x

Nieuwsbrief december 2011


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Ik wens u fijne feestdagen toe en een gezond & ondernemend 2012! Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Kerst reden voor geluksgevoel  (index...)
Eén derde van de Nederlanders is tijdens kerst gelukkiger dan de rest van het jaar, blijkt uit onderzoek van PostNL. Nu Sinterklaas het land heeft verlaten, stort Nederland zich massaal op de voorbereidingen voor de kerst. Van het versieren van het huis tot de lichtjes in de stad en het vieren van de kerstdagen met familie en vrienden. Nederland kijkt uit naar het kerstfeest. PostNL deed onderzoek naar het kerstgevoel en de voorbereidingen in aanloop naar de voor hen drukste periode van het jaar, waarin 160 tot 170 miljoen kerstkaarten worden verstuurd. Nederland blijkt traditioneel ingesteld op het gebied van kerstkaarten, 8 op de 10 Nederlanders versturen een kerstkaart, waarbij een meerderheid de voorkeur geeft aan de fysieke kaart. Gemiddeld versturen Nederlanders 36 kerstkaarten en ontvangen er 32, waarbij familie, vrienden en kennissen de gelukkige ontvangers zijn, maar ook buren (62%) en collega’s (47%) worden niet vergeten. 6% van de respondenten geeft aan ook een kerstkaart te sturen naar ex-geliefden. De voorbereidingen voor kerst, van het optuigen van de kerstboom tot kopen van cadeaus voor familie en vrienden, beginnen voor het overgrote deel van de Nederlanders (62%) in de week na Sinterklaas. Alleenstaanden en mannen vormen de uitzondering op de regel. Meer dan de rest van Nederland weten zij nog niet wanneer zij met de voorbereidingen beginnen.

Onzekere tijden? Graag een narcist aan het roer  (index...)
Narcisten nemen met hun zelfverzekerdheid onrust weg. Daarom worden ze in tijden van crisis op handen gedragen. In crisistijd worden narcistische leiders op handen gedragen, omdat ze met hun zelfverzekerdheid onrust wegnemen. Dat het dominante ego van narcisten het groepsbelang hindert, wordt hun vergeven, concludeert een onderzoeker aan de UvA na onderzoek naar de effectiviteit van narcistische leiders. Het Amerikaanse Enron-schandaal was aanleiding een promotieonderzoek te starten naar narcistische leiderschap, de onderzoeker wilde weten waarom zulke zelfingenomen leiders komen 'boven drijven'. Mensen zijn dol op narcistische leiders. Arrogantie en hoogmoed zijn weliswaar nadelen, maar die worden gecompenseerd door positieve eigenschappen, zoals charisma en zelfvertrouwen. Vooral in crisissituaties, ontdekte de onderzoeker, ontpopt de narcist zich als leider, omdat hij met zijn zelfverzekerdheid onrust en angst tempert. Bovendien zijn narcisten inspirerend. Door hun daadkracht lijken ze innovatief. Narcisten worden dus niet alleen door zichzelf, maar ook door anderen beschouwd als effectieve leiders. Maar daar wringt hem de schoen, de positieve beeldvorming strookt niet met de realiteit. De grootste kracht van narcisten lijkt nog wel dat zij erin slagen anderen te verblinden met het ideaalbeeld dat zij van zichzelf presenteren. Nu heeft ieder mens narcistische trekjes en een portie zelfverzekerdheid is niet ongezond. Maar de mensen die in het onderzoek worden gedefinieerd als narcistisch, lijken onuitstaanbaar. Narcistische individuen zijn zelfzuchtig, pretentieus, doen steevast aan zelfverheerlijking en zoeken naar gelegenheden, waarin zij hun capaciteiten aan anderen kunnen laten zien. Het verbaast daarom niet dat één van de conclusies van haar veldonderzoek luidt, dat narcistische leiders door hun zelfingenomenheid het teambelang tekortdoen. Narcisten hebben een grote behoefte om in het middelpunt te staan, verduidelijkt de onderzoeker, dat zij anderen geen ruimte laten hun mening te ventileren. Ook zijn narcisten geneigd andermans succes te claimen of zaken manipulatief naar hun hand te zetten. Nodeloos te stellen dat dit egocentrische gedrag voorkomt dat een organisatie optimaal profiteert van de inbreng van alle medewerkers. Dat een narcist blind is voor zijn eigen gebreken, leert de geschiedenis. Recent vielen topbestuurders wereldwijd van hun stoel van wie bleek dat zij zich superieur en onaantastbaar waanden - denk aan voormalig- ABN Amro-topman Rijkman Groenink. Dat het ideaalbeeld van de 'sterke leider' diep verankerd zit in het menselijk bewustzijn, komt overeen met een onderzoek dat RUG-hoogleraar Janka Stoker vorig jaar uitvoerde in samenwerking met Intermediair. Stoker concludeerde dat de ideale leider ‘nog steeds een sterke persoonlijkheid heeft, dominant, daadkrachtig en resultaatgericht is en risico durft te nemen'.
Hoe ons te wapenen tegen de onweerstaanbare persoonlijkheid van de narcist? ‘Alert blijven', adviseert de onderzoeker. Vanwege hun populariteit vermoedt de onderzoeker dat narcistische leiders niet uit te bannen zijn. Maar het scheelt als organisaties zich bewust zijn van de gevaren.

Minder managementlagen, veel tevreden medewerkers!  (index...)
De beste werkgevers van Nederland maken gebruik van de kracht en energie van hun eigen medewerkers. Sociale innovatie is verankerd in hun organisatie en het aantal managementlagen is beperkt. Dat blijkt uit het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory, dit jaar voor de tiende keer uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Ruim 300 organisaties hebben deelgenomen aan het onafhankelijke onderzoek. In totaal hebben 190.000 respondenten hun mening gegeven. Stichting Buurtzorg Nederland (categorie meer dan 1000 medewerkers) en Red Bull (minder dan 1000 medewerkers) scoorden het hoogst op algemene tevredenheid en mogen zich een jaar lang de Beste Werkgever van Nederland noemen. Ziggo en Gezondheidscentrum Asielzoekers vielen in de prijzen in de categorie 'Grootste stijger in algemene tevredenheid'. Guido Heezen, directeur van Effectory en HR trendwatcher, licht de geheimen van de winnaars toe: "De Beste Werkgevers van Nederland luisteren echt naar de ideeën van hun mensen en gebruiken die om hun organisatie te verbeteren. De medewerkers krijgen er de vrijheid om te doen waar zij goed in zijn. Specialisten in hun werk presteren eenvoudigweg het beste wanneer zij voldoende autonomie krijgen. Bij organisaties die onderpresteren zien we vaak teveel managementlagen die de creativiteit van medewerkers blokkeren. Dat is zonde. Als je de juiste mensen aan boord hebt, die richting geeft en ze daarna los durft te laten, worden de beste resultaten behaald. De energie in de organisatie gaat stromen. Daar zijn niet veel managers voor nodig, integendeel."

Depressie verklaart hoog percentage verzuim  (index...)
Psychische aandoeningen kosten de samenleving jaarlijks 12 miljoen gemiste werkdagen. Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste (ziekteverzuim)kosten, namelijk €5,3 miljard ofwel 21,8 miljoen dagen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen en alleenstaanden melden zich vaker ziek. Zelfstandigen juist niet. Een psychische aandoening hangt samen met gemiddeld tien en een halve dag extra verzuim per jaar. Voor een chronische lichamelijke aandoening was dat bijna elf dagen. Psychische aandoeningen hebben vaak een groter effect op het werk dan lichamelijke aandoeningen. Van de vijf aandoeningen die zorgen voor gemiddeld de meeste ziektedagen zijn er vier van psychische aard, namelijk drugsmisbruik, bipolaire stoornis, depressie en paniekstoornis. Ook is onderzocht hoeveel procent van het totaal aantal verzuimdagen van de hele werkende bevolking verklaard worden door psychische en lichamelijke aandoeningen. Alle lichamelijke aandoeningen samen verklaren een groter percentage van het totaal aantal verzuimdagen dan psychische aandoeningen. Maar als je naar de afzonderlijke aandoeningen kijkt, staat er weer een psychische bovenaan namelijk depressie. Het voorkomen, genezen en beperken van de gevolgen van veel voorkomende aandoeningen zal een positief effect hebben op het terugdringen van ziekteverzuim en op het functioneren op het werk. Omdat de verzuimkosten van aandoeningen vaak veel groter zijn dan de medische kosten ervan, zal preventie en behandeling van deze aandoeningen kosteneffectief zijn. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (Nemesis-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen Nederlandse bevolking, waarin ook gevraagd is naar chronische lichamelijke aandoeningen.

