x

Nieuwsbrief september 2011


Beste mevrouw/ heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM met onderzoeksberichten op het gebied van HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Mooie sites worden meer vertrouwd  (index...)
Ondanks dat er meer online oplichting is en onbetrouwbare websites, blijkt toch dat in vergelijking met vijf jaar geleden, online consumenten 20% meer vertrouwen in websites hebben gekregen. Dat ontdekten onderzoekers aan de University of Melbourne. Tevens blijkt uit onderzoek dat online shoppers 30% minder trouw zijn aan online winkels en diensten dan in 2007. Een onderzoeker aan de faculteit van Management en Marketing aan de University of Melbourne zegt dat de groei van het online vertrouwen van consumenten vooral te maken heeft met hoe de websites eruitzien. Mensen zijn nu eenmaal gericht op schoonheid. We zitten psychologisch zo in elkaar dat we mooie mensen vertrouwen en dat geldt ook voor mooie websites. Naarmate het internet steeds mooier wordt, zijn we geneigd minder trouw te worden en steeds meer op zoek te gaan naar de mooiste sites. De onderzoeker ontwikkelde een formule, genaamd 'Webreep' om patronen en trends in online (koop)gedrag te ontdekken en te analyseren. Er wordt een score bijgehouden gebaseerd op zeven dimensies van kwaliteit: visuele aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, gebruikersgemak, (zoek)kwaliteit, kwaliteit van de aangeboden informatie, de relevantie van die informatie en de laadsnelheid. De formule wordt sinds 2007 losgelaten op 130 verschillende soorten websites. Het blijkt dat het 'niet vinden' van relevante informatie op een website de grootste bron van frustratie van consumenten is. Als je wilt dat je bezoekers niet overstappen naar andere sites, zorg er dan voor dat je website interessant is. Want een mooie site alleen is niet genoeg. In de afgelopen vijf jaar is de frequentie van het aanbevelen van sites aan anderen met 32% gegroeid. Dit komt vooral door de sociale media. Mensen ontwikkelen een relatie met het internet net zoals ze relaties met andere mensen ontwikkelen. In vergelijking met vijf jaar geleden vertrouwt de internetbezoeker mooie sites meer, zijn ze minder tolerant ten aanzien van websites met irrelevante informatie en gaan ze eerder een kijkje nemen op nieuwe sites.

Salaris minder motiverend voor jongeren  (index...)
Voor werkenden was in 2007 de balans tussen werk en privé nog de belangrijkste drijfveer, anno 2011 is persoonlijke ontwikkeling het belangrijkst voor het arbeidslegioen, 69 procent vindt noemt dit de belangrijkste drijfveer in hun werkende bestaan. Studenten en starters zijn ook pessimistischer geworden, in 2007 dacht 21 procent van deze groep nog te moeten vechten voor een baan, nu is dat 40 procent. Het salaris is voor deze groep minder belangrijk geworden. In 2007 bepaalde de hoogte hiervan voor 30 procent het plezier in het werk, nu is dat nog maar 13 procent. Dit blijkt uit de Motivatiemonitor 2011 van Nobiles. Voor dit onderzoek is aan duizenden studenten en young professionals (YoPro's) gevraagd wat hun dromen en drijfveren zijn.

Tweederde van de Nederlanders praat niet over hun inkomen  (index...)
Praten over salaris is een taboe voor de meeste Europese werknemers. Dit blijkt uit het resultaat dat is uitgevoerd door de Europese vacaturesite StepStone. 14.000 werknemers in acht Europese landen namen deel aan het onderzoek. Twee van de drie respondenten bevestigen dat zij met niemand over hun salaris praten (32%) of alleen met vrienden en familie (30%). Maar een kwart van de respondenten geven aan hun salaris open met iedereen te bespreken. De onderzoeksresultaten laten een aantal interessante verschillen zien tussen de onderzochte landen. Slechts 16% van de respondenten uit Duitsland beweert dat zij openhartig met iedereen praten over hun salaris. Dit ligt ver onder het Europese gemiddelde. België en Nederland liggen iets boven het Europese gemiddelde, in beide landen zegt 28% van de respondenten dat zij openlijk spreken over geld. Over inkomen praten is nog steeds een taboe in veel landen - al zou het best veel voordelen hebben om hier anders mee om te gaan. Als salaris iets meer bespreekbaar zou zijn, hebben werknemers een beter idee van hoeveel zij waard zijn. Zij kunnen in salaris gesprekken bijpassende salaris vragen en doen zichzelf dan niet te kort. Het onderzoek laat ook een aantal verrassende resultaten zien. Werknemers uit Frankrijk zijn erg openhartig over hun salaris. Bijna de helft (42%) van de werknemers uit Frankrijk praten openhartig over hun salaris. De resultaten uit Oostenrijk laten een hele andere kant zien. Bijna 60% van de respondenten beweerden dat zij met niemand hun salaris bespreken, ook niet met vrienden of familie.

