x

Nieuwsbrief januari 2011


Beste abonnee, hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Ik wens je een inspirerend, succesvol en gezond 2011 toe. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Goede voornemens zijn uit  (index...)
Het maken van goede voornemens is uit. Dit blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Staatsloterij ook dit jaar weer heeft laten uitvoeren naar de beleving van Oud en Nieuw in Nederland. Ruim driekwart van de ondervraagde Nederlanders geeft aan niet meer het hoofd te breken over voornemens die zij in het nieuwe jaar moeten gaan waarmaken. Ze hopen voornamelijk op meer geluk met gezondheid en in de liefde, maar ook in het spel en op het werk. Oud & Nieuw blijft een populaire feestavond, de overgrote meerderheid (77%) geeft aan het te gaan vieren. De meerderheid viert het traditioneel thuis (54%) in familie- en vriendenkring. Ook jongeren zijn met Oudejaarsavond weinig uithuizig. 32% van de jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar blijft thuis, 31% is bij vrienden thuis en 26% bij familie thuis. Gezelligheid staat op Oudejaarsavond voorop, vindt 52% van de Nederlanders. Een leuke avond met vrienden, familie en lekker eten staan hoog op de wensenlijst voor een geslaagd Oudejaarsavond. Gezondheidsklachten (47%), bekende Nederlanders (45%), politiek (44%) en werk (37%) zijn onderwerpen waar Nederlanders het met Oud & Nieuw liever niet over hebben. Herinneringen ophalen, het nieuws bespreken en huis, tuin en keuken gesprekken zijn de veilige opties. Voor de meeste Nederlanders (39%) betekent Oud & Nieuw de afsluiting van het jaar. Voor het jaar 2011 wensen de respondenten Nederland meer economische voorspoed, tolerantie en optimisme toe. Persoonlijk geluk in 2011 betekent voor Nederlanders een goede relatie met de partner (62%), meer vrije tijd (24%) en meer contact met de familie (23%). Reizen en succesvol zijn in het werk scoren lager. Een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wenst men vrienden en familie bij voorkeur persoonlijk, per sms, met een wenskaart of via een telefoontje. Social media (Facebook, Hyves en Twitter) worden minder vaak ingezet voor het overbrengen van de nieuwjaarswensen.

Zoon lager opgeleid dan ouders  (index...)
De gemiddelde Nederlander is steeds beter opgeleid. Onder mannen is echter ook sprake van een 'sociale daling', namelijk bijna een op de vijf (19 procent) mannen tussen de 26 en 40 jaar heeft op een lager niveau onderwijs genoten dan zijn ouders. Dat is een van de conclusies in enkele rapporten van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Van de mannen en vrouwen die tussen 1970 en 1984 ter wereld kwamen, heeft respectievelijk 38 en 35 procent een HBO- of WO-opleiding genoten. De RMO bracht onder andere de sociale 'stijgers en dalers' in kaart. De organisatie concludeert dat de sociale ongelijkheid wat betreft wonen stijgt. Het hebben van een koophuis wordt een voorrecht voor kinderen van ouders met een eigen huis. Verder signaleert de RMO dat extreem overgewicht steeds 'exclusiever voorkomt' bij lager opgeleiden. Nederland leek lange tijd op weg naar een open samenleving waar sociale herkomst minder belangrijk werd en de ongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden afnam. Dit onderzoek laat zien dat dit zeker niet voor alle sociale terreinen het geval is, concludeert de RMO.

Slimme mensen gaan laat slapen  (index...)
Avondmensen hebben doorgaans een hoger IQ dan ochtendmensen. Dit is een conclusie van de wetenschapper Robert Alison. Hij leidde een onderzoek waarbij mensen in twee groepen werden onderverdeeld in functie van hun voorkeur om 's morgens of 's avonds actief te zijn. Tijdens de proef bleek dat mensen met een lager IQ hun activiteiten liever in de ochtend organiseerden. Volgens wetenschappers van de London School of Economics waren mensen in de oertijd enkel overdag actief. Het verschuiven van activiteiten naar de avonduren is dus gelinkt aan de evolutie van de mens en zijn meer complexe cognitiviteit. Mensen met een hoog IQ verplaatsen steeds meer activiteiten naar de avonduren. Verschillende studies geven aan dat het tijdstip waarop we gaan slapen voor minimum 50% wordt bepaald door onze genetische bagage en dat ook het tijdstip van de dag waarop elk van ons het best functioneert - het chronotype- door de jaren heen evolueert. Algemeen genomen zijn we bij het einde van onze tienerjaren het meest actief in de nachtelijke uren. Toch vertonen de 'nachtvogels' een paar weinig benijdbare trekjes, ze zijn minder betrouwbaar en emotioneel meer labiel. Ook ontwikkelen ze makkelijker verslavingen. De ochtendmensen daarentegen zijn meer plichtbewust, hebben meer weerstand, werken makkelijker samen en halen op school betere resultaten.

Managers houden innovatie tegen  (index...)
Veel managers laten goede ideeën van werknemers links liggen, mogelijk omdat zij bang zijn dat de creativiteit van hun ondergeschikten hun eigen gezag ondermijnt. Deze conclusie blijkt uit een onderzoek van de VU Amsterdam. Organisaties snijden zich met deze conservatieve houding van leidinggevenden flink in de vingers. Zelfs bij organisaties die werknemers actief oproepen mee te denken, wordt innovatie soms door het management in de kiem gesmoord. De top roept wel om innovatie, maar volgt zijn eigen agenda en lijkt niet geïnteresseerd in ideeën van werknemers. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ontwikkeling van ideeën die wel serieus worden genomen, vooral een kwestie van politiek is. Werknemers met strategische kwaliteiten, een vlotte babbel en een goede reputatie maken meer kans dat geld wordt vrijgemaakt om hun voorstel uit te werken. De inhoud of relevantie van het initiatief is van minder groot belang.

Man verkiest auto boven vrouw  (index...)
Bijna een derde (31%) van de Nederlandse mannen zouden, als ze de keuze hebben, er eerder vandoor gaan met hun droomauto dan met hun 'droomvrouw'. Dit blijkt uit onderzoek van Sony PlayStation, naar aanleiding van de release van de race-game Gran Turismo 5. Driekwart van de ondervraagde mannen noemen zichzelf een autoliefhebber. Bijna een kwart van de mannen (24%) praat zelfs geregeld tegen hun auto. Met het onderzoek wil PlayStation aantonen dat Nederlandse mannen erg ver gaan om in mooie bolides te mogen rijden. Met de release van Gran Turismo 5, die wereldwijd een ware hype heeft ontketend, ligt deze race-ervaring binnen handbereik. De game ligt nu in de winkels. Over het algemeen zijn mannen meer dan tevreden met hun huidige auto. Gemiddeld geven zij hun auto een rapportcijfer van 8. Ruim twee op de tien Nederlandse mannen (22%) laten hun vrouw of vriendin het liefst niet in hun auto rijden. Vooral oudere mannen lijken hier bezwaar tegen te hebben. Hoe ouder mannen zijn, hoe minder vaak ze hun vrouw of vriendin in de auto laten rijden. Bij het kopen van een nieuwe auto zijn de mannen wat flexibeler. De meeste mannen laten hun eega namelijk meebeslissen. Toch nog 17% van de respondenten gaf aan dat hun partner niets in te brengen heeft bij de aankoop van een nieuwe bolide. Ook eenmaal op de weg kunnen partners het niet altijd even goed met elkaar vinden (48%). Meest voorkomende oorzaak van ruzie in de auto is commentaar van de bijrijder op de rijstijl van de bestuurder (22%). Ook het traditionele kaartlezen (weg wijzen, navigeren) is regelmatig (14%) oorzaak van ruzie en irritatie. De Nederlandse man zou het liefste een ritje willen maken met Wendy van Dijk. Presentatrice Chantal Janzen en model Doutzen Kroes zijn ook geliefd onder de respondenten. Meer dan de helft van de Nederlanders beweert weleens seks te hebben gehad in een auto. 46% van de ondervraagden gaf aan dit te hebben gedaan in hun eigen auto, slechts een klein percentage (5%) in de auto van een ander. Overigens vinden de meeste mannen hun auto geen babe-magnet. Hoewel de meeste mannen erg tevreden zijn over hun auto, ziet slechts 7% hun bolide als lokkertje voor de dames.