Blije mensen leven langer   (index...)
Oudere mensen hebben 35 procent kleinere kans op overlijden als zij tevreden, blij of gelukkig zijn. Dat stellen Britse onderzoekers. Het effect geldt onafhankelijk van de gezondheid of de financiële situatie. Een onderzoeksteam van het University College London vroegen 3.800 personen tussen de 52 en 79 om gedurende een dag op vier momenten aan te geven hoe ze zich op dat moment voelden. Vervolgens werden de deelnemers onderverdeeld in drie groepen: gelukkig, gemiddeld gelukkig en minder gelukkig. Vijf jaar later kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat uit de gelukkige groep 3,6 procent was overleden. Voor de gemiddeld gelukkige groep was dit 4,6 procent en de minst gelukkige groep 7,3 procent. De gelukkige mensen overleden dus beduidend later. De onderzoekers hebben gecorrigeerd voor factoren die het resultaat zouden kunnen vertekenen zoals chronische ziekten, het bewegingspatroon, de mate van alcohol inname, depressie en leeftijd. Er was wel verwacht dat er een verband zouden zijn tussen hoe mensen zich voelen op een bepaalde dag en kans op overlijden in de toekomst. De onderzoekers waren verbaasd dat het effect zo groot was.

Collega bepaalt plezier, leidinggevende de eventuele onvrede op de werkvloer  (index...)
Een goede relatie met collega’s staat met stip op nummer één, wanneer het gaat om de factoren die plezier op de werkvloer bepalen (63 procent). Ook ruimte voor humor (58 procent) en een goede werk-privé balans (50 procent) dragen voor het merendeel van de werknemers bij aan het geluksgevoel op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van Van Harte & Lingsma, ter gelegenheid van de introductie van het boek 'Gelukkig Werken' van Onno Hamburger en Ad Bergsma. "Ondanks dat we denken gelukkig te worden van een prettige werkomgeving is onze eigen instelling minstens zo belangrijk," aldus Hamburger. "We kunnen zelf een grote bijdrage leveren aan ons werkplezier. Nederlanders zijn over het algemeen gelukkig op hun werk: 75 procent van de werknemers waardeert het geluksgevoel op het werk met een cijfer zeven of hoger. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan dagelijks plezier te beleven in het werk (66 procent) en zegt er niet tegenop te zien om weer aan het werk te moeten na een vakantie (59 procent). Opmerkelijk is dat voor mannen en vrouwen verschillende factoren het werkplezier bepalen. Zo is voor mannen voldoende uitdaging in het werk (45 procent) duidelijk belangrijker dan voor vrouwen (35 procent), terwijl de juiste hoeveelheid werkdruk voor de vrouw (36 procent) meer van belang is dan voor de man (25 procent). Ondanks dat het merendeel gelukkig is met zijn werk, zegt bijna de helft van de mannen (46 procent) dat hij zou stoppen met zijn baan als financiën geen rol zouden spelen.
Wanneer we ons ongelukkig voelen op ons werk, is dat in veel gevallen te wijten aan een slechte leidinggevende (50 procent), negatieve mensen in de werkomgeving (47 procent) of een slechte band met collega’s (47 procent). Vrouwen blijken vatbaarder te zijn voor een negatieve sfeer (57 procent) en laten een gebrek aan zelfvertrouwen (18,8 procent) eerder hun werkplezier beïnvloeden dan mannen (respectievelijk 39 procent en acht procent). Onno Hamburger, senior trainer en gelukscoach bij Van Harte & Lingsma, stelt dat werknemers vooral de kwaliteit van de directe werkomgeving aandragen als bepalende factor voor de mate van werkplezier, die zij ervaren. "Dit is een herkenbaar beeld dat vaak naar voren komt uit onderzoek. Daarmee onderschatten werknemers de mogelijkheden die zij zelf hebben om hun werkplezier te vergroten," aldus Hamburger. Uit het onderzoek blijkt dat dertigers zich het minst gelukkig voelen op het werk, zij geven hun werkgeluk gemiddeld een 6,8. Een derde van de dertigers (33 procent) wil dan ook graag leren hoe hij of zij gelukkiger kan zijn op het werk. "Doordat dertigers vaak een druk gezinsleven en ambities proberen te combineren, ervaren zij extra werkstress en minder voldoening dan andere werknemers," aldus Hamburger. 60-plussers scoren opmerkelijk hoger: zij beoordelen hun werkgeluk met een 7,4. Hamburger: "Hiervoor is een aantal verklaringen mogelijk. Zo zijn 60-plussers gemiddeld gezien meer gefocust, meer doelgericht en realistischer als het gaat om de doelen die zij zichzelf stellen. Daardoor hebben ze meer succes ervaringen en worden ze minder teleurgesteld. Daarnaast zijn 60-plussers meer gericht op samenwerking dan andere werknemers, waardoor zij meer plezier hebben in hun werk."

Werken buiten kantoortijd funest voor gezin   (index...)
Nacht- en weekenddienst verhogen het risico op een slechtere relatie en zelfs relatiebreuk. Dit blijkt uit een onderzoek van een sociaal wetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In ongeveer één op de vier gezinnen in Nederland werkt een van de ouders buiten de standaard kantoortijden dus 's avonds, 's nachts of in het weekend. Vaak ligt dat aan het type baan, maar soms kiezen mensen ervoor vanwege de zorg voor kinderen. Als een van beide partners buiten kantoortijden werkt, komt er meer tijd voor kinderen vrij. Maar de winst in zorgtijd voor de kinderen gaat ten koste van gezamenlijke tijd van de ouders. Hierdoor is er een verhoogd risico op een slechtere relatie en uiteindelijk zelfs een breuk. Dit was al eerder bekend over de Verenigde Staten. Men zou verwachten dat ouders overdag hun (zorg)taken overdragen en dan zelf aan het werk gaan, zodat ze niet buiten kantoortijden hoeven werken. De onderzoeker toont aan, dat mensen de zorg vaak niet uit handen willen of kunnen geven. Dit kan ook alleen als het werk uitgevoerd kan worden binnen kantooruren. Als het werk nu eenmaal afwijkende schema's met zich meebrengt, blijft het probleem van de kinderopvang bestaan. De Verenigde Staten en Nederland zijn lang niet in alle opzichten hetzelfde wat betreft niet-standaard arbeidstijd. In de VS is avond-, nacht- en weekendwerk veel sterker verbonden aan banen die minder status hebben en slechter betalen. Verder zijn er in ons land veel meer mogelijkheden om in deeltijd te werken. Juist dat blijkt een goede manier te zijn om de gevolgen van niet-standaard arbeidstijd op te vangen. Verdere flexibilisering van werktijden zou ook in ons land tot Amerikaanse toestanden kunnen leiden. Volgens het onderzoek is de VS een goed voorbeeld, van hoe ver dingen kunnen gaan of waar de gevaren zijn. Belangrijk is dat mensen de keuze hebben en ook de middelen om zich te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen (zoals parttime werk, loon / rusttijd compensatie, controle over de uren, de voorspelbaarheid van de de uren enzovoorts.). Het onderzoek vergeleek gegevens uit beide landen. In Nederland ondervroeg de onderzoeker in 2004 en 2009 meer dan 8000 mensen. Ze gebruikte voor de enquêtes vooral gezinnen met twee partners, maar ook gezinnen met kinderen. Deze gegevens vulde ze aan met een studie waarin ze 34 diepgaande interviews afnam over de werkschema's en de manier waarop die de levens beïnvloeden.

Kantoorinrichting bepaalt sfeer op werkvloer  (index...)
Bijna de helft van de Nederlandse werknemers (42 procent) beweert productiever te zijn wanneer het kantoor goed is ingericht. Onder ‘fijne kantoorinrichting’ verstaat men voornamelijk planten (26 procent), veel kleur (17 procent) en kunst (10 procent). Eén op de vijf bevraagden wordt vrolijk van veel kleur op het werk, terwijl één op de tien van mening is dat kunst op kantoor inspirerend werkt. Werkgevers staan er vaak niet bij stil dat de kantooromgeving enorm bijdraagt aan de sfeer binnen een bedrijf, aldus een onderzoek van de NationaleVacaturebank.nl.

Werkende vaders willen meer tijd voor hun kinderen  (index...)
Kinderen zijn heel belangrijk voor werkende vaders, maar bij de meerderheid knelt de combinatie met het werk. Die combinatie knelt meer bij vaders dan bij moeders, 55% van de werkende vaders wil meer tijd voor de kinderen versus 35% van de moeders. De werkende vaders zien 'Het Nieuwe Werken' als beste oplossing voor dit knelpunt. Het zelf indelen van de werktijden staat bovenaan het verlanglijstje. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van Het Nieuwe Werken. In het onderzoek zijn werkende vaders met jonge kinderen én moeders met jonge kinderen gevraagd naar hun opvattingen over de combinatie van werk en kinderen. Dat levert verrassende inzichten op. Zo missen veel werkende vaders hun kinderen meer dan moeders, 67% van de werkende vaders baalt ervan als ze door het werk de kinderen te weinig zien (moeders 43%) en  meer dan de helft zegt gelukkiger te zijn met meer tijd voor de kinderen. Een goede werk-privé balans is voor zowel werkende vaders (82%) als moeders (74%) grotendeels bepalend voor het werkplezier. 'Het Nieuwe Werken'  is volgens werkende vaders de beste oplossing. Zij noemen als belangrijkste oplossing voor een betere verdeling tussen werk en kinderen, zelf werktijden indelen (37%), meer zelf bepalen waar je werkt (25%), betere technologie voor thuiswerken (22%). Pas dan noemen vaders meer mogelijkheden voor deeltijdwerk (19%). 'Het Nieuwe Werken' is ook voor moeders een zeer belangrijke oplossing, 51% noemt flexibele werktijden zelfs als belangrijkste oplossing voor een betere verdeling tussen werk en kinderen. Vier op de tien werkende vaders en drie op de tien moeders zou een andere baan kiezen als deze meer privé tijd oplevert. Voor bedrijven die graag een aantrekkelijke werkgever willen zijn, liggen hier dus grote kansen. Moeders doen veel meer huishoudelijk werk op de dagen dat zij alleen zijn met de kinderen. Op hun zorgdag koken ze meer dan werkende vaders doen en doen ze veel vaker de boodschappen. 75% van de moeders maakt dan bijvoorbeeld ook schoon, versus 40% van de werkende vaders. Moeders doen ook veel dingen als kleding kopen en verjaardagsfeestjes organiseren voor de kinderen. Er is een opvallend verschil tussen het beeld dat vrouwen geven van de bijdrage van hun partner en het zelfbeeld van de vaders. Slechts 12% van de werkende vaders ziet zichzelf als ‘leuke dingen vader’, terwijl bijna twee keer zo zoveel moeders dat vinden van hun partner. En bijvoorbeeld de helft van de werkende vaders vindt dat zij minstens evenveel doen aan het wassen en aankleden van hun kinderen, 21% van de moeders is het daarmee eens. Eén derde van de werkende vaders denkt dat vrouwen hen aantrekkelijk vinden, als ze een leuke vader zijn. Maar slechts 11% van de moeders vindt jonge vaders aantrekkelijker dan mannen zonder kinderen.  Van een 'mismatch' is ook sprake als het gaat om flirten op het schoolplein, 23% van de werkende vaders vindt dit leuk versus 4% van de moeders.

Werknemer ligt regelmatig wakker van werk  (index...)
Ruim de helft van de Nederlandse werknemers voelt zich zo verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden, dat ze er thuis vaak aan denken. Dit blijkt uit onderzoek van de NationaleVacaturebank.nl onder ruim 850 respondenten. Daarnaast ergert 40 procent zich enorm aan collega's die afspraken niet nakomen, maar kiest er voor hier niets van te zeggen. Ruim de helft van de respondenten geeft aan zich redelijk verantwoordelijk te voelen voor zijn werkzaamheden. Eén op de vijf voelt zich zelfs zo extreem verantwoordelijk dat zij er ’s nachts wakker van liggen. Volgens de NationaleVacaturebank.nl is het natuurlijk belangrijk dat werknemers hun werk serieus nemen, maar het is net zo belangrijk dat ze het thuis ook weer kunnen loslaten. Als men zich te veel en te lang zorgen blijft maken, gaat dat ten koste van het privéleven en uiteindelijk ook van het werk. Slechts veertien procent van de werknemers voelt zich totaal niet verantwoordelijk en denkt thuis nooit aan het werk.

Werknemer ergert zich aan collega die afspraken niet nakomt  (index...)
Opvallend is dat 40 procent van de werknemers zich kapot ergert aan collega's die afspraken niet nakomen. Door collega's niet te wijzen op hun verantwoordelijkheden, wordt uw irritatie vaak alleen maar groter. Mensen vinden het blijkbaar toch lastig om elkaar op dit soort dingen aan te spreken, misschien omdat ze bang zijn de sfeer te verpesten. Ook besteden werknemers weinig extra aandacht aan het op papier vastleggen van afspraken en 67 procent maakt mondelinge afspraken met collega's, slechts één derde bevestigt dit per e-mail. Men wilt natuurlijk niet voor elk wissewasje mailen. Maar door duidelijke afspraken te maken, kan de werknemer de collega's juist makkelijker wijzen op hun verantwoordelijkheid en zo veel ergernissen en miscommunicatie voorkomen. Als het gaat om verantwoordelijkheden en verwachtingen ergert de werknemer zich het meeste aan de volgende top drie ergernissen.
1. Geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben (41 procent)
2. Afspraken niet nakomen (32 procent)
3. Klussen afschuiven op anderen (28 procent)

Managers besmetten elkaar met jargon  (index...)
Managers communiceren omslachtig en ondoorzichtig. Dat komt doordat de meeste van hen last hebben van managementspeak. Ze brengen de meest voor de hand liggende zaken daardoor op zo'n manier, dat de kern van elke boodschap hopeloos verloren gaat. Taalexperts hebben de managementcode gekraakt en onthullen hoe het komt dat het management (speak)virus vrij spel heeft in teams, op afdelingen en in organisaties. Tevens de stap erna wat de remedie is. Het bijzondere aan (management)speak is dat managers elkaar ermee besmetten geeft de taalexpert weer in het boek ‘De managementcode gekraakt’. Binnen de kortst mogelijke keren praten ze elkaar na, ook al begrijpt niemand, inclusief de spreker, altijd waarover het gaat. In het boek analyseren taalexperts alles wat met de communicatie en de organisatie van de manager te maken heeft, zoals taalgebruik, modellen, wetten, technieken en methodes. Ze onthullen welke trucs managers gebruiken om te laten zien dat zij managers zijn en leren niet-managers hoe zij daarmee om kunnen gaan. De groeiende kloof tussen managers en professionals in het bedrijfsleven wordt zeker voor een groot deel door managementspeak veroorzaakt. Daarom is het essentieel dat zowel professionals als managers leren de managementcode te kraken, zodat ze beter kunnen samenwerken.
Top vijf besmette beroepsgroepen
Zijn managers de enigen die vatbaar zijn voor het managementspeakvirus? Helaas, in de wachtkamer zijn ook andere beroepsgroepen te vinden. Enkele herkenbare voorbeelden van professionals die ook besmet zijn met het managementspeakvirus:
1. Consultants
2. Coaches
3. Marketeers
4. Communicatieadviseurs
5. Politici

Top vier angsten nieuwe baan  (index...)
Mensen die met een nieuwe baan beginnen doen er verstandig aan niet meteen alles beter te weten, 45 procent van de Nederlanders vindt dit namelijk het meest irritant aan hun nieuwe collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder ruim 900 respondenten. Naast betweterigheid van nieuwe collega's ergert één op de drie werknemers zich ook als nieuwe collega’s meteen gaan slijmen bij de baas. Daarnaast wordt uitsloverij niet echt gewaardeerd (vijftien procent). Volgens de NationaleVacaturebank.nl kunt u maar beter niet meteen te hoog van de toren blazen als u start bij een nieuwe werkgever. Iedereen moet natuurlijk altijd even wennen aan een nieuwe collega, maar misschien voelen ze zich ook een beetje bedreigd als hij of zij het beter lijkt te weten. Opvallend is dat het merendeel van de respondenten zegt zich niet extra te profileren tijdens de eerste weken van een nieuwe baan, 60 procent blijft gewoon zichzelf en 28 procent kijkt rustig 'de kat uit boom'. Slechts elf procent stelt zich extra proactief op. Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat wanneer zij met een nieuwe baan beginnen, de collega’s altijd open staan voor vragen. Bijna één op de drie verwacht zelfs een uitgebreid (inwerk)programma. Dergelijke voorbereiding voor een nieuwe collega kan er door drukte op de werkvloer vaak bij inschieten, maar het is duidelijk dat werknemers dit op hun eerste werkdag erg belangrijk vinden. Niet alleen voelen ze zich dan welkom, meteen goed inwerken scheelt later juist veel tijd. De eerste werkdag is natuurlijk altijd spannend. Ongeveer 36 procent van de respondenten is vooral bang dat de collega's niet aardig zullen zijn. 23 procent vreest eerder dat het werk niet leuk is. Volgens het onderzoek blijkt hieruit maar weer eens dat leuke collega's en een goede sfeer belangrijker worden gevonden dan de werkzaamheden. Top vier angsten van nieuwe werknemer op de eerste werkdag:
1. Onaardige collega’s (36 procent)
2. Geen leuk werk (23 procent)
3. Over- of underdressed zijn (22 procent)
4. Meteen verslapen (19 procent)

Nederlanders zijn gepassioneerd over hun werk  (index...)
Dit is het resultaat van een onderzoek van de vacaturesite StepStone, dat onder 10.711 respondenten in acht Europese landen gehouden is. Een grote meerderheid van de Nederlanders zegt dat hun werk ook hun passie is. De liefde voor hun werk motiveert ze, om hun werk elke dag beter te doen. Jammer genoeg zijn er ook Nederlanders die minder enthousiast zijn over hun werk.  De meerderheid van de Nederlanders is erg enthousiast over hun werk. De meeste Nederlanders (75% van alle Nederlander) zeggen dat hun werk hun passie is en dat dit ze helpt hun werk beter te doen. Ongeveer één op de tien Nederlanders is gepassioneerd door zijn of haar werk, maar denkt niet dat dit een positief effect heeft op de prestaties. Een klein deel van de Nederlanders (16%) heeft minder geluk en geeft toe dat hun werk niet hun passie is. Voor deze mensen is het misschien tijd voor een nieuwe uitdaging. De Nederlandse cijfers zijn hoger dan het gemiddelde van Europa. Uit het onderzoek blijkt dat zeker 5 van de 6 Nederlanders van hun werk houdt. Elke dag naar je werk gaan met deze gedachte is erg positief en draagt bij tot de tevredenheid, zeker bij de werknemer zelf en hoogstwaarschijnlijk ook bij de werkgever.

(c) 23 februari 2020 Vos Interim