x

Nieuwsbrief mei 2011


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Is de nieuwsbrief ook interessant voor uw collega of netwerkcontact? Inschrijven kan via www.VOSINTERIM.nl
Met vriendelijke groet, Martin Vos

Obesitas maakt opmars in Nederlands arbeidsrecht  (index...)
Obesitas en zwaarlijvigheid maken hun opmars in het Nederlandse arbeidsrecht. Juridisch journalist Peter Louwerse heeft samen met advocaat Stefan Sagel bekeken hoe obesitas een rechtsgebied gaat worden in het arbeidsrecht. In de toekomst valt niet uit te sluiten dat zwaarlijvigheid een reden kan zijn voor ontslag. Sagel is arbeidsrechtspecialist bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten. Volgens de advocaat is het op dit moment nog niet toegestaan om iemand te ontslaan op basis van een te hoge BMI. In Amerika is de wetgeving echter al wat verder gevorderd. Daar zijn discriminatieverboden op het gebied van gewicht. In Nederland is er wel wetgeving voor handicaps en chronische ziekte bij onder andere het aanbieden, aangaan en beëindigen van een dienstverband, arbeidsvoorwaarden en bijbehorende zaken. Of obesitas echter een chronische ziekte is, is iets dat door de rechter bepaald wordt. De rechter beslist ook of een ontslag om obesitas rechtmatig is of niet. Een werkgever mag echter wel in de meeste gevallen iemand ontslaan als deze door het gewicht niet in staat is bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Maar dit geldt ook voor andere mensen met een handicap. Een blinde kan ook geen buschauffeur worden.

Kwart Nederlanders voelt zich vaak slaperig  (index...)
Meer dan een kwart van alle Nederlanders kampt met een slaaptekort, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO). Mensen voelen zich hierdoor vaak slaperig. De NSWO ondervroeg 1.350 mannen en vrouwen van alle leeftijden. Een piek is er tussen 20 en 25 jaar en 55 tot 60 jaar, hieruit blijkt dat 26% van de volwassenen last heeft van overmatige slaperigheid. De NSWO benadrukt dat slaperigheid niet hetzelfde is als vermoeidheid, dufheid, futloosheid of een gebrek aan energie. De redenen voor de slaperigheid zijn een slaaptekort, slaapstoornissen en het gebruik van slaapmiddelen.

Drie factoren bepalen effectiviteit van performance management  (index...)
De effectiviteit van performance managementsystemen wordt door drie factoren in het bijzonder bepaald. Dit stellen onderzoekers van de Pennsylvania State University, de Universiteit van Haifa en de Universiteit van Tilburg. Onderzocht zijn performance managementsystemen in 16 toonaangevende organisaties. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer de signalling theory om aan te tonen dat afhankelijk van de mate waarin organisaties bepaalde faciliterende maatregelen treffen, medewerkers daaruit afleiden dat het management inderdaad veel waarde hecht aan performance management. Dit is immers iets wat sterk doorwerkt op de effectiviteit van het performance managementsysteem in de desbetreffende organisatie. In het bijzonder is gekeken naar vier faciliterende factoren: het door het management uitgaan van een brede of enge opvatting over performance management; het betrekken van senior managers bij het performance managementproces, het duidelijk communiceren van performanceverwachtingen en het formeel trainen van degenen die betrokken zijn bij het beoordelingsproces, de beoordelaars. De conclusie van het onderzoek luidt dat vooral de eerste drie factoren een rol spelen bij het communiceren van verwachtingen, die als signaal door de medewerkers kunnen worden opgevat.

Klanttevredenheidsonderzoeken zijn uit  (index...)
Klanttevredenheidsonderzoeken zijn uit en de Net Promoter Score (NPS) is in. Dat blijkt uit het derde jaarlijkse benchmarkonderzoek Performance Customer Interaction van managementadviesbureau TOTE-M. Blijkens het onderzoek bestaat er nauwelijks verschil tussen de facilitaire en inhouse contactcenters op grond van prestaties op het gebied van klantinteractie. De jaarlijkse prestatievergelijking van facilitaire en inhouse contactcenters op het gebied van klantinteractie heeft als doel om transparantie te creëren in de klantcontactsector. Dit jaar blijkt er bovenal een behoefte te zijn aan het toepassen van KPI's die goed meetbaar en duidelijk toewijsbaar zijn. Bij de uitbesteding van het klantcontact is een grote toename zichtbaar in het gebruik van de Average Handling Time (AHT) en het aantal doorverbindingen. Echter aspecten als klanttevredenheid, klantbeleving/NPS en First Contact Resolution worden veel minder ingezet. Bij de inhousepartijen maakt men dit jaar ook veel minder gebruik van de KPI's service level en klanttevredenheid. Ondertussen blijft bereikbaarheid een prangende kwestie die veel bedrijven nog steeds niet naar tevredenheid hebben weten op te lossen.