Meeste professionals beschouwen voice als kritische factor succes  (index...)
Het merendeel van de business professionals (81%) beschouwt de tijd die aan de telefoon gespendeerd wordt, als de meest kritische factor voor productiviteit en succes op het werk. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Plantronics. Aangezien de werkplek zich buiten de traditionele grenzen van het hoofdkantoor bevindt, brengen werknemers meer tijd door op andere locaties, bijvoorbeeld bij klanten, in de auto, thuis, in een hotellobby of op het vliegveld. In het onderzoek laat 90% van de werknemers weten meer tijd buiten het kantoor door te brengen. Door deze ontwikkeling wordt de kracht van voice één van de belangrijkste (bedrijfs)instrumenten. Werken in een akoestisch uitdagende omgeving en een gestegen aantal meetings per telefoon leiden ertoe dat wat er gezegd wordt, op welke manier en of het duidelijk verstaanbaar is, steeds belangrijker worden. Een essentieel onderdeel hierbij is volgens het onderzoek de headset.

Effectieve leidinggevende laat zien wie de baas is  (index...)
Het is voor leidinggevenden belangrijk te weten hoe ze laten zien dat ze de touwtjes in handen hebben. Dit stelt een onderzoek van de universiteit van Stanford. Macht is immers alleen effectief wanneer ondergeschikten geloven dat je het hebt. Om macht te veinzen bestaan verschillende trucs.
Allereerst is het belangrijk zelfverzekerd over te komen, zelfs wanneer dit niet zo is. Voorts gelden besluiteloosheid, vertraging en holle praat als kenmerken van zwak leiderschap. Kordate en schijnbaar snelle beslissingen ondersteunen de illusie dat zaken onder controle zijn. Belangrijk is het geven en krijgen van credits - slimme bazen weten dat mensen graag werken voor en zaken doen met winnaars. De beste bazen geven hun werknemers dan ook vaak meer credits, dan ze verdienen. Belangrijk is in geval van een calamiteit zelf als leidinggevende alle verantwoordelijkheid en schuld op je te nemen, dit illustreert immers eens te meer dat alleen de chef en niemand anders aan het roer staat. Wie eenmaal de macht heeft, moet vervolgens zorgen voor loyale medewerkers. Dit geschiedt door het creëren van een psychologisch veilige omgeving en medewerkers een stevige rugdekking te bieden.

Productportfolio is vaak te breed  (index...)
Bedrijven hebben de neiging het assortiment steeds meer uit te breiden. Vergroting van de productlijnen zorgen echter niet voor stijgende verkoop. Integendeel, lookalike producten leiden tot een daling van volumes, sales, winst en cashflow. Er zijn enkele bedrijven die hun productrange saneren, maar de gemiddelde groei is vorig jaar uitgekomen op 4,5%. Het assortiment wordt uitgebreid zonder dat rekening wordt gehouden met de effecten daarvan op productie en logistiek. De sales-afdeling denkt dat uitbreiding nodig is, omdat ze anders marktaandeel verliest. Daar wordt naar geluisterd en er wordt voorbij gegaan aan problemen als hoge voorraden en efficiëntie verlies.
Ook de druk van R&D is aanwezig. Zij vinden iets nieuws uit en dan moet dat gemaakt worden. Toch blijkt maar 38% van de producten echt nieuw te zijn. 62% is een variatie op bestaande producten. Echt nieuwe producten leveren meer marge op, de facelifts en upgrades kosten alleen maar geld. Er is onderzoek gedaan onder 255 industriële bedrijven.

