x

Nieuwsbrief november 2010


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Manager kan beste uit medewerkers halen  (index...)
Managers kunnen hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Als managers de sterke kanten van het team naar boven kunnen halen, zal het personeel meer gemotiveerd zijn. Het Institute for Employment Studies biedt tien tips om de kracht van het team te ontsluiten. De sterkste punten dienen te worden geïdentificeerd. Stel duidelijke doelen want mensen moeten weten wat het doel is en hoe ze dat moeten bereiken. Bedenk hoe de medewerkers hun sterke kanten het beste kunnen inzetten om de doelstellingen te bereiken. Iedereen moet focussen op de sterke punten waardoor de minder goede kanten kunnen worden gecompenseerd. Teambuilding zorgt ervoor dat iedereen de sterke kanten van de anderen kent en weet waar deze personen het beste op hun plaats zijn. De functie van iemand moet passen bij zijn persoon, zodat de sterke kanten nog meer naar voren kunnen komen. Iedereen is uniek en een goede manager zal iedereen eerlijk en gelijkwaardig behandelen. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen waarbij de beste resultaten behaald worden als mensen nog beter worden op het gebied waar ze aanleg voor hebben. Het geven van positieve feedback is goed voor het zelfvertrouwen en stimuleert om de sterke kanten nog beter te gebruiken.

Diversiteit is een manier van denken  (index...)
Diversiteit in organisaties moet niet a priori gezien worden in termen van man/vrouw of blank/zwart, het gaat om diversiteit in denken en achtergrond. De relevantie van diversiteit is meerledig. Zo is het zakelijk verstandig om vanuit diversiteit te opereren, de markt bestaat immers uit meer dan alleen blanke mannen en vrouwen. Voorts zijn minderheidsgroepen, door hun achtergrond, omstandigheden en historie, vaak meer gedreven en bovendien zeer getalenteerd. Ze hebben gemiddeld genomen grotere inspanningen moeten leveren om zover te komen en hebben daarnaast meer 'honger' om hun talenten te benutten en iets te bereiken in de maatschappij. Ten slotte is er het aspect dat een organisatie alleen maar structureel wint, wanneer diversiteit in denken en oordelen aan het werk gezet worden. Dat de top van het bedrijfsleven zo weinig diversiteit kent, ligt waarschijnlijk aan het pijplijn-effect. Wat nu aan de top zit, is er 40 jaar geleden in gekomen, over 40 jaar zal de samenstelling van raden van commissarissen en van bestuur zeker anders zijn.

Thuiswinkel.org: belang internet oriëntatie groter  (index...)
Informatie van het internet is inmiddels net zo vaak doorslaggevend bij aankopen door consumenten als de informatie van de winkelvloer. Dat zeggen Thuiswinkel.org en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door Blauw Research. Bij 41% van de aankopen wordt vooraf op internet naar informatie gezocht. De helft van de Nederlanders gebruikt het internet regelmatig tot vaak bij de aanschaf van producten en diensten. Reclamefolders en de website van de aanbieder zijn geraadpleegd bij ruim een vijfde van de aankopen. Bij een op de drie aankopen werden bezoeken aan winkels gebracht om informatie te vergaren. Het internet wordt vooral gebruikt voor prijs- en productinformatie terwijl men in de winkel juist kijkt of het product voldoet aan de persoonlijke wensen. Over het algemeen kopen consumenten die zich alleen in een winkel oriënteren ook daadwerkelijk in een winkel. De overstap naar een aanschaf via het internet is nog beperkt. Van degenen die zich alleen op het internet oriënteren, koopt 11% alsnog in een winkel.

Medewerker ervaart Nieuwe Werken als positief  (index...)
Het Nieuwe Werken wordt als positief ervaren door zowel medewerkers als managers, zo blijkt uit een onderzoek van Effectory, marktleider op het gebied van medewerkers onderzoek. Zo worden de flexibele werktijden anno 2010 met een 7,6 gehonoreerd. Ook de balans tussen werk en privé krijgt een steeds betere score. Kreeg deze in 2005 gemiddeld een 6,5 in 2010 is dit gestegen naar een 6,9. Hetzelfde geldt voor de mate waarin de leidinggevende aandacht heeft voor de balans werk en privé van de werknemer. Deze steeg van een 6,4 in 2009 naar een 6,8 in 2010. Het onderwerp lijkt dus wat meer te gaan leven bij managers. Managers en medewerkers zijn blijkens het onderzoek nog niet unaniem enthousiast over ver doorgevoerde vormen van mobiliteit zoals hele dagen thuiswerken en een pand vol flexibele werkplekken. Er wordt hiermee een gemis aan sociale interactie ervaren. Dat terwijl contact met collega's nog steeds wordt gezien als één van de belangrijkste motivator op het werk. Organisaties die mobiliteit te ver doorvoeren riskeren dus dat de sociale functie van de werkplek verloren gaat. Ongeveer 40% van de Nederlandse medewerkers werkt nu flexibel. Dit zijn met name de hoger opgeleide professionals die niet dagelijks thuis werken, maar de vrijheid hebben om hun werk zelf in te delen.

Online consument wil meer service voor minder geld bij bezorging  (index...)
Consumenten die online aankopen doen vragen van pakketdiensten meer service voor minder geld. Dat is samengevat de conclusie van onderzoek door de pakketbezorger Hermes in het Verenigd Koninkrijk. Marktonderzoekers vroegen 1.000 consumenten die de afgelopen drie maanden minstens drie keer via internet producten kochten naar hun mening. Voor 95% van de ondervraagden zijn de transportkosten het belangrijkst. Ongeveer een kwart wil niet betalen voor bezorging binnen een dag. Nog eens 50% is niet bereid meer dan 2,35 euro te betalen voor deze dienstverlening. Tegelijkertijd willen de respondenten ook meer gemak. 72% noemt zaterdag als de handigste dag voor bezorging. De beste tijd om pakketten te bezorgen is tussen 6 en 7 uur ’s avonds. Vooral opvallend is de uitkomst dat het 71% van de consumenten niet uitmaakt, wie de bestelling bezorgt.

Retailsector laat groei zien  (index...)
Bedrijven in de retailsector gaan er dit jaar en in 2011 op vooruit. Vooral de bedrijven die exporteren, profiteren van de aantrekkende wereldhandel. Sectoren zoals transport en industrie zullen groeien. De doe-het-zelf, elektronica, juweliers en huishoudelijke artikelen blijven achter, zo is te lezen in het rapport 'Visie op Retail 2010' van ABN Amro. Het rapport neemt twaalf retail branches onder de loep, waaronder de drogisterijen, kledingzaken, schoenen, sport- en kampeerartikelen en de autobranche. Deze laatste branche was één van de eerste, die last had van de economische crisis en is ook weer één van de eerste die uit het dal klimt. ABN Amro gaat voor de autobranche uit van een omzetgroei van 4% tot 6% voor dit jaar. Voor de woningbranche wordt een voorzichtig herstel verwacht en ook de supermarkten gaan er 0% tot 2% in omzet op vooruit. De online retail is één van de sectoren die fors toeneemt, met een omzetverwachting van 15% tot 20%. Eind 2011 of ergens in 2012 zal de online retail 10% uitmaken van de totale detailhandel, zo is de verwachting. Er zullen een aantal online retailers verdwijnen, met name kleine en middelgrote bedrijven, omdat zij minder mogelijkheden hebben om te investeren in cross-channel dienstverlening.

15 beroepen die het meeste kans maken op een echtscheiding  (index...)
Voor het eerst in 100 jaar zijn in de Verenigde Staten meer mensen in de leeftijdsklasse tussen 25 en 34 jaar ongehuwd (46,3%) dan dat er mensen in diezelfde leeftijdsklasse gehuwd zijn (44,9%). Dat blijkt uit de recentste volkstelling (US Census). Een groot aantal echtscheidingen, steeds meer samenwonende stellen en een trend om het huwelijk uit te stellen vanuit economische motieven, blijken de belangrijkste redenen om niet in het huwelijksbootje te stappen. Ook het Amerikaanse werkloosheidspercentage van 9,6% helpt kandidaat-trouwers niet vooruit. Het huwelijk wordt dan maar uitgesteld in afwachting van financieel betere dagen of het wordt uiteindelijk gewoon vergeten. Ter vergelijking in 1960 waren 72,2% van de Amerikanen ouder dan 18 jaar getrouwd, in 2000 lag dat percentage op 57%, in 2009 op 52%. Business Insider ging op zoek naar de 15 beroepen die het meeste kans maken om een echtscheiding te veroorzaken:
15. Huis-en schoonmaakpersoneel (26,38% van de mensen die dit beroep uitoefenen zijn gescheiden)
14. Dakbekleder (26,85%)
13. Kelner (27,12)
12. Telemarketeer (28,10%)
11. Conciërge en bellboy (28,49%)
10. Entertainers, zangers en sportlui (28,49%)
9. Ziekenhuispersoneel en mensen tewerkgesteld in de zorgsector (28,95%)
8. Telefoniste (29,3%)
7. Fabrieksarbeiders in de voeding- en tabaksindustrie (29,78%)
6. Personeel actief in casino’s - speeltafels (31,35%)
5. Machine-operator (32,74%)
4. Personeel actief in casino's - kassa (34,66%)
3. Massage therapeut (38,22%)
2. Barmeid (38,43%)
1. Dansers en choreografen (43,05%)

Smartphone wekt ergernis op  (index...)
De smartphone wekt ergernissen op. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair. Het gros van de respondenten uit het onderzoek kijkt regelmatig naar de smartphone om een sms'je te versturen of de laatste e-mail te checken. Hoewel 65% van de respondenten denkt dat collega's zich daar niet aan ergeren, blijkt 56% dit wel degelijk te doen. De collega's die zich hier aan ergeren zijn echter zelf ook bezig zijn met hun smartphone, dus het leed is anders. 70% procent van de ongeveer vijfhonderd hoogopgeleiden die Intermediair ondervroeg voor het onderzoek over telefoongebruik, zegt dat ze sinds een smartphone hebben deze ook vaker zijn gaan gebruiken. Gedragsregels over het gebruik van deze smartphone zijn er echter niet. Dit kan er toe leiden dat nu ruim 50% van de respondenten zich ergert aan collega's die de smartphone te pas en te onpas gebruiken.
Veel mensen vinden het bijvoorbeeld 'not done' om tijdens een vergadering uitgebreid te mailen of te sms'en, terwijl anderen het checken van mail wel goedkeuren. 71% vindt het dan ook onnodig gedragsregels op te stellen.

Een op tien gemeenteambtenaren verdwijnt  (index...)
Een op de tien ambtenaren verliest zijn baan, zo blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar gemeentebegrotingen. Bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen en het samenstellen van de formatie zijn de gemeenten er blijkbaar vanuit gegaan dat het kabinet Rutte 10% gaat korten op het gemeentefonds, in totaal een bedrag van 1,7 miljard euro. Voor zover na valt te gaan zullen de gemeenten de krimp van 10% door natuurlijk verloop gestalte geven en zo min mogelijk met gedwongen ontslagen gaan werken. Naar verwachting zal dankzij de vergrijzing in 2020 één op de zeven gemeenteambtenaren met pensioen gaan. Deze wegvallers zullen niet opgevuld worden. Ook is er een vacaturestop bij de meeste gemeenten, in vrijwel alle gemeenten moeten de externen het ontgelden. Opmerkelijk overigens is dat maar weinig gemeenten met harde cijfers komen. Uitzonderingen zijn Tilburg en Haarlem die respectievelijk met 1 en 1,5 miljoen euro in de kosten gaan snijden. De meeste colleges richten voor kostenbesparing de blik naar binnen, een bezinning op de gemeentelijke taken en het functioneren van het eigen ambtelijke apparaat. Digitaliseren en samenwerking met andere gemeenten moeten voorkomen dat de burger hiervan de gevolgen gaat ondervinden.

Ongezonde leefgewoonte leidt tot lagere productiviteit  (index...)
Werknemers met een ongezonde leefgewoonte zijn op de werkvloer minder productief. Ook neemt deze groep vaker ziekteverlof en duurt die afwezigheid ook langer. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum uit Rotterdam. De onderzoekers merken op, dat meer dan 10 procent van het ziekteverlof en het productieverlies binnen bedrijven moet worden verweten aan de ongezonde leefgewoonte van medewerkers, zoals roken, slechte keuze ten aanzien van voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging. De onderzoekers merken op, dat 56 procent van de ondervraagden aangeeft minstens één dag per jaar uit gezondheidsredenen afwezig geweest te zijn op het werk. In iets meer dan 10 procent van de afwezigheid speelden een ongezonde leefgewoonte volgens de onderzoekers een rol. Zwaarlijvige medewerkers bleken volgens de onderzoekers 66 procent meer geneigd te zijn om tien tot vierentwintig dagen afwezig te blijven. Ook rokers nemen meer ziekteverlof. Deze groep is 30 procent meer geneigd om tien tot vierentwintig dagen afwezig te blijven. Opvallend was wel dat tien glazen alcohol of meer per week het ziekteverlof deden afnemen. De onderzoekers merken op dat vooral zwaarlijvigheid een belangrijke oorzaak is van ziekteverlof. In die groep zegt 44 procent geregeld het gevoel te hebben geregeld minder dan optimaal te presteren. Onderzoeksleider stelt dat interventies in de levensstijl dan ook een belangrijke impact kunnen hebben op de productiviteit.

Meer Nederlandse managers kijken uit naar andere baan  (index...)
Het verloop onder managers is in de crisis beperkt teruggelopen, blijkt uit onderzoek van Ernst & Young. Erntst & Young onderzocht de effecten van de crisis op de arbeidsmobiliteit, salarisontwikkeling en het personeelsbeleid onder ruim 600 managers en professionals onder meer werkzaam in IT. In de ICT Barometer gaf 13 procent van de managers en professionals aan, het afgelopen jaar van werkgever veranderd te zijn. Minder dan de helft daarvan, 5 procent had te maken met een gedwongen vertrek door de crisis. Het verloop zit flink in de lift. Komend jaar kijkt een kwart van de managers uit naar een andere baan. Dat was een jaar geleden nog 19 procent. Ondanks de moeilijke tijden worden er nog steeds stevige salariseisen gesteld. Voor 2011 verwachten de respondenten een salarisstijging van 2,7 procent bruto. De meeste respondenten zagen hun inkomen het afgelopen jaar stijgen. In 2010 is het brutosalaris ten opzichte van 2009 gemiddeld gestegen met 2 procent. Binnen de overheid/non-profit sector is het salaris het meest gestegen (5 procent bruto en 2,9 procent netto), binnen de handel/distributie is het salaris juist gedaald 5 procent (1,9 procent bruto en 1,2 procent netto). Vrouwelijke managers zagen hun brutosalaris maar met 1 procent stijgen terwijl werknemers onder de 35 jaar op 4,9 procent zaten. Ontevredenheid met het salaris is trouwens niet de belangrijkste reden voor vrijwillig vertrek. Een betere bedrijfscultuur en sfeer (29 procent) is dat wel, gevolgd door meer inhoudelijk werk (25 procent), betere balans tussen werk en vrije tijd (24 procent) en een aansprekende nieuwe werkgever (22 procent). Hoewel de meeste managers en professionals een jaarlijkse loonsverhoging verwachten, is 44 procent bereid om een deel van het salaris in te leveren ten gunste van de organisatie. Dat altruïsme ziet men niet terug bij de collega. Maar 24 procent verwacht dat hun collega’s ook in willen leveren op hun arbeidsvoorwaarden als het bedrijf daarmee gediend is.

Humor zorgt voor saamhorigheid  (index...)
Humor op de werkvloer zorgt voor saamhorigheid en kan helpen om stress te dempen. Tot nu toe is de stelling dat lachen gezond is echter nog niet bewezen. Gezondheidspsycholoog Sibe Doosje deed onderzoek naar de relatie tussen humor en gezondheid. Ze vond een verband tussen het effect van humor en de frequentie van luchtweginfecties, maar heel groot was het niet. Een klassieke Britse studie toont juist aan dat humor ongezond kan zijn. Een goed gevoel voor humor gaat vaak samen met een druk sociaal leven, kroegbezoek en het nuttigen van drank en sigaretten. Mensen met gevoel voor humor kunnen tevens ernstige zaken weg lachen, zodat ze ernstige klachten veronachtzamen. Wat maakt een test humoristisch of juist serieus? Daar zijn geen regels voor te vinden. Lachen heeft een intellectuele component maar is ook vooral een sociale activiteit. Alleen lachen vanwege een grap gebeurt zelden, maar zodra een groep mensen samen is klinkt er regelmatig gebulder. In dagelijkse conversaties is een gebrek aan humor amper vol te houden, want dan wordt alles grauw en saai.

Bedrijven hebben te weinig aandacht voor sociale innovatie  (index...)
Bedrijven maken bij belangrijke beslissingen nauwelijks gebruik van ideeën, die door medewerkers naar voren zijn gebracht. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van het bureau Effectory. Die zogenaamde sociale innovatie neemt volgens de onderzoekers ook elk jaar verder af. Vijf jaar geleden kenden de medewerkers nog een score van 52 procent toe aan sociale innovatie, maar dat is inmiddels teruggevallen tot 46 procent. De onderzoekers hebben het over een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Er wordt aan toegevoegd dat juist in tijden van crisis sociale innovatie noodzakelijk is. Ideeën die medewerkers aandragen, zijn volgens Effectory immers intelligente strategieën om beter en handiger te kunnen werken. Medewerkers hebben daarover immers de meeste praktische expertise. Sociale innovatie is volgens de onderzoekers de ideale manier om die expertise te laten renderen en een cruciaal voordeel te creëren tegenover de concurrentie.

De ideale leider is mannelijk  (index...)
Het huidige 'mannen' kabinet sluit aan bij onze verwachtingen van leiders in crisistijd. Als het economisch slecht gaat willen we sterke, masculine leiders. Bazen die dominant zijn, zeggen waar het op staat, die hun nek durven uitsteken en risico’s durven nemen. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair en de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg onder ruim vijftienhonderd hoogopgeleiden. Masculine leiders associëren we (overigens ten onrechte) nog steeds met mannen. Feminien eigenschappen – empathisch en betrokken zijn, goed luisteren en draagvlak zoeken – worden nu minder belangrijk gevonden voor leidinggevenden dan voor de crisis. Opmerkelijk daarbij is dat mensen in hun eigen dagelijks werk niet echt gelukkiger worden van masculine leiders. Feminien (en androgyn) leiders scoren beter in de praktijk. Als we dezelfde respondenten vroegen om hun eigen leiders te typeren en een rapportcijfer te geven, zagen we dat de leidinggevenden getypeerd als androgyn (zij die masculine en feminien eigenschappen combineren) het hoogste cijfer kregen: bijna een acht. Feminien leiderschap kregen een dikke zeven en masculine leidinggevenden zaten onder de 6,5. Volgens de onderzoekers hadden we aan het begin van de crisis onze buik vol van masculine leiders. Deze type leiders hadden voor een deel immers de crisis veroorzaakt door veel te veel risico te nemen en onverantwoorde bonussen uit te keren. Ongeveer 95 procent van de ondervraagden vindt inderdaad dat de crisis is veroorzaakt door falend leiderschap. Het lijkt er dus op dat de financiële crisis de behoefte aan het soort leiderschap versterkt, dat bij uitstek debet aan de crisis was, aldus de onderzoekers. De voorkeur voor een masculine leider lijkt niet gestoeld op de realiteit, maar op een soort diepgeworteld “oerverlangen” naar krachtige leiders in onzekere tijden.

Nederlanders weten niet goed waar ze energie van krijgen  (index...)
Nederlanders krijgen van plezier de meeste energie, maar velen weten dit niet. Dit blijkt uit de Nationale EnergieBarometer, een jaarlijks door GfK gehouden onderzoek in opdracht van Bayer Consumer Care voor Supradyn. Het onderzoek, waaraan 1.188 mensen deelnamen, laat zien dat maar liefst 77% een verkeerd beeld heeft van de belangrijkste bron van energie. Bijna 50% denkt dat slaap de voornaamste bron is, 18% meent dat ze van sporten de meeste energie krijgen en 15% kiest voor gezond eten. Volgens het onderzoek hebben deze drie factoren nu net de minste invloed op hoe energiek iemand zich voelt. De factoren plezier en geluk blijken mensen de meeste energie te geven. In de Nationale EnergieBarometer van dit jaar geven Nederlanders hun energieniveau een 6,88 tegen nog 6,99 in 2009. Er werd dit jaar lager op de factor plezier gescoord. Toch blijkt slaap wel degelijk van invloed op hoe energiek iemand zich voelt. Respondenten die negen uur of langer slapen, scoren op de EnergieBarometer een 6,6, terwijl deelnemers die zeven of acht uur slapen een 7,1 scoren. Verder blijkt dat mannen en vrouwen een verschillend beeld van energie hebben. Op de vraag waar ze het meeste energie van krijgen, antwoordden de mannen met 19% vaker een romantische nacht dan vrouwen (12%). Veel vrouwen kozen voor 'iets moois voor mezelf kopen' (35% tegen 16% van de mannen).

Consument vindt prijsaspecten nog steeds belangrijkst  (index...)
Consumenten vinden de prijsaspecten van winkelketens nog steeds het belangrijkst. Dat blijkt uit onderzoek van Q&A Research & Consultancy. Het betreft de drie deelaspecten prijs-kwaliteitverhouding, prijsniveau en aanbiedingen. Als de drie percentages van de prijsaspecten bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat ze goed zijn voor een score van rond de 50%. In de categorie supermarkten zijn de drie prijsaspecten goed voor zelfs 54%. In de branches optiek (26%), boeken (33%) en juweliers (34%) zijn de prijs aspecten minder van belang. Het deelaspect assortiment is in de meeste categorieën goed voor circa 20%. Bij tijdschriften & tabak (30%), boeken (27%), cadeaus (26%) en tuin & dier (25%) scoort assortiment een groter aandeel. De deelaspecten vernieuwing en sfeer scoren gemiddeld gezien laag. De score komt meestal niet uit boven de 4% en 10%. In de branche boeken is sfeer goed voor 10%. Aan consumenten werd tevens gevraagd waar ze zich het meest aan ergeren. Gebrek aan deskundigheid en klantgericht personeel staat bovenaan (19%), gevolgd door lange rijen bij de kassa (18%), opdringerig verkooppersoneel (14%) en ongewenste e-mail (9%).

Facebook-voyeurisme toenemende bedreiging op werkvloer  (index...)
Vele werknemers amuseren zich met Facebook-voyeurisme. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse bedrijf Palo Alto Networks, gespecialiseerd in computerbeveiliging. De onderzoekers benadrukken dat vele werknemers tijdens de werkuren aanloggen op Facebook, maar daarbij blijkt 88 procent van de trafiek afkomstig te zijn van bezoekers die proberen te achterhalen hoe vrienden en bekenden zich in de online community gedragen. Sociale games vertegenwoordigen slechts 5 procent van de totale trafiek. Amper 1,4 procent bestaat uit het plaatsen van berichten en commentaren. Dat voyeurisme leidt volgens Palo Alto Networks niet alleen tot een verlies aan productiviteit, maar betekent ook een extra veiligheidsrisico. Gedreven door nieuwsgierigheid zouden werknemers zich immers kunnen laten verleiden om op allerhande links te klikken die vrienden en bekenden hebben verzameld en daarmee allerhande malware kunnen binnenhalen.

Outsourcen van ICT is onvermijdelijk in westerse wereld  (index...)
Het outsourcen van ICT-taken is onvermijdelijk geworden in de westerse wereld. Werd er in het verleden gekozen voor outsourcing in het kader van kostenbesparing. Nu is outsourcing nodig omdat hier een structurele schaarste aan technische beroepen is ontstaan. Daarbij valt te denken aan beroepen als softwareontwikkelaars en netwerkspecialisten. Een studie van marktonderzoeker IDC uit 2005 toonde al eerder aan dat er groot tekort is aan technisch specialisten. Alleen al in de periode 2005-2009 was de Europese ICT-sector goed voor 1,5 miljoen nieuwe banen, maar tegelijkertijd kwam Europa in 2006 ongeveer 160.000 netwerkspecialisten tekort. Dat tekort is opgelopen naar 500.000 mensen. Doordat het zo moeilijk is om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, worden ICT-projecten duurder en staan groeimogelijkheden onder druk. Het tekort zorgt ook voor een vertraagde oplevering van de technologie en dus een vertraging van de time-to-market van een product. Omdat het tekort op korte termijn niet opgelost kan worden moeten bedrijven kijken naar het outsourcen van taken naar het buitenland. Met name China biedt hierin potentieel, omdat het aantal hoogopgeleide programmeurs en andere technici er groot is tegen lage loonkosten.

Nederland is mondiale leider in internetbankieren  (index...)
Volgens Forrester Research zal in 2013 van de Nederlanders 81% internetbankieren en daarmee is ons land de wereldwijde koploper. Momenteel heeft 85,6% van de Nederlanders toegang tot internet. Dat brengt Nederland op de zevende plek op de ranglijst qua internetdichtheid. Online bankieren en online betalen waren niet direct een succes. Nog maar tien jaar geleden moesten de meeste Nederlandse banken de mogelijkheid tot internetbankieren nog introduceren. Op afstand bankieren geschiedde via de telefoon. Het betaalsysteem iDeal was in 2006 goed voor 14% van de online aankopen. De acceptgiro was in dat jaar koploper. Inmiddels heeft iDeal een aandeel van 44% en is de acceptgiro goed voor 28%. Voor banken is de populariteit van internetbankieren gunstig. Ze hoeven minder kostbare fysieke vestigingen open te houden. Een belangrijk nadeel van internetbankieren is het gevaar van cybercriminaliteit. Phishers bouwen websites van banken na en proberen niets vermoedende consumenten naar de nepsite te lokken. Banken zouden er goed aan doen om op luidere toon te communiceren over de maatregelen die ze nemen tegen cybercriminaliteit.

(c) 3 April 2020 Vos Interim