Internettende werknemer is productiever  (index...)
Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat werknemers die tussen hun werkzaamheden door af en toe een filmpje mogen kijken of hun privé-mail lezen productiever zijn dan werknemers die dat niet mogen doen. Dit stelt een onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen, waaruit blijkt dat iemand die even ter ontspanning gaat internetten voor hij een serieuze taak moet uitvoeren, die taak beter uitvoert dan werknemers die dat niet doen. Deelnemers aan het onderzoek kregen een simpele opdracht. Ze moesten in een video waarin mensen ballen overgooiden het aantal passes tellen. De ene groep keek vooraf naar een grappig internetfilmpje. De andere groep kreeg op zijn scherm een link naar dat filmpje, met daaronder de mededeling dat ze er niet naar mochten kijken. Wel hoorden zij de andere groep lachen om dat filmpje. Na tien minuten moest de opdracht worden uitgevoerd en de groep die de video niet had mogen kijken, maakte aanzienlijk meer fouten dan de andere groep. Soortgelijke onderzoeken, maar dan zonder internet, geven vergelijkbare resultaten. De verklaring is dat er een limiet zit aan de wilskracht van de mens. Als men veel energie besteedt aan het onderdrukken van impulsen op het ene gebied, wordt het op het andere gebied lastiger om impulsen onder controle te houden. De onderzoekers uit Kopenhagen suggereren dat bedrijven hun werknemers internetpauzes gaan toestaan, om de zoveel tijd mogen ze een paar minuten online. Volgens the New Yorker is deze break een logische evolutie van een van de belangrijkste uitvindingen van de twintigste eeuw: de koffiepauze.

Wie meer dan 11 uur per dag werkt zit op snelweg naar hartaanval  (index...)
Wie dagelijks meer dan 11 werkt verhoogt zijn kansen op een hartaanval met zowat 67%, blijkt uit een studie van de University College London, waarbij 11 jaar lang meer dan 7.000 ambtenaren werden gevolgd. Volgens de onderzoekers zijn de kansen op een hartaanval zo groot dat dokters voortaan hun patiënten moeten vragen hoeveel uren ze dagelijks werken, net zoals ze vragen of ze roken en/of drinken. De resultaten van de studie zijn ontnuchterend. 192 van de 7.000 ambtenaren die werden gevolgd, kregen een hartaanval. Mensen die meer dan 11 uur per dag werkten hadden meer kans om door een hartaanval getroffen te worden dan zij die gewoon van negen tot vijf actief waren. Volgens de onderzoekers kunnen hun bevindingen bijdragen tot het jaarlijks voorkomen van duizenden hartaanvallen. Een hartaanval komt voor wanneer een kransslagader vernauwt of blokkeert: indien de bloedtoevoer niet wordt hersteld, zal dat gedeelte van het hart dat door die ader wordt bediend afsterven. Patiënten die roken, een hoge bloeddruk hebben, hoge cholesterolwaarden laten opmeten, aan overgewicht lijden of niet aan sport doen, lopen nog grotere risico's.

Herkenbaarheid merkkleding beïnvloedt attitude van anderen  (index...)
Mensen reageren anders op de dragers van herkenbare merkkleding dan wanneer het merk uiterlijk niet te zien is. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Zij onderzochten de reacties op kleding van Lacoste en Tommy Hilfiger.
Waar het merk duidelijk herkenbaar was leverden kleren de dragers duidelijke voordelen op. Ze ondervonden meer samenwerking van anderen, kregen een positievere beoordeling bij sollicitaties en haalden zelfs meer geld op bij inzamelingen voor goede doelen. Bij een van de experimenten vroeg een meisje passanten in een winkelcentrum om enkele vragen te beantwoorden. Op de dag dat zij een sweatshirt droeg met een duidelijk zichtbaar logo van Tommy Hilfiger stemde 52% van de mensen toe. Zonder zichtbaar logo was dat slechts 13%. In een ander experiment bleek de drager van een shirt met logo geschikter voor een nieuwe baan te worden gevonden en 9% meer te gaan verdienen.