Effectiviteitsbeoordeling moet anders benaderd worden  (index...)
Er is een andere benadering nodig van effectiviteitonderzoek. Dit stelt Rick Anderson, lector Controlling bij Hogeschool Inholland. Volgens Anderson is het daadwerkelijk verrichten van effectiviteitonderzoek weinig eenvoudig en zijn er veel valkuilen. Een van de belangrijkste knelpunten ligt in het feit dat het concept 'effectiviteit' een bepaalde causaliteit tussen input, proces, output en effect veronderstelt. In de praktijk is dit echter veel complexer en is niet zelden geheel afwezig. Een eenduidig oordeel over de effectiviteit kan dus niet altijd gegeven worden. Effectiviteitonderzoek zou zich dan ook niet zozeer moeten richten op een oordeel over de gerealiseerde effectiviteit, maar op het traceren van de relevante factoren en het doorgronden van de aard van relevante verbanden. En dit vergt een ander type onderzoek. In plaats van het opstellen van een normenkader en het vergelijken van de gerealiseerde scores met dit kader, worden de relevant geachte variabelen geoperationaliseerd en wordt bezien in hoeverre de variabelen in staat zijn elkaar te beïnvloeden. Een onderzoeksvraag luidt dan bijvoorbeeld niet: 'hoe kan de inzet van a zoveel mogelijk b genereren?', maar 'wat is de verhouding tussen a en b'?

Werkgevers moeten investeren in vitaliteit werknemer  (index...)
Werkgevers moeten investeren in de vitaliteit van hun werknemers, dit blijkt volgens een onderzoek Strategie Human Resource Management aan de Open Universiteit door een specialist in Vitaliteitsmanagement. Het is een onderzoek naar de waarde van interventies ter bevordering van de vitaliteit van werknemers. Volgens de onderzoeker kunnen interventies op het gebied van vitaliteit een grote impact hebben, maar ontbreekt daar de wetenschappelijke onderbouwing voor. Er moet eerst inzicht komen in de theoretische modellen die aan interventies ten grondslag liggen, daarna wilt de onderzoeker een onderzoek doen naar de effectiviteit van die interventies. Toch draagt het onderzoek nu al de boodschap uit dat werkgevers meer moeten doen om de vitaliteit van de werknemers op peil te houden: de vergrijzing komt er immers aan met rasse schreden. Werkgevers en beleidsmakers leven volgens haar met de rug naar de toekomst. De arbo professional moet bij wijze van spreken nog steeds op de knieën om het management te overtuigen van de noodzaak om te investeren in het vitaal en productief houden van werknemers.

Vrouwen zijn aanjagers van trends  (index...)
Vrouwen zijn de aanjagers van trends. Door vooruit te lopen op trendgebied, zorgen vrouwen voor een stimulans van bepaalde trends. Diverse trendwatchers zagen tijdens het vijftiende jaarcongres Consumententrends dat de consument zich ook aanpast aan trends. Zeker omdat de consument steeds minder tijd heeft, is aanpassen belangrijk. Dit geldt ook voor merken, omdat zij door het tijdsgebrek wellicht minder aandacht zullen krijgen van consumenten. Volgens Trendbox is de aanpassing onder meer te zien op culinair niveau. Veel jonge vrouwen zorgen voor de trend van een meer vegetarisch menu. Vrouwen van middelbare leeftijd hebben minder tijd voor het huishouden, zoals boodschappen doen, koken en verzorgen. Ook dat uit zich in een ander menu op tafel. Op culinair gebied zijn er talrijke trends die door bepaalde doelgroepen aangejaagd worden. Zo ziet Carl Rohde, trendwatcher of the year 2010, ook de urban nomads. Zij hebben weinig tijd en zoeken naar gemak. Dit kunnen ze onder meer vinden in De Broodzaak op de NS-stations met gezonde 'to-go' producten. De Experience-economy is ook een trend, waarbij vooral naar beleving wordt gekeken. De consument wil hier ook extra voor betalen.