Bedrijven staan voor meerdere financiële uitdagingen  (index...)
Bedrijven staan voor meerdere financiële uitdagingen. Zo hebben internationale bedrijven steeds meer moeite om te voldoen aan de naleving van toenemende strengere wet- en regelgeving. Daarnaast hebben ze te maken met de groeiende complexiteit van financiële reporting en fiscale regels over de hele wereld. Andere uitdagingen zijn te vinden in globalisering en de focus op kostenbeheersing. Het rapport van Ernst & Young 'Seizing the opportunity in Global Compliance and Reporting' toont dit aan. Voor dit rapport zijn ruim 200 CFO's van internationale ondernemingen binnen de Forbes Global 2000 lijst geïnterviewd. Bijna tweederde van de respondenten geeft aan dat de gewijzigde wet- en regelgeving grote uitdagingen voor met name de huidige compliance- en reporting processen zal opleveren. 64% heeft ook te maken gehad met onaangekondigd belastingcontroles, met een forse boete of naheffing tot gevolg.

Communicatie en cultuur spelen rol bij fouten in werk  (index...)
Communicatie en cultuur spelen een belangrijke rol als het gaat om het maken van fouten in het werk. Dat blijkt uit onderzoek van Human Error Consultancy. Volgens Human Error Consultancy moeten bedrijven dan ook meer gericht naar communicatie en cultuur gaan kijken. Een CRM-training die in het ene land succesvol was, hoeft dit in een ander land niet te zijn door de cultuurverschillen. Daarnaast kunnen er verschillen optreden als het gaat om communicatie. Als de ene persoon op de ene manier communiceert, kan er miscommunicatie ontstaan als een ander op een andere manier communiceert. Volgens het onderzoek kunnen fouten echter pas echt voorkomen worden als mensen hun huidige gedrag als een probleem gaan ervaren. Als groepen niet goed functioneren, zitten de problemen vaak op het gebied van vakkennis, samenstelling, groepscohesie, (groeps)processen, communicatie en (rol)percepties. Door dit aan te pakken, wordt de communicatie beter en vermindert het aantal fouten.

Oudste kind vaak taakgeoriënteerd  (index...)
Uit onderzoek blijkt dat oudste kinderen vaak taakgeoriënteerd zijn, terwijl de jongste kinderen meer prestatie-georiënteerd zijn. Taakgeoriënteerde mensen proberen vooral zichzelf te verbeteren. Mislukken is niet erg, maar is slechts een stapje in het leerproces. Prestatie-georiënteerde mensen willen vooral beter zijn dan de rest en ervaren een mislukking als een vernedering. Dat is fnuikend voor het zelfvertrouwen en kan toekomstige prestaties nadelig beïnvloeden. Een arbeids- en organisatiepsycholoog deed onderzoek naar studenten met één broer of zus. Door de ouders van het oudste kind worden diens prestaties een tijdlang vergeleken. Bij een jonger kind worden de prestaties vergeleken met het oudere kind. Het constante "vergeleken worden" kan voor het kind de basis leggen voor een prestatiegerichte oriëntatie. Een competitieve instelling hoeft niet negatief uit te pakken. Aan de ene kant kan het onrust scheppen voor het kind, omdat hij/zij altijd de beste wil zijn, maar aan de andere kant kan een zekere afgunst zorgen dat iemand het beste uit zichzelf tracht te halen.

Nederlander is tevreden over balans werk en privé  (index...)
Nederlanders zijn over het algemeen te spreken over de balans tussen werk en het privéleven. 88% noemt deze verhouding gebalanceerd of goed, zo blijkt uit internationaal onderzoek van Robert Half onder ruim 2.500 financiële, human resources en algemeen managers in elf landen. Als Nederlanders de keuze hebben tussen twee banen, is de bepalende factor de balans tussen werk en privé. Op de Fransen na zijn de Nederlanders in Europa het meest tevreden over de balans werk/privé. In de Duitstalige landen is men beduidend minder tevreden, 21 tot 27% zegt de balans niet goed te vinden. Voor 42% van de Nederlandse managers is de verhouding werk/privé leven doorslaggevend bij de keuze voor een nieuwe baan. Voor 17% is de relatie met de nieuwe manager/het nieuwe team van doorslaggevend belang, bij 16% is de carrière ontwikkeling en meer verantwoordelijkheden het belangrijkst. 83% van de Nederlanders is niet bang de manager aan te spreken als er problemen zijn met de balans tussen werk en privé. 17% van de Nederlanders die dit liever niet ter sprake brengen, doet dit omdat de manager hier geen oog voor heeft (44%) of omdat ze een slechte relatie hebben met de manager (23%). Grootste stressfactor bij de Europeanen is de toegenomen werkdruk.

Klanten inspireren werknemers  (index...)
Eindgebruikers zijn, meer dan managers, in staat om werknemers van de onderneming te stimuleren om harder en productiever te werken. Reden hiervoor is dat werknemers door positieve feedback intrinsiek gemotiveerd worden. Wanneer de feedback afkomstig is van een leidinggevende zullen medewerkers zich bovendien altijd afvragen in hoeverre die feedback oprecht is. Het is dus belangrijk klanten, patiënten, cliënten en iedere andere eindgebruiker in contact te brengen met werknemers of hen in staat te stellen direct met medewerkers te spreken. Experimenten hiermee zijn bemoedigend, zo werd een donateur uitgenodigd een kijkje te nemen op een callcenter waar de werknemers fondsen wierven (en zelden of nooit de eindgebruiker live ontmoetten). Een maand later spendeerden werknemers gemiddeld 42% meer tijd aan hun werk en wierven ze voor 71% meer aan fondsen. Leidinggevenden moeten af van het idee, dat ze eenzame helden zijn die hun werknemers moeten inspireren. In plaats daarvan moeten ze hun inspiratie uitbesteden aan klanten, hun verhalen verzamelen en hen aan de werknemers introduceren.

Oudere werknemers hebben vaker passende banen dan jongeren  (index...)
Senior werknemers die van baan zijn veranderd of die na een periode van werkloosheid een baan hebben gevonden, vinden dat hun nieuwe baan beter past dan jongere werknemers die een nieuwe baan hebben. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Maastricht en onderzoeksbureau Etil. Dit komt doordat ouderen vaak in een baan terechtkomen die qua inhoud, interesses en verantwoordelijkheden overeenkomt met een eerdere betrekking. Voor oudere werknemers is de verandering van baan eerder een kwestie van horizontale mobiliteit, dezelfde baan in een andere omgeving. Voor jongeren daarentegen moet verandering van baan een opwaartse mobiliteit inhouden, anders is er immers geen sprake van carrière. Mogelijkerwijs accepteert een oudere werkloze een aangeboden baan eerder of makkelijker en heeft de jongere werkloze de baan voornamelijk geaccepteerd, omdat er geen alternatief was. Het lijkt voor de hand te liggen dat de oudere werkeloze de baan graag accepteert, terwijl de jongere deze moet accepteren. Oudere werknemers zitten blijkbaar vaker op de juiste plek dan een jongere. Hoewel werkgevers blijven focussen op een jong werknemersbestand, is dit het zoveelste argument om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden.

Manager is thuis in social media  (index...)
Senior managers besteden veel tijd op social media. Ruim 70% is meer dan een half uur per dag actief op social media. Vooral in de avonduren wordt hier tijd aan besteed, zo blijkt uit onderzoek van MarketCap onder ruim 800 senior managers. 40% is vooral vanaf 18.00 uur actief. De senior manager ziet LinkedIn als een belangrijk instrument voor het scheppen van nieuwe business opportunities. In veel mindere mate wordt het gebruik van Facebook of Twitter gezien als zakelijke kans. De business opportunities zorgen ervoor dat bedrijven bereidwillig zijn om te investeren in social media. Meer dan 75% vindt investeringen in social media belangrijk en zegt dat zijn bedrijf daar mee bezig is. Social media is een goed middel om klanten te volgen en na te gaan wat er gezegd wordt over een product, merk of dienst. Ruim 40% besteedt wekelijks 30 minuten tot 2 uur aan social media. Bijna 20% zegt 2 tot 5 uur eraan te besteden en 10% zelfs 5 uur of meer. Een kleine 5% van de senior managers houdt zich niet bezig met social media.

Computer maakt menselijk geheugen slechter  (index...)
De computer zorgt er voor dat het menselijke geheugen slechter wordt. Dit is een conclusie van Amerikaanse psychologen na onderzoek op de universiteit van Columbia. Volgens de psychologen zijn mensen die feiten uit het hoofd moeten leren hier slechter in als ze weten dat die feiten ook op de pc staan. Het gevolg is dat mensen bepaalde zaken niet zelf onthouden, maar eerder onthouden waar iets staat. Om tot deze conclusie te komen voerden onderzoekers van de universiteit van Columbia vier experimenten uit op studenten. De experimenten waren nodig om te onderzoeken hoe afhankelijk het geheugen is van computers. Een van de experimenten toonde aan dat de studenten sterk reageerden op woorden die te maken hadden met computers. Een ander experiment, waarbij de studenten feiten uit het hoofd moesten leren om die op te slaan in een computermapje, toonde aan dat de student eerder de naam van het mapje kon onthouden dan het feit zelf.

Een niet-financiële bonus stimuleert ook heel goed  (index...)
Wil je medewerkers motiveren, dan helpt een bonus daarbij. De bonus hoeft niet per se uit geld te bestaan, blijkt uit onderzoek. Bonussen zijn een beproefd middel om verkopers beter te laten presteren. Nadeel.. ze kosten geld. Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit, kan een niet-financiële prestatiebeloning net zo effectief zijn. Wat is onderzocht? In een aantal filialen van een grote Nederlandse retailer is er bij wijze van experiment een bonussysteem ingevoerd. In een onderlinge competitie - verkoopwedstrijden - in poules van steeds vijf filialen werd gekeken welke winkel in een bepaalde periode de hoogste omzetstijging wist te boeken. De winnaar in elke poule kreeg een bonus. Bij een deel van de deelnemende winkels bestond die bonus uit geld, 75 euro per persoon. Bij een ander deel van de filialen ging het om de eer en een eervolle vermelding. De onderzoekers vergeleken de (omzet)verandering van de winkels die meededen met filialen van dezelfde keten die niet deelnamen aan de verkoopwedstrijd. De bonuswinkels wonnen natuurlijk. Verrassend was echter, dat het voor het resultaat niet uitmaakte of de deelnemende winkels een bonus in geld kregen of een eervolle vermelding. Kennelijk gaat het medewerkers vooral om de waardering en of die wordt uitgedrukt in geld of in immateriële waardering maakt kennelijk niet veel uit. Overigens bleek uit het onderzoek ook dat vrouwen net zo sterk werden geprikkeld door de competitie als mannen. Vaak wordt er vanuit gegaan dat vrouwen daar minder gevoelig voor zijn. Wat hebben bedrijven aan deze uitkomsten? Dat het geven van niet-financiële beloningen, zoals het kiezen van de werknemer van de maand of een andere award, of desnoods een bos bloemen, medewerkers aanzet tot betere prestaties.

Powernap doet wonderen  (index...)
Veel Nederlanders hebben behoefte aan een powernap op het werk. Een dutje van vijf tot twintig minuten doet de arbeidsproductiviteit stijgen, zo blijkt uit recent gehouden werkomgevingsonderzoek van SA Design. Voor het onderzoek 'slapen op kantoor' zijn 109 werknemers uit verschillende branches ondervraagd. 48% van de ondervraagden wil powernappen op het werk, mits daarvoor de juiste omstandigheden aanwezig zijn. Degenen die dit willen zijn vooral de werknemers die vermoeid zijn na de gedane arbeid. 26% van de respondenten wil efficiënter werken, 17% wil meer creativiteit in het werk, 17% zoekt meer ontspanning en 12% wil alerter en nauwkeuriger werken. Van de ondervraagden doet 27% wel eens een hazenslaapje. Zij doen dit vooral thuis en in het weekend en niet op de werkplek. De 'cultuur' is een reden waarom er geen dutje wordt gedaan onder werktijd. Bij bedrijven waar werknemers (ten dele) hun eigen tijd kunnen indelen, met bijvoorbeeld het nieuwe werken, kan makkelijker een powernapje worden gedaan.

Interne audit functie moet aanbevelingen effectief communiceren  (index...)
De interne audit functie moet niet alleen aannemelijke aanbevelingen opstellen, maar moet deze vervolgens effectief communiceren. Er is onderzoek gedaan naar de factoren, die het vertrouwen van managers in de aanbevelingen van interne auditoren beïnvloeden. Daartoe richtten de onderzoekers zich op drie factoren. Ten eerste de mate waarin de aanbeveling consistent of inconsistent is met de voorkeuren van de managers, ten tweede werd gekeken naar de mate waarin het uitbesteden van de interne audit functie meespeelt bij de acceptatie van aanbevelingen en tot slot werd gekeken naar de invloed van de kwantitatieve of kwalitatieve aard van aanbevelingen. De conclusie is dat managers overgehaald kunnen worden om hun aanvankelijke positie te veranderen, als de aanbevelingen van de auditoren niet overeenkomen met de eigen voorkeuren. Managers beschouwen ingehuurde interne auditoren als even competent als in-house auditoren. Wel hebben ze meer vertrouwen op in-house auditoren die gekwantificeerde aanbevelingen doen, die niet met de voorkeuren van de managers stroken.

(c) 3 April 2020 Vos Interim