Nieuwe Werken is niet alleen milieuvriendelijk  (index...)
Het is niet waar dat Het Nieuwe Werken (HNW) louter voordelen biedt. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Zo ontstaat er door het nieuwe werken behoefte aan nieuwe fysieke arrangementen en ontmoetingsplaatsen. En dat kost energie. Volgens het adviesbureau Berenschot valt er heel wat af te dingen op de breed uitgemeten milieuvoordelen van HNW. Vooral als mensen flexibel op afstand werken, is er behoefte aam fysieke ontmoetingen met collega's. Weliswaar kan een kantoor toe met minder ruimte, er moet wel een variëteit zijn aan ontmoetingsplekken. Hetzelfde geldt voor de besparing op de energiekosten. Die zakken weliswaar op kantoor, de thuiswerker heeft wel verwarming en elektriciteit nodig. Zulke effecten treden ook op macroschaal op bedrijven verhuizen naar goed geïsoleerde kantoorpanden met moderne warmte-koude-opslagsystemen en wat ze achterlaten draagt bij aan het verschijnsel spookbedrijventerreinen. En revitalisering of sloop daarvan kost niet alleen geld, maar ook energie. Bovendien is een file lang niet altijd slecht. De file biedt mensen de mogelijkheid tot teleconferencing en vreemd genoeg, tot ontstressing met muziek of tijd voor zichzelf.

Humeur klantenservicemedewerker beïnvloedt werk  (index...)
Een klantenservice medewerker die met het verkeerde been uit bed is gestapt, zal minder vriendelijke reageren op klanten en hen met minder egards behandelen. Het humeur van de werknemers is niet alleen van invloed op de hoeveelheid werk dat wordt verricht, maar ook op de kwaliteit van het werk. Als de dag slecht begint, is de kans groot dat dit alleen maar slechter wordt, naarmate de dag verstrijkt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een slecht humeur leidt tot slechte prestaties. Daarom is het belangrijk de dag goedgehumeurd te beginnen. Een medewerker die wat te laat komt, een uitbrander geven, is niet handig. De toon is dan gezet en het kan alleen nog maar slechter worden. De medewerker die de dag goed gehumeurd begint, heeft de hele dag een positievere houding naar de klanten toe. Klantenservice medewerkers die zich goed voelen, voeren betere gesprekken en hoeven minder vaak naar woorden te zoeken. De klantenservice medewerker met een slecht humeur pleegt minder telefoontjes en heeft behoefte aan meer pauzes.

Werkgever heeft niets te zoeken in privé-sfeer werknemer  (index...)
Jaarlijks leeft de discussie op, in hoeverre mag een werkgever zich bemoeien met de gezondheid van zijn werknemers? Steeds vaker gaan er stemmen op om de werkgever een grotere zeggenschap te geven waar het de gezondheid van de werknemer en diens arbeidsproductiviteit betreft. Niet helemaal ten onrechte wellicht want rokers verzuimen 50% meer dan niet-rokers, werknemers met overgewicht kosten de werkgever jaarlijks 2 miljard euro terwijl werknemers met een drankprobleem twee tot zes keer meer verzuimen en een waarde aan verzuimkosten vertegenwoordigen van 1 miljard euro. In totaal gaat het om 3,5 miljard euro. De bemoeienis van werkgevers kan vele vormen aannemen zoals gezondheidsprogramma's, leefstijlprogramma's, een gezond aanbod in de bedrijfskantine en een rookverbod op het werk. Daar houdt het echter op, het dwingend opleggen van voorschriften omtrent het gedrag van werknemers in de privé-sfeer verdraagt zich niet met diens zelfbeschikkingsrecht. Het opleggen van gezond gedrag aan werknemers dient op zijn minst gekoppeld te zijn aan de specifieke eisen die de functie stelt (bijvoorbeeld de piloot die 8 uur van tevoren niets mag drinken). De eventuele inbreuk op de privé-sfeer moet daarenboven proportioneel zijn.