Maatpak en dure auto vergroten impact advies consultants  (index...)
Het dure maatpak en de glimmende BMW van consultants vergroten de invloed van het advies dat zij geven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoeker komt tot de conclusie dat expertise niet altijd de grootste drijfveer is, om advies van iemand aan te nemen. Integendeel, het lijkt erop dat advies veel bereidwilliger wordt aangenomen van iemand die een pak en een auto van het juiste merk heeft, zelfs als deze persoon helemaal geen expertise heeft. De senioriteit van de adviseur en de rechtvaardiging van het advies dragen bij aan het aannemen van advies. Ten slotte blijkt dat diverse positieve en negatieve emoties een unieke invloed op de advies aanname hebben. Beleidsmedewerkers en consultants kunnen profiteren van het stimuleren of juist voorkomen van een bepaalde emotie om de persoon die de eindbeslissing heeft te beïnvloeden.

Na middelbare leeftijd wordt het leven vrolijker  (index...)
Hoewel mensen naarmate hun leeftijd vordert veel kwijtraken, zoals vitaliteit, geheugen en een strak uiterlijk, krijgen ze er ook iets bij: geluk. Dit opmerkelijke resultaat komt voort uit een nieuwe tak van economie die een meer bevredigende maatstaf voor geluk wil vinden dan geld of succes. Er is al heel wat informatie vergaard over de factoren die het geluksgevoel beïnvloeden, zoals door het Amerikaanse General Social Survey, de Eurobarometer en Gallup. Hieruit blijkt dat wanneer mensen volwassen worden, ze over het algemeen vrij vrolijk zijn. Dat verandert naarmate de middelbare leeftijd nadert en de mid-life crisis optreedt. Daarna gaat de gelukscurve (ook bekend als de U-bend) weer omhoog. Vier factoren beïnvloeden het gelukkig zijn: het geslacht, de persoonlijkheid, externe omstandigheden en leeftijd. De U-bend tussen de middelbare leeftijd en de ouderdom draagt bij aan het emotionele en hedonistische welzijn. De stress vermindert, net als boosheid en verdriet. Mogelijke verklaringen, misschien gaan ongelukkige mensen eerder dood zodat ze niet meer meetellen en misschien groeiden ouderen onder positievere omstandigheden op dan de jongeren van nu.

Leidinggevenden complimenteren werknemers zelden  (index...)
Het komt maar zelden voor dat leidinggevenden hun werknemers mondelinge complimenten geven. Ze menen dat dat maar leidt tot gemakzucht onder het personeel, zo blijkt uit onderzoek van advies- en trainingsbureau Van Harte & Lingsma onder ruim 500 werknemers. Werknemers onderling spreken veel vaker waardering voor elkaar uit. 87% zegt dat regelmatig te doen. Leidinggevenden vinden het ook lastig om gemaakte fouten toe te geven. Werknemers hebben hier een stuk minder moeite mee. Vrouwen vinden het moeilijker om grenzen aan te geven tegenover collega's en leidinggevenden dan mannen. Ruim de helft van de vrouwelijke werknemers ervaart dit regelmatig en noemt het een belangrijk aandachtspunt. Eén op de acht werknemers blijkt het lastig te vinden om risico's te nemen. Ze zijn bang om te falen en de meesten tonen alleen initiatief als ze ergens voor de volle 100% achter staan. Een vijfde toont geen initiatief bij twijfel.

Nieuwe Werken genereert nieuw type werker  (index...)
Het Nieuwe Werken heeft geleid tot de opkomst van ruwweg twee typen nieuwe werkers. Dat blijkt uit studies van Manpower en Nyenrode. Het ene type werker is van binnen naar buiten gericht en beschikt over een sterke eigen identiteit met vaste overtuigingen. Volgens een hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, heeft dit type een gerichte werkhouding, is zelfredzaam met een eigen innerlijk kompas dat gericht is op het vinden van werk dat bij hem of haar past. Dit type heeft oog voor leermogelijkheden om zich te kunnen blijven ontplooien en daardoor inzetbaar te blijven. Het andere type is van buiten naar binnen gericht, heeft behoefte aan vaste regels en structuren in de werkomgeving. Dit type is afhankelijk van zekerheden en ankers die buiten hemzelf liggen. Ongeacht tot welk type de Nieuwe Werker behoort zoeken ze allemaal een balans tussen materiële en immateriële opbrengsten van het werk, tussen een goed inkomen en een zinvol bestaan. Hoewel werkers in meer of mindere mate aan een van deze tegenpolen hangen en hier waarde aan hechten, zijn keuzes tussen interne en externe opbrengsten en rendementen op de korte en lange termijn onontkoombaar in het Nieuwe Werken.

ABN Amro is vrouwvriendelijk bedrijf in MT101  (index...)
ABN Amro is één van de vrouwvriendelijke bedrijven van Nederland. Dat blijkt althans uit onderzoek van Management Team. Volgens de onderzoekers heeft de bank de beste secundaire arbeidsvoorwaarden voor vrouwen. De meeste kans om de top te bereiken hebben vrouwen bij uitzendorganisatie Randstad. Ook bij Randstad worden vrouwen het meest gestimuleerd om door te groeien. Het MT101 onderzoek is gehouden onder bijna 1.500 managers. Bij ABN Amro is in korte tijd veel gebeurd. De bank had een jaar geleden nog maar 15% vrouwelijke managers. Mede door de kredietcrisis is het aantal vrouwen bij financiële instanties snel toegenomen. In de afgelopen twee jaar hebben er bij de vijf door de overheid overeind gehouden banken en verzekeraars 38 benoemingen (30 mannen en 8 vrouwen) plaatsgevonden in de raden van commissarissen. Bij Aegon kwam er 1 vrouw bij, evenals bij ING en bij SNS Reaal. ASR Nederland kreeg er twee vrouwen bij en ABN Amro drie vrouwen. Na ABN Amro volgen in de ranglijst van 101 vrouwvriendelijke bedrijven, deze volgorde Randstad, FNV, De Baak Management Centrum, Schouten & Nelissen, De Zonnebloem, Academisch Ziekenhuis Maastricht en ING. Net buiten de top-10 vallen KPMG, Heineken, KPN, UWV, Ernst & Young, Open Universiteit, Algemene Onderwijsbond, CNV, PricewaterhouseCoopers en Microsoft.

Onbeleefdheid op werkvloer zorgt voor meer fouten  (index...)
Onbeleefdheid op de werkvloer, zoals afsnauwen, emotioneel misbruik en brutaliteit, leidt ertoe dat er meer fouten worden gemaakt. Dat concludeert Workplace Psychology op basis van onderzoek naar onbeleefdheid op de werkvloer in HR Praktijk. Afsnauwen zorgt er bovendien voor dat werknemers feedback negeren. Het blijkt dat 20% van de werkgevers per week minimaal één keer onbeleefd is tegen een werknemer. Twee derde van de werknemers zegt minstens één keer per maand afgesnauwd te worden door hun baas. 10% zegt zelfs dagelijks onheus behandeld te worden. Werknemers die onbeleefdheid ervaren zijn minder geneigd om feedback te vragen en vragen niet meer om hulp. Ook spreken ze niet over fouten die ze gemaakt hebben en informeren ze elkaar niet meer. Daar lijdt de samenwerking onder en zo neemt het aantal fouten nog meer toe. Ook zorgt onbeleefdheid ervoor dat werknemers zich onveilig voelen op de werkplek.

(c) 3 April 2020 Vos Interim