angst en depressies op dit moment de meest actuele bedreigingen voor de volksgezondheid. Dankzij social media verspreidt die stemming zich ook nog eens razendsnel. Vandaar het belang om 'moods' te kunnen sturen, ze kunnen werknemers energie geven, maar ook juist blokkeren. Managers moeten zich dat goed realiseren en beseffen dat elke werknemer expert is op zijn eigen terrein. Dat potentieel, dat tot innovatie leidt, moet ontsloten worden.

Een op de vijf ongewenste intimiteiten speelt zich af op werk  (index...)
In 2009 had één op de veertig vrouwen te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Daarvan vond 20 procent plaats op de werkvloer. Slechts 10 procent van de ongewenste intimiteiten werd aan de politie gemeld. Vorig jaar werd 2,4 procent van de vrouwen wel eens met seksuele bedoelingen op een kwetsende manier aangeraakt of vastgepakt. Bij een derde van deze vrouwen gebeurde dit meer dan eens. Jonge vrouwen werden het meest lastiggevallen, zo had 7,4 procent van de 15 en 24-jarigen hier vorig jaar mee te maken. Een vijfde van de ongewenste gebeurtenissen speelde zich af op het werk. Ruim de helft gebeurde in de horeca of op straat, terwijl 6 procent thuis plaatsvond. Bij bijna de helft van deze incidenten kende het slachtoffer de dader. In 15 procent van de gevallen betrof het iemand van het werk. Slechts 10 procent van de vrouwen heeft het ongewenste seksuele voorval gemeld bij de politie en nog geen 3 procent deed daadwerkelijk aangifte. Van alle soorten delicten worden de seksuele het minst vaak bij de politie gemeld. Zo werden bedreigingen en mishandelingen drie- respectievelijk zesmaal zo vaak gemeld. De belangrijkste redenen om een seksueel voorval niet te melden, was dat het niet zo belangrijk was (30 procent) en dat het was opgelost (25 procent). Angst voor represailles was bij 1 procent de reden om de gebeurtenis geheim te houden.

Consument wil grotere controle op bedrijfsleven  (index...)
De Amerikaanse consument is van oordeel dat het bedrijfsleven door de overheid strikter moet worden gecontroleerd. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris Poll. In het algemeen wil 40% van het Amerikaanse publiek een striktere regelgevende overheid, terwijl 19% van mening is dat er minder strak moet worden opgetreden. Maar wanneer grote bedrijven ter sprake komen, vraagt 64% een striktere regelgeving, terwijl slechts 11% een minder strak optreden van de overheid wenst. Bij kleine bedrijven wil nog 45% een strengere aanpak, terwijl 14% voorstander is van een minder strakke regelgeving. De sterkste ondersteuning voor een grotere overheidsinmenging bestaat er bij het Amerikaanse publiek voor de voedselveiligheid. Daar is 73% voorstander van een striktere regelgeving. Slechts 2% wil daar een grotere tolerantie. Ook de verloning van topkaders uit het bedrijfsleven en de veiligheid van farmaceutische producten zou volgens 70% van de ondervraagden strikter onder controle moeten worden gehouden. Daarna volgens banken en financiële diensten (69%), luchtvervuiling (68%), de veiligheid van consumptiegoederen (67%) en milieuveiligheid (66 procent). Daarna volgen reclameclaims (65%), grote bedrijven (64%) en veiligheid op de werkvloer (54%). Een groot gedeelte van de Amerikanen verzet zich schijnbaar tegen een grote inmenging van de overheid, maar toch zijn er veel sectoren waarin men een grotere regelgeving wil. De onderzoekers voegen er aan toe dat er bij de democraten een grotere steun is voor een striktere regelgeving dan bij de republikeinen. De onafhankelijken bevinden zich meestal in het midden. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook bij de republikeinen een meerderheid wordt gevonden voor een striktere regelgeving op het gebied van voedselveiligheid (64%), de verloning van topkaders (57%), veiligheid van farmaceutische producten (61 procent), financiële diensten (56%), milieuvervuiling (52%), consumptiegoederen (56%) en reclame (56%).

Op individu gerichte marketing creëert trouwe klanten  (index...)
Merken die de beschikbare informatie over klanten gebruiken om hun marketingaanbod individueel toe te spitsen, kunnen rekenen op trouwe klanten. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Experian naar de attitude van consumenten ten opzichte van diverse direct marketingmethoden. 83% van de ondervraagden wil dat bedrijven hen persoonlijke benaderen en hun individuele omstandigheden begrijpen. Omdat de helft van de ondervraagden zegt minder aandacht aan marketing te zijn gaan besteden, wordt het belangrijker voor bedrijven hun klanten te kennen. 62% van de consumenten zegt meer open te staan voor marketing die toegesneden is op hun persoonlijke behoeften. Vooral 65-plussers verlangen een gepersonaliseerde benadering. Ouderen vinden vaak dat merken niet op hun doelgroep gericht zijn en willen dat merken hun relevantie aantonen. Behalve een individuele benadering wensen consumenten ook een consequente behandeling door bedrijven. 76% raakt gefrustreerd als hun informatie niet bij alle afdelingen bekend en gelijk is. Vooral mensen met hoge inkomens en veel invloed noemen deze ergernis.

Sociale media veranderen attitude consument  (index...)
Online sociale media hebben invloed op de attitude van de consument. Vooral hun mening over merken maakt een dramatische verandering door, zo blijkt uit onderzoek van de Chief Marketing Officers Club in samenwerking met onderzoeksbureau Nunwood. Het onderzoek vond plaats onder 1.500 consumenten uit zeven landen. Consumenten zijn minder tolerant geworden, hebben een grotere hekel gekregen aan oneerlijkheid en zijn sneller geneigd van merk te veranderen. In totaal had 61% van de respondenten de afgelopen twaalf maanden met iemand een negatieve ervaring over een product gedeeld. 13% deed dat in een online recensie en 8% op een social media site. Verder zei 24% dat waarschijnlijk te gaan doen. Het onderzoek bevestigt het belang van mond-tot-mond reclame, aangezien 49% van de ondervraagden zei nu meer geneigd te zijn anderen te vertellen over negatieve ervaringen dan drie jaar geleden. Slechts 2% zei dat nu minder te doen.

Menselijk brein bepaalt eetgedrag  (index...)
Het menselijke brein stuurt ons eetgedrag onbewuster dan we zelf denken, dat betekent dat afvallen niet zozeer een fysiologische kwestie is, maar vooral een mentale. Uit een studie van de University of Oregon blijkt dat dikke mensen minder plezier beleven aan eten dan dunne, het beloningssysteem in hun brein reageert minder enthousiast op voedsel, waardoor ze meer voedsel nodig hebben om bevredigd te zijn. Het blijkt dat veel van de dikke mensen uit het onderhavige onderzoek over een gen beschikken dat de hersencellen minder gevoelig maken voor de stof dopamine, die in de hersenen bevrediging opwekt. Onderzoekers van het Scripps Institute in Florida toonden aan dat bij ratten overmatige vetconsumptie de hersenen verandert: de gevoeligheid voor dopamine neemt af en ze zijn minder gevoelig voor de bevrediging van eten. De overvoerde ratten bleken daarenboven verslaafd te zijn geraakt aan zoet en vet. De hersenen zorgen ervoor dat afvallen moeilijk gaat: de eerste 5 kilo zijn geen probleem, daarna daalt de hoeveelheid leptine in het bloed. En dat is weer het sein voor de hersenen om alarm te slaan. Het brein interpreteert het lage leptinegehalte als een signaal dat het lichaam ondervoed raakt.

Studiekeuze bepaalt succesvolle start op arbeidsmarkt  (index...)
Wie een goede start op de arbeidsmarkt wil maken, moeten een slimme studiekeuze maken. Zo is voor hbo'ers de studie elektrotechniek de verstandigste, terwijl academici er goed aan doen te kiezen voor fiscaal recht of informatiekunde. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk 2010 van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek. Blijkens de studie zullen hbo-afgestudeerden van de kunstacademie en van de opleidingen journalistiek, dans en creatieve therapie het hard te halen krijgen. Op universitair niveau geldt datzelfde voor culturele antropologie, een opleiding taal, literatuur en cultuur. Deze starten met een relatief zwakke uitgangspositie. Behalve hbo'ers met elektrotechniek hebben studenten met mondzorgkunde, informatica en de lerarenopleidingen exacte vakken ook een sterke uitgangspositie. Ook de economische hbo-opleidingen bedrijfseconomie en financial service management doen het goed. Minder sterk staan starters met een hbo-opleiding culturele en maatschappelijke vorming, toneel, informatiestudies, facility management en lerarenopleidingen maatschappelijke vakken. Academische starters met fiscale economie, elektrotechniek, constructiestudies en informatica staan ook sterk.

Vrije tijd is belangrijker dan een uitdagende baan  (index...)
Werknemers zijn vooral op zoek naar een baan die hun de ruimte biedt voor het gezin en een leuk sociaal leven. Een goede verdeling tussen werk en vrije tijd blijkt voor veel werkzoekenden de doorslaggevende factor om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Dat komt naar voren uit onderzoek van De Persgroep Banen en Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek werd online uitgevoerd onder 6.000 deelnemers. Gevraagd naar de redenen om een baan te kiezen, zetten de respondenten uitdaging/ontwikkeling en vrijheid/autonomie op respectievelijk de tweede en derde plaats. Jongeren vinden uitdaging relatief belangrijker, maar ook zij zetten een goede balans tussen werk en privé op de eerste plaats. Wat een goede verhouding is tussen werk en privé is subjectief. De meeste ondervraagden zijn niet geïnteresseerd in een deeltijdbaan. Volgens de Nyenrode Business Universiteit, kan inzicht in de arbeidsmotivatie werkgevers helpen bij het gerichter werven van personeel.

Betere gezondheid heeft gunstige effecten op arbeidsparticipatie  (index...)
Een betere gezondheid heeft gunstige effecten op de arbeidsparticipatie, het aantal gewerkte uren, het ziekteverzuim en het uurloon van individuen. En dit leidt weer tot aanzienlijke financiële baten van een betere gezondheid door een hogere arbeidsinzet. Dit concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, SEO Economische Onderzoek en SEOR uit een interessante studie naar de baten van een betere gezondheid. Blijkens de studie hebben gezondere mensen een grotere kans om te participeren en als zij een baan hebben, dan werken zij meer uren, verzuimen ze minder vaak door ziekte en hebben ze een hogere uurproductiviteit. Gezien de onzekerheid is een nauwkeurige bepaling van de baten niet goed mogelijk. De berekeningen kennen een aanzienlijke marge van ongeveer 200 miljoen tot ongeveer 700 miljoen bij een verbetering van de gezondheid met 0,25%. Overigens is in het onderzoek alleen gekeken naar de baten van een gezondheidsverbetering. Om inzicht te krijgen in de netto-effecten van de veronderstelde gezondheidsverbetering is het ook nodig om de kosten in beeld te brengen.

Werknemers wil geen vakantiegeld inleveren voor opleiding  (index...)
Ruim drie kwart van de Nederlandse werknemers is niet bereid vakantiegeld in te leveren voor het volgen van een bedrijfscursus. Het geld wordt door 51% liever besteed aan privé-doeleinden en een kwart is van mening dat het bedrijf de opleiding moet betalen. 24% is wel bereid vakantiegeld in te leveren, maar van hen wil de helft dat pas doen als de baas ook een deel voor rekening neemt. Volgens onderzoekers van de onderwijsvergelijker Eduhub.nl is het jammer om te zien dat veel werknemers zich onvoldoende bewust zijn van de meerwaarde van een opleiding. Voor dit onderzoek zijn er 2.224 mensen ondervraagd.

Discriminatie zwangere vrouwen komt vaak voor op werkvloer  (index...)
Discriminatie van zwangere vrouwen op de werkvloer komt vaak voor. Dit gebeurt zowel in Nederland als in België. Onderzoek van de Universiteit van Hasselt toont aan dat in België in ieder geval een op de vijf zwangere vrouwen gediscrimineerd wordt op het werk. In Nederland is nog geen officieel onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Hoewel officieel onderzoek ontbreekt, krijgt het juridisch spreekuur van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) jaarlijks 700 vragen over het onderwerp. Daarnaast blijken zwangerschap en geslacht ook voor te komen in de top-3 van discriminatie. Van alle officieel ingediende klachten betreft 16% een klacht over zwangerschap/geslacht en discriminatie. De meest gehoorde klachten op dit punt zijn het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het aanbieden van een functie die niet gelijk is aan die van voor de zwangerschap. Dit kan voor werkgevers een manier zijn om net bevallen vrouwen van het werk weg te pesten. Dat werkgevers zwangere vrouwen en moeders discrimineren komt voor een belangrijk deel doordat werkgevers vooral problemen zien. Ze moeten de functie tijdelijk opvullen en daarnaast willen moeders na de bevalling vaak parttime werken. Werkgevers voelen niet veel voor een carrière in deeltijd.

12 overtuigingen van een goede baas  (index...)
Wat maakt een goede baas? Onderzoek van een professor in managementwetenschappen aan de Stanford universiteit, tracht al een paar jaar die vraag te beantwoorden. De onderzoeker schreef verschillende boeken en geeft managementadvies, maar al zijn raadgevingen zijn gebaseerd op uitlatingen van ervaringsdeskundigen. Dat betekent dat wat hij schrijft ooit al ergens is uitgeprobeerd. Een leidinggevende wordt geen goede baas enkel omdat hij gedragscoaching krijgt en managementtechnieken aanleert. Ergens moet die baas al een bepaalde geestesgesteldheid hebben, aldus het onderzoek. Toch slaagde de onderzoeker er in om 12 overtuigingen op te sommen, waar goede bazen achter staan en slechte bazen niets om geven:
1. Ik heb geen gebrekkig en onvolledig begrip van wat het betekent om voor mij te werken.
2. Mijn succes -en dat van mijn werknemers- is grotendeels afhankelijk van het beheersen en begrijpen van vanzelfsprekende en doordeweekse zaken, eerder dan van magie, obscure en baanbrekende ideeën of methodes.
3. Welomlijnde en ambitieuze doelstellingen hebben is belangrijk, maar het heeft weinig zin om er veel aan te denken. Mijn taak is om kleine dingen te verbeteren waardoor mijn mensen elke dag een beetje vooruitgang kunnen maken.
4. Een van mijn belangrijkste -en moeilijkste- taken is om het evenwicht te vinden tussen te assertief zijn en niet assertief genoeg zijn.
5. Ik ben als een menselijk schild, dat werknemers beschermt tegen indringers, afleidingen en dwaasheden van buitenaf. Ik probeer ze ook af te schermen voor mijn eigen dwaasheden.
6. Ik probeer genoeg zelfvertrouwen aan de dag te leggen om mijn eigen mensen te overtuigen, maar ben nederig genoeg om te begrijpen dat ik het vaak bij het verkeerde eind zal hebben.
7. Ik zal vechten wanneer ik gelijk heb en zal luisteren wanneer ik fout ben- en ik leer mijn mensen hetzelfde te doen.
8. Een van de beste tests van mijn leiderschap is hoe ik zal reageren wanneer iemand een fout heeft gemaakt.
9. Innovatie is cruciaal voor elk team en ieder bedrijf. Ik moedig mijn mensen dus aan om nieuwe ideeën te genereren en uit te testen. Het is ook mijn taak om slechte ideeën te counteren - evenals het gros van de goede ideeën.
10. Slecht is krachtiger dan goed. Het is belangrijker om negativiteit af te stoppen dan om positiviteit te accentueren.
11. Hoe ik iets doe is even belangrijk als wat ik doe.
12. Omdat ik macht over anderen uitoefen, is de kans groot dat ik me ongevoelig gedraag- en het niet eens in de gaten heb.

(c) 3 April 2020 Vos Interim