Bevlogenheid is sleutel tot duurzame inzetbaarheid  (index...)
Bevlogenheid is de sleutel tot de duurzame inzetbaarheid die nodig is om de vergrijzing bij te benen. Dit een bedrijfsarts verbonden aan de Erasmus Universiteit. Bevlogenheid is een positief, vervullende en werkgerelateerde toestand die zich kenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie.
Bevlogenheid refereert aan een overvloed aan energie en de bereidheid zich in te spannen voor het werk, toewijding heeft betrekking op de commitment en het enthousiasme voor het werk en absorptie betekent dat iemand geheel opgaat in zijn werk en dat de tijd voor hem vliegt. Blijkens onderzoek is er een causale relatie tussen bevlogenheid en een laag ziekteverzuim. Het bevorderen en bestendigen van bevlogenheid onder oudere werknemers heeft aantoonbare effecten op de inzetbaarheid. Arboprofessionals doen er dan ook goed aan zich verder te bekwamen in deze materie.

HR-managers zien tekort aan talent  (index...)
HR-managers van Europese organisaties verwachten een tekort aan talent voor hun bedrijf. Eerdere jaren waren vooral de kosten reden tot bezorgdheid. Nu is de grootste uitdaging het vinden van geschikte mensen, zo blijkt uit de zesde Europese HR-barometer. Het onderzoek is verricht in opdracht van European Club for human resources (EChr) onder HR-managers van ruim 50 bedrijven in Europa. De bedrijven hebben in totaal 2,2 miljoen werknemers in dienst. Van de ondervraagde HR-managers verwacht 28% dit jaar meer personeel bij hun bedrijf te hebben. HR-managers gaan ervan uit minder te hoeven snijden in hun bestand. 26% verwacht een personeelsoverschot, tegen nog 44% vorig jaar en 71% in 2009. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat zij te laat en te weinig betrokken worden bij strategische besluiten die invloed hebben op het personeelsbestand. Het aantal HR-managers dat een omzetgroei verwacht van hun bedrijf van meer dan 10% bedraagt 35%. Een kwart van de HR-managers verwacht een stijging van de bedrijfsinvesteringen van meer dan 10%.

Topman heeft nog steeds meeste status  (index...)
Het imago van de topman lijkt niet of nauwelijks geschaad door alle aandacht voor wisselende koersen en boosheid over bonussen. Uit onderzoek van Intermediair naar werk en status onder bijna 400 hoogopgeleiden, gaven respondenten de topmannen en –vrouwen meer status dan ministers, artsen en hoogleraren, traditioneel zeer gerespecteerde beroepen. 79% geeft veel status aan de functies bovenaan de zakelijke ladder – de ceo en cfo. Na topmannen en –vrouwen komen ministers (33%) en artsen/specialisten (23%). Op de vierde plaats staan hoogleraren en professoren (13%), op de vijfde plaats rechters (10%). Schoonmakers en vuilnismannen (beide 32%) worden gezien als beroepen met de minste status. De topfuncties hebben vooral veel status omdat ze gepaard gaan met bijzondere verantwoordelijkheden (77%). Aanzien (49%), maatschappelijk nut (36%) en een hoog salaris (25%) zijn voor de ondervraagden minder belangrijke redenen om een functie hoog aan te slaan. Volgens deskundigen is iemand met veel status overigens niet automatisch ook geliefd. Integendeel mensen met veel status liggen niet zelden slecht in de groep, door risicogedrag of dominant optreden. Daarnaast bezitten ze echter bijzondere eigenschappen. In het geval van de ceo, de moed om beslissingen te nemen over miljoenen euro’s en soms duizenden mensen. Of we iemand mogen of niet: dat wekt respect.

Helft werknemers heeft nooit een bedrijfsuitje  (index...)
Ongeveer 47% van de Nederlandse werknemers heeft nooit een bedrijfsuitje. Van de werknemers die van hun werkgever wél een bedrijfsuitje krijgen aangeboden, daarvan hebben 42% van de medewerkers al van tevoren klachten. Dat blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl, gehouden onder meer dan 1.000 respondenten. Volgens de onderzoeker hebben werknemers die van tevoren over het uitje klagen er bij voorbaat al geen zin in. Na het bedrijfsuitje klaagt nog maar 12%, wat betekent dat het uitje in de meeste gevallen helemaal niet zo erg blijkt te zijn. Het merendeel heeft gewoon een gezellige dag gehad. Verder blijkt een uitje met collega's pas echt geslaagd te zijn als na afloop een borrel is georganiseerd. Voor een op de vier respondenten maakt het zelfs helemaal niet uit welke activiteit aan de borrel vooraf gaat. Ongeveer 27% doet liever een sportieve activiteit met collega's. Door een actieve activiteit met elkaar te ondernemen, ben je helemaal weg uit de werksfeer en leer je je collega's weer op een hele andere manier kennen geven een aantal respondenten aan.

Verstandige vrouw plant kinderen ruim van tevoren  (index...)
Vrouwen die een carrière willen en kinderen én die ook nog een leuk, zinvol en spannend leven willen leiden, doen er verstandig aan een en ander ruim van tevoren te plannen. Tijd is een schaars goed, en de biologische klok tikt onverbiddelijk door. Het overkomt 80% van de 20% kinderloze vrouwen. Te laat begonnen met gezinsplanning en opeens te oud om nog nageslacht op de wereld te zetten. Als gevolg van de emancipatie en de toegenomen economische participatie van vrouwen, nemen steeds meer vrouwen op latere leeftijd kinderen, met name hoogopgeleide vrouwen. Kreeg een hoogopgeleide vrouw in 1977 op haar 27ste levensjaar het eerste kind, in 1995 was dat 31 jaar en nu is dat 33 jaar. Echter, op die leeftijd is de kans dat een vrouw binnen een jaar zwanger wordt en een levend kind baart, gedaald van 90% naar 75%. Op haar 38ste levensjaar is die kans nog maar 40% en na haar 41ste is een vrouw nagenoeg onvruchtbaar. Volgens hoogleraar demografie Jan Latten zijn er steeds meer vrouwen die niet wachten en jonger aan kinderen beginnen. En die dat niet per se laten samenvallen met een duurzame relatie. Het aantal ongehuwd samenwonende moeders neemt dan ook gestaag toe.

Manager geeft te weinig feedback  (index...)
Veel managers geven geen feedback aan hun werknemers. Als ze het al wel doen, is dit lang niet altijd effectief. Uit onderzoek van het Britse Threshold onder bijna 1.000 werknemers blijkt er grote afstand te zijn tussen de verlangde en de feitelijk gegeven feedback. 45% van de werknemers zegt regelmatige bruikbare feedback te krijgen van hun leidinggevende. Nuttige feedback is onder meer handvatten om slechte eigenschappen te verbeteren en goede punten verder te kunnen ontwikkelen. De helft van de respondenten vindt dat de manager zijn verwachtingen goed overbrengt. 42% is van mening dat duidelijk is volgens welke maatstaven een beoordeling geschiedt. Slechts 37% zegt dat de manager hen stimuleert om sterke kanten te ontwikkelen. Wanneer er daadwerkelijk aan prestatiemanagement wordt gedaan, zullen medewerkers zich meer inzetten en zich meer betrokken voelen bij hun werk. Dat is van directe invloed op de cijfers. Maar 11% wil zich extra inzetten. Deze groep blijkt ook een goede relatie met de manager te hebben, en goed met hem te kunnen communiceren. De onderzoekers zijn van mening dat het investeren in trainingen voor managers op het gebied van prestatiemanagement en feedback geven een goede zaak is. Als ze dat niet doen, is er de dreiging dat werknemers stuurloos zijn en gedemotiveerd raken.

Leidinggevende moet (mee)veranderen met manier van werken  (index...)
Alleen wanneer leidinggevenden zelf ook veranderen, zullen ze nodig blijven in Het Nieuwe Werken. Dit blijkt uit onderzoek van een hoogleraar Informatiemanagement en Markten aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens het onderzoek is het belangrijk dat leiders in hun nieuwe rol groeien en hun visie ventileren, hun mensen inspireren en sturen op output, vertrouwen en verbinding. En last but not least: de eigen kamer en de lease-auto ook zelf opgeven. Het gaat niet meer om de leidinggevende, maar eerder om de degene die leiding neemt. Zo wordt 'zelforganisatie' steeds belangrijker en nemen medewerkers steeds meer werkzaamheden over van hun manager. Logisch dat leiders zich afvragen of ze nog wel een rol mogen spelen in nieuwe arbeidsorganisaties. Dat is wel het geval, alleen verschuift die rol van de traditionele managementtaken naar die van inspirator, coach en procesbewaker. Leiders moeten hun medewerkers bijvoorbeeld leren doseren, en ze erop wijzen dat 24 uur naar een beeldscherm staren ongezond en ineffectief is. Voor duurzaam ondernemingssucces is ten slotte niet alleen output, maar ook innovatie en samenwerking belangrijk. Leiders moeten medewerkers inspireren tot kritische reflectie.

(c) 8 April 2020 Vos Interim