x

Nieuwsbrief februari 2013


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM.

Hoge betrokkenheid medewerkers, betere bedrijfsresultaten  (index...)
Aon Hewitt maakte onlangs de resultaten van het jaarlijkse Best Employers onderzoek voor de regio Centraal- en Oost-Europa (CEE) bekend. Het onderzoek laat een sterke correlatie zien tussen grote werknemersbetrokkenheid (employee engagement) en betere zakelijke resultaten. Best Employers bedrijven in de CEE presteren beter op financiële doelstellingen, hebben een lager personeelsverloop en hebben een lager arbeidsverzuim.
De peiling, die Aon Hewitt al sinds 2001 uitvoert in Centraal- en Oost-Europa, biedt erkenning aan bedrijven die zich van andere bedrijven onderscheiden door de hoge kwaliteit en de effectiviteit van hun HR-beleid, hetgeen een positieve impact heeft op de bedrijfsresultaten. Het onderzoek kijkt met zakelijke indicatoren naar het perspectief vanuit het oogpunt van werkgevers zowel als werknemers om een volledig objectief beeld te geven. 
Het onderzoek van dit jaar liet zien dat het niveau van werknemersbetrokkenheid in de CEE Regio sinds 2011 is gestegen met drie procent, en een gemiddeld niveau van 58 procent heeft bereikt. Het hoogste niveau van werknemersbetrokkenheid in de regio is in Bulgarije (67 procent) en het laagste in Polen (48 procent). Bij de Best Employer bedrijven, bereikt de betrokkenheid 80 procent, 22 punten hoger dan het regionale gemiddelde. 
Ondanks de verschillen in niveau van werknemersbetrokkenheid tussen landen, zijn er gemeenschappelijke en onderscheidende kwaliteiten die de Best Employers bijzonder maken. Best Employers onderscheiden zich door de manier waarop zij hun werknemers erkenning geven en belonen. Dat gebeurt door passende salarissen en aantrekkelijke bonuspakketten zowel als carrièrekansen te bieden. Zij hebben een uitstekende reputatie in de arbeidsmarkt en laten grote consistentie zien tussen dit externe imago en de daadwerkelijke ervaring van hun werknemers binnen het bedrijf. Ten slotte maken de kwaliteit van hun teams van hogere leidinggevende en hun focus op mensen werkelijk verschil. Het is een business cliché geworden dat het belangrijkste bezit van een organisatie zijn werknemers zijn, maar elk jaar weer laat dit onderzoek de waarheid van die stelling zien. Goede HR-processen, goed ontworpen beloningselementen en beter management leiden tot meer betrokken werknemers. Op hun beurt leveren zij een effectieve bijdrage en het hele bedrijf vaart daar wel bij.

Vertrouwen in bestuurders is laag  (index...)
Het gemiddelde vertrouwen dat Nederlanders in bestuurders bij bedrijven en bij de overheid hebben, is laag te noemen. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiebureau Edelman. In Nederland heeft slechts 10% van de Nederlanders het vertrouwen in bestuurders en slechts 6% denkt dat politici de waarheid vertellen. De Nederlandse politici behoren daarmee tot de meest ongeloofwaardige mensen in de hele wereld. Volgens het onderzoek zijn er wel oorzaken te geven voor het lage vertrouwen. De kredietcrisis heeft een deuk geslagen in het vertrouwen, maar door ethisch handelen en het nakomen van afspraken kan vertrouwen hersteld worden. Deze voorwaarden zijn in Nederland uitgebleven, met name vorig jaar. De inkomensafhankelijke zorgpremie en de hypotheekrenteaftrek zijn zaken die het vertrouwen in de Nederlandse politiek geen goed hebben gedaan.

Sollicitant wil toelichting bij afwijzing  (index...)
Een sollicitant die niet wordt aangenomen, stelt het zeer op prijs als een reden wordt gegeven voor de afwijzing. Ook als hij niets hoort op zijn sollicitatie, