x

Nieuwsbrief september 2010


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Beweging is vooral goed voor het brein   (index...)
Beweging is niet alleen goed voor het lichaam maar ook voor het brein. Dat blijkt uit een onderzoek van de Harvard Medical School. Volgens het onderzoek is lichaamsbeweging vooral een manier om het brein in conditie te brengen. Alle andere elementen die bij lichaamsbeweging komen kijken, kunnen gezien worden als bijverschijnselen. Daaronder vallen het kweken van spiermassa, het verbranden van calorieën en het versterken van het hart en de longen. Het trainen van het lichaam zorgt ervoor dat de conditie van de hersenen er op vooruit gaat. Daarbij trekt het onderzoek de vergelijking met een spier. Door te trainen neemt de spier toe. Dit geldt dan ook voor het brein. Bij fysieke inactiviteit zal het brein juist kleiner worden en in conditie afnemen. In de ogen van de onderzoeker betekent bewegen dan ook dat je het leervermogen en geheugen verbetert. Tevens blijkt het een effectief medicijn tegen psychische klachten als stress, depressie, angst, verslaving en ADHD. Japans onderzoek toont ook aan dat je brein al scherper wordt van twee tot drie keer in de week een half uur hardlopen. De beste 'brein fitness' wordt bereikt bij een verhoogde hartslag.

Vergelijken van inkomen maakt velen ongelukkig  (index...)
Het heeft geen zin om inkomens te vergelijken met dat van vrienden of familieleden, want daar wordt men alleen maar ongelukkig van. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek van de Ecole de l'Economie de Paris. De onderzoekers stelden vast dat drie op vier ondervraagden aan geeft het belangrijk te vinden om zijn inkomen te vergelijken met dat van iemand anders, maar voegen er aan toe dat respondenten die hun loon vergelijken minder gelukkig lijken te zijn, vooral wanneer er wordt gekeken naar vrienden en familie. Bij collega's op het werk is dat minder uitgesproken. De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral minder kapitaalkrachtige mensen zich sneller ongelukkig voelen bij een vergelijking tussen de inkomens. Wanneer men constant over de schouder van iemand kijkt, lijkt de wereld, volgens de onderzoekers, blijkbaar plots veel ongelukkiger en ongelijk verdeeld. Hoe meer aandacht wordt besteed aan die vergelijkingen, hoe minder men geneigd lijkt om tevreden te zijn met zijn leven en levensstandaard, stellen de onderzoekers. Bovendien voelen deze mensen zich ook sneller depressief. Een vergelijking van het inkomen met collega's lijkt het minst schadelijk te zijn. Een vergelijking met vrienden blijkt immers dubbel zo pijnlijk over te komen dan met collega's. Er werd geen verschil opgetekend tussen mannen en vrouwen. Wel blijkt dat mensen uit armere landen sneller geneigd zijn om hun inkomens te vergelijken. Ook binnen de verschillende landen bleken vooral de armere bevolkingscategorieën sneller tot vergelijkingen over te gaan. Dat is volgens onderzoeksleider een verrassing, aangezien verwacht had kunnen worden dat minder kapitaalkrachtige mensen vooral geïnteresseerd waren om met hun inkomen rond te komen. Volgens een expert in organisatiepsychologie aan de Management School van de Lancaster University, zijn mensen die zich voortdurend willen vergelijken met anderen, geneigd om onzeker te zijn over zichzelf. Hij voegt er wel aan toe dat er gekeken moet worden naar oorzaak en gevolg. Mensen die het glas altijd half leeg zien, zouden daardoor mogelijk sneller geneigd kunnen zijn om te vergelijken. Het zou echter ook kunnen zijn dat de vergelijking zelf ervoor zorgt dat mensen zich pessimistischer gaan opstellen. De organisatiepsycholoog voegt er aan toe, dat vergelijkingen met vrienden van school of universiteit mogelijk het meest schadelijk zijn. Dan kan men volgens hem immers de indruk krijgen dezelfde mogelijkheden gekregen te hebben, maar daar minder uitgehaald te hebben dan zijn vrienden.

Werknemer eist vrije toegang tot het internet  (index...)
Acht op de tien werkenden zegt het uitermate belangrijk te vinden op het werk vrij over het internet te kunnen beschikken. De mogelijkheid om aan sociale netwerk te kunnen doen, wordt zelfs belangrijker gevonden dan het salaris. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het softwarebedrijf Clearswift. Eén op vijf ondervraagden geeft zelfs aan, dat een verbod op het gebruik van sociale netwerksites een reden zou zijn om ontslag te nemen. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze trend vooral opgemerkt kan worden in de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vijfendertig jaar, die al op jonge leeftijd gewend is geraakt aan het dagelijks gebruik van het internet en continue bereikbaar zijn met e-mail en mobiele telefoon. Die media vormen volgens de onderzoekers immers een centraal element in hun leven. Het is eigenlijk verbazend dat mensen bereid zijn om ontslag te nemen indien de werkgever hen de toegang tot sociale netwerken ontzegt, rekening houdend met de recente economische crisis en de hoge werkloosheid, geven de onderzoekers weer. Anderzijds voelt deze groep zich zonder die media niet in zijn vertrouwde omgeving. De onderzoekers voegen er wel aan toe dat medewerkers met een sociale netwerk op het werk niet proberen om de kantjes af te lopen, maar wel op het werk vaak persoonsgebonden taken uitvoeren omdat ze door de verhoogde druk langere werkuren moeten presteren. Bovendien geeft 66 procent van de ondervraagden aan, dat ze de zogenaamd verloren tijd inhalen door langer te blijven of tijdens de middagpauze door te werken. Steeds meer medewerkers zijn eraan gewend om constant in verbinding te blijven met de buitenwereld. Progressieve werkgevers spelen daar op in. De onderzoekers voegen er aan toe dat mannen sneller geneigd zijn om op de werkvloer aan sociale netwerking te doen dan vrouwen. Daarbij geeft 48 procent van de ondervraagde mannen toe, zich tijdens de werktijd aan te melden bij sociale netwerksites, tegenover 36 procent bij de vrouwen. Ook zegt 69 procent van de mannen op het werk zijn persoonlijke e-mail te controleren, tegenover 54 procent bij de vrouwen. Tenslotte zegt 34 procent van de mannen op het werk ook aan online shopping te doen, tegenover 20 procent van de vrouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Australië.

Gelukkige werknemers zijn productiever  (index...)
Gelukkige werknemers zijn productiever dan hun minder gelukkige collega's. Tevens blijkt dat het geluksgevoel na een bepaalde grens niet meer evenredig toeneemt met het inkomen. De grens is twee keer modaal. Het relatieve geluksgevoel wordt verminderd als de buurman net even iets rijker is. Onderzoek toont aan dat gelukkige mensen goed zijn voor de economie. Hij deed aan de universiteit van Warwich tests met geluksshots. Eén groep mensen mocht gedurende tien minuten naar een komische film kijken. Daarna moesten ze rekensommen oplossen en een vragenlijst invullen. De andere groep kreeg dezelfde sommen voor de kiezen, maar mocht niet eerst naar de film kijken. De mensen in de eerste groep voelden zich prettiger en wisten 10% meer sommen af te ronden dan de mensen in de tweede groep. Tussen mannen en vrouwen traden geen significante verschillen op. De onderzoeker concludeert dat geluk alleen voor een positief effect op de productiviteit zorgt. De precisie en kwaliteit van het geleverde werk nemen namelijk niet toe. De onderzoeker zou graag willen dat economen in de toekomst meer onderzoek verrichten naar de invloed van emoties op productiviteit.

Nerds treden toe tot de mainstream  (index...)
Nerds zijn niet langer buitenbeentjes, die zowat buiten de maatschappij staan en constant worden bespot. Ze zijn toegetreden tot de mainstream. De samenleving steunt steeds heviger op technologie en dat biedt mogelijkheden aan nerds met kennis van technologische zaken om geliefd te worden. De website tweakers.net was vroeger een bolwerk van klassieke nerds. Ze sloopten apparaten uit elkaar en zetten ze daarna weer verbeterd in elkaar. De website genereert inmiddels 3,5 miljoen bezoekers per maand. De website helpt mensen met het makkelijk maken van hun leven via technologie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkten er in 2008 circa 272.000 mensen in de ICT. Een nog veel groter deel van de Nederlanders kan of wil niet meer zonder ICT. Vorig jaar had 93% van de bevolking toegang tot internet. De hogere waardering voor nerds wordt gereflecteerd in de populaire cultuur. In films is de rol van 'nerd' veranderd van sociaal onhandige dwazen naar charmante genieën. Nerds zijn ook economisch gezien een kracht van betekenis geworden. Drie van de grootste blockbusters van de afgelopen jaren waren typische nerdfilms in de categorie sciencefiction, het betreft Avatar, Star Trek en District 9. Nerds laten zich niet meer aan de kant duwen.

Het verschil tussen een bevlogen werknemer en een workaholic  (index...)
Workaholics moeten tegen zichzelf beschermd worden. Er is onderzoek gedaan naar het fenomeen workaholic ten opzichte van bevlogenheid. Een bevlogen medewerker en een workaholic hebben met elkaar gemeen, dat ze vaak langer werken dan in hun contract aan uren vermeld staat. Het grote verschil tussen de twee overwerkers ligt in de emotionele sfeer. De bevlogen medewerker werkt langer door, omdat hij of zij het werk zelf leuk vindt. Zij associëren het overwerken met iets positiefs. Bij de workaholics wordt er echter overgewerkt, omdat zij vinden dat ze te weinig hebben gedaan. Daarbij denken ze niet na of ze hun werk nog wel leuk vinden. Vaak kampen workaholics ook met negatieve stemmingen. Het gevolg kan zijn dat ze hun privéleven verwaarlozen. Volgens onderzoek kunnen workaholics echter wel geholpen worden. Het is dan eerst zaak om hen te laten inzien dat ze mentale regels gebruiken om te bepalen, waarom ze doorgaan met werken. Als ze leren dat er ook andere manieren zijn om negatieve emoties weg te laten ebben dan werken, zullen workaholics leren om eigen emoties te herkennen en ermee om te gaan.

Nederlandse werknemers zijn het meest vitaal  (index...)
Nederlandse werknemers scoren hoog op vitaliteit en (werk)vermogen. Dat blijkt uit onderzoek van het internationaal onderzoeksbureau ZebraZone. In Nederland wordt ZebraZone vertegenwoordigd door adviesbureau Falke & Verbaan. Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (53%) ervaart zelden tot nooit stress op het werk. Franse en Spaanse werknemers ervaren de meeste stress op de werkvloer. Van zowel de Nederlandse, Zweedse alsook Belgische werknemers klaagt 16% over fysieke gezondheidsproblemen. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en VS kampt circa 20% met dergelijke problemen, terwijl van de Spaanse werknemers 29% hinder op het werk ondervindt door fysieke klachten. Van de Duitse werknemers heeft 41% last van de motoriek, terwijl dat onder Amerikaanse werknemers bij 22% het geval is. Meer dan de helft van de Spaanse werknemers verricht gemiddeld driemaal per week een zware lichamelijke inspanning die 20 minuten of langer duurt. Nederlanders presteren matig met 41% en de Duitsers (36%) en Fransen (34%) scoren nog slechter. Van de Nederlandse respondenten acht 94% zijn werk zinvol. Britse werknemers scoren het laagst met 78%. Van de Nederlandse werknemers overweegt 8% om het bedrijf op korte termijn te verlaten.

Het belang van een mentor  (index...)
Iemand met een mentor presteert beter, verdient meer en klimt sneller naar de top van zijn organisatie. Dit is een conclusie naar aanleiding van een studie over de effecten van het mentorschap. Een mentor is geen doel op zich, een goede mentor haalt profijt uit het coachen en begeleiden van werknemers omdat mettertijd zijn netwerk uitbreidt, zijn machtsbasis toeneemt en ook de resultaten binnen zijn onderneming verbeteren. Ook het bedrijf profiteert, beschermelingen tonen zich in het algemeen loyaler dan mensen zonder mentor. Ze stellen zich ook vaker solidair op. In traditionele organisaties zoals de advocatuur en geneeskunde is het mentorschap stevig ingeburgerd, maar ook in het bedrijfsleven maakt het opgang. Wat maakt iemand tot een goede mentor? Het onderzoek geeft een antwoord op die moeilijke vraag aan de hand van gegevens over de mentor-protegé-banden van 114.666 wiskundigen sinds het jaar 1637. De wiskundigen hielden bij wie bij wie in de leer was en wat die samenwerking uiteindelijk opbracht. De resultaten van het onderzoek blijken nog relevanter wanneer duidelijk wordt, dat in tegendeel tot de praktijk, in veel andere wetenschappelijke deelgebieden de mentor vrijwel nooit co-auteur is op de publicaties van zijn beschermelingen. Daardoor is mentorschap minder kwetsbaar voor wanpraktijken dan bijvoorbeeld in de medische sector. De beste mentor is een jonge professor met een beperkt aantal beschermelingen. Een beschermeling van een relatief jonge mentor krijgt zelf 29% meer mentorkinderen dan het gemiddelde van 10. Wie een oudere mentor heeft -en daarmee wordt begrepen een professor die in het laatste derde deel van zijn loopbaan zit- heeft gemiddeld 31% minder mentorkinderen. Nog een wetmatigheid studenten van een mentor met een ondergemiddeld aantal beschermelingen presteren bovengemiddeld, waarschijnlijk omdat de tijd van een mentor ook beperkt is. Of en hoe deze regels toepasbaar zijn in het zakenleven, de politiek, de sportwereld of de overheid laat het onderzoek in het midden.

Leider heeft vooral een dienende intentie  (index...)
Veel mensen met leiderschap-aspiraties willen vooral mensen helpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Economics aan de University of Kent in Engeland. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie een bewijs vormen, dat de meeste leiders niet zelfzuchtig en egoïstisch zijn, zoals vaak wordt aangenomen. Opgemerkt wordt dat een leiderstype bij economisch-getinte games zich eerder sociaal dan egoïstisch opstellen. Er wordt aan toegevoegd dat deze types in deze games meestal ook minder geld verdienen dan de zogenaamde volgers. Volgens de onderzoeksleider blijkt leiderschap voor mensen een manier te zijn om anderen te helpen en coördinatie en samenwerking te stimuleren. Onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek overduidelijk zijn en een aanzet zou moeten zijn om op een andere manier over leiders te denken. De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat het leiderschap in de menselijke samenleving een sociale meerwaarde betekende. Dat betekent echter niet dat leiders geen misbruik maken van hun positie eens ze aan de macht zijn. Dat is ook vaak het geval, maar tegenover elke Mugabe staat er ook een Mandela. Deze laatste staat ook veel dichter bij het soort leider dat we willen hebben. Dat leiderschap is gebaseerd op eerlijkheid, inspiratie en dienstvaardigheid.

Mensen zijn luie wezens  (index...)
Mensen zijn geprogrammeerd om luie wezens te zijn. Het menselijk brein spoort ons aan om lui te zijn, want anders werken we te veel en rusten we te weinig. Hoogleraar evolutionaire biologie aan de UvA, wijst op het belang van een uitgerust lichaam. Mensen die een paar dagen uit hun slaap worden gehouden, krijgen te maken met een ontregelde stofwisseling. Tijdens de slaap is de celdeling optimaal, de aanmaak van eiwitten is groter dan de afbraak, en de hersenen tanken glucose. Ook voor andere herstelprocessen van het lichaam is rust noodzakelijk. De enige manier om luiheid te overwinnen is middels beloning of bestraffing. Het pijn- en genotcentrum in de hersenen wordt dan gestimuleerd. Mensen kunnen uiteraard niet de klok rond lui en inactief zijn. In dat geval zouden we niets doen en ons ook niet voortplanten. Daarom wekken de hersenen genotstoffen op, zodat we bijvoorbeeld trek krijgen in eten. Uit hersenonderzoek blijkt dat macht de empathienetwerken in het brein op negatieve wijze beïnvloedt. Machtige mensen voelen minder van het leed dat ons omringt. Helaas is het dus zo, dat juist mensen die de macht bezitten om het leed van anderen te verzachten eerder geneigd zijn om sociaal lui te zijn.

Werknemers werken harder bij winstdeling  (index...)
Nederlandse werknemers zijn van mening dat zij harder zouden werken, als zij delen in de winst van het bedrijf of een aandeel erin zouden hebben. Dit blijkt onderzoek van Kelly Global Workforce Index onder ongeveer 134.000 mensen in Azië, Pacific, Noord-Amerika en Europa. 24% van de werknemers heeft momenteel al een salaris waarvan een deel afhangt van prestatiedoelstellingen. De 18 tot 29-jarigen hebben iets vaker een salaris dat deels afhankelijk is van dergelijke doelstellingen, ten opzichte van de generatie X (30-47 jaar) of de babyboomers (48-65 jaar). 22% van diegene die geen prestatieafhankelijk salaris heeft, denkt dat zij productiever zou zijn als het salaris gekoppeld is aan het behalen van doelstellingen. Generatie Y (18-29 jaar) is hiervan de grootste voorstander. Ook zijn de ondervraagden van mening dat de werkgever een grotere rol kan spelen in de gezondheid van het personeel. Meer dan 50% denkt dat werkgevers een gezondere levensstijl dienen aan te moedigen, zoals afvallen, meer bewegen of stoppen met roken. Enkele Nederlandse resultaten: Prestatieloon komt vooral voor in de techniek, zakelijke dienstverlening, nutsbedrijven en bij de farmaceutische industrie. Behalve opleiding zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden naast het salaris: flexibele werktijden, pensioenvoorzieningen, vakantie- en vrije dagen en gezondheidsvoorzieningen. Hoog gewaardeerde initiatieven op gezondheidsgebied zijn: ziektekostenverzekering, (korting op) sport abonnement of sportmogelijkheden, rookvrije omgeving, corporate bewegingsprogramma.

Nederlander vindt sociale media positief voor omgang met anderen  (index...)
Verreweg de meeste Nederlanders menen dat sociale media een positief effect hebben op de manier waarop ze met elkaar omgaan en de communicatie met anderen. Dat blijkt uit het rapport 'Change Index' van Blauw Research in opdracht van BNP Paribas. 80% van de Nederlanders denkt positief over sociale media. Als verbeteringen in het sociale leven dankzij deze media worden genoemd: het beter op de hoogte zijn van waar familie en vrienden mee bezig zijn (41%) en vaker (33%) en beter (24%) contact hebben met familie en vrienden. Inmiddels gebruikt 6 op de 10 Nederlanders (bijna) dagelijks sociale media. De grote meerderheid van de consumenten gebruikt sociale media vooral privé, maar de helft denkt dat zij in de toekomst ook niet meer weg te denken zijn uit het zakelijke leven. Vrouwen zijn positiever over het effect van sociale media op hun sociale leven en meer vrouwen maken er ook gebruik van dan mannen. Jongeren merken meer invloed van sociale media op hun sociale leven dan mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Lager opgeleiden maken minder gebruik van sociale media dan middelbaar en hoger opgeleiden.

Retailer heeft moeite duurzaamheid te integreren  (index...)
Hoewel duurzaamheid ook hoog op de agenda van menig retailer prijkt, slagen maar weinig ondernemers erin duurzaamheid succesvol te integreren in hun strategie. Dit blijkt uit het rapport "Duurzaamheid in de aanbieding" van Ernst & Young. Een opmerkelijke conclusie is dat het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer divers wordt gebruikt, toegepast en geïnterpreteerd. De meeste bedrijven en ook consumenten geven aan dat duurzaamheid gaat over het vinden van een balans tussen people, planet en profit, wat aansluit bij de omschrijving van het begrip door MVO Nederland. Hoewel de meeste partijen zich kunnen vinden in deze definiëring, verschilt de 'tone of voice' per partij. Bij MVO Nederland ligt de nadruk op het vinden van een balans, waarbij ook de mogelijkheden worden aangehaald om tot betere bedrijfsresultaten te komen, de overheid en MVO Platform benadrukken vooral de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven richting maatschappij en milieu. De bedrijven zelf hanteren liever geen eenduidige definities, maar spreken liever van visies.

Eén op tien werknemers heeft verslavingsprobleem  (index...)
Eén op de tien werknemers heeft verslavingsproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Trimbos Instituut. Er wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van deze groep bestaat uit zogenaamde onzichtbare verslaafden, wiens problemen voor hun omgeving verborgen blijven. De onderzoekers voegen er aan toe dat 21 procent van de Nederlandse beroepsbevolking excessief drinker is. Eén op twintig werknemers is een probleemdrinker. Er wordt aan toegevoegd dat 4 procent van de totale Nederlandse alcoholconsumptie op of rond het werk kan worden gesitueerd. Uit het onderzoek blijkt dat 6 procent van de werknemers van mening is dat alcoholgebruik op de werkvloer door de directie wordt toegestaan. Er wordt aan toegevoegd dat een verslaving niet altijd opvalt, maar wel blijvende schade aanricht aan het privéleven en de zakelijke carrière, maar door productieverlies ook een zware negatieve impact heeft op de economie.

Je naam heeft invloed op je carrière  (index...)
Welke naam je ouders je geven bij je geboorte bepaalt voor een deel je succes op school en je carrière. Dat meldt de financiële website Z24.nl op basis van een onderzoek van de Amerikaanse econoom aan de Universiteit van Florida onder 55.000 kinderen. De kinderen met een naam met een lagere sociale status bleken op school drie tot vijf procent lager te scoren dan hun leeftijdsgenootjes met een meer traditionele naam. Als je Floris, Sophie of Charlotte heet, ben je vaak beter af dan wanneer je Kevin, Wesley of Mandy bent genoemd. Je voornaam speelt onbewust een rol in het oordeel dat je omgeving zich van jou vormt en is daarom bepalend voor je carrièreverloop. De conclusies uit het onderzoek stroken met de bevindingen van de Duitse pedagoge van de Universiteit van Oldenburg, zij deed vorig jaar een vergelijkbare studie. Toen wees een anonieme enquête onder 2.000 leerkrachten in het basisonderwijs uit, dat de meerderheid van de onderwijzers duidelijk negatieve of positieve associaties hadden bij bepaalde namen. Kinderen met namen als Mandy, Angelina, Justin of Kevin werden opvallend vaak in verband gebracht met leer- en gedragsproblemen. Opvallend zijn ook de verschillen in spelling. In rijkere buurten kiezen ouders eerder voor de oorspronkelijke schrijfwijze, terwijl lagere inkomens juist heel creatief zijn met spellen. Stefany woont in een armere wijk dan Stéphanie, melden de onderzoekers in het boek 'Over voornamen; hoe Nederland aan z'n voornamen komt'.

Roddelaar geeft vooral informatie over zichzelf vrij  (index...)
Werknemers die graag roddelen over collega's, geven veel van hun eigen persoonlijkheid bloot, waarbij zelfs karaktertrekken onthuld worden waarvan men zelf het bestaan niet wist. Bovendien biedt het roddelen anderen de kans om te achterhalen of ze al dan niet met een goede persoonlijkheid te maken hebben. Dat concluderen onderzoekers aan de Wake Forest University in de Verenigde Staten. Onderzoekers voegen er aan toe dat de percepties over anderen bijzonder veel te kennen geven over de eigen persoonlijkheid. Een positieve perceptie over collega's benadrukt de eigen positieve karaktertrekken. Anderzijds kan het uiten van negatieve percepties over anderen gelinkt worden aan narcisme, antisociaal gedrag en neurotische karaktertrekken. Er kan een sterk verband worden vastgesteld tussen een positief oordeel over anderen en de manier waarop de omgeving en de respondent zichzelf enthousiast, gelukkig, vriendelijk, beleefd, stabiel en bekwaam vinden, voert de onderzoeker aan. Bovendien blijkt een positieve benadering van de anderen ook een bewijs te zijn dat de respondent tevreden is over zijn eigen leven en bovendien ook gewaardeerd wordt door de anderen. Een negatieve persoonlijkheid kan echter meestal gekoppeld worden aan een negatieve opstelling tegenover anderen. Negatieve percepties over anderen kunnen een signaal zijn van persoonlijkheidsstoornissen, dit stellen de onderzoekers vast. De onderzoekers voegen er aan toe, dat men bij het vragen van een beoordeling over een medewerker, bovendien evenveel te weten kan komen over de ondervraagde zelf. Een overdreven afwijzende benadering zou op een negatieve persoonlijkheid kunnen duiden. Onderzoekers zeggen dat die percepties over anderen ook op langere tijd ongewijzigd blijven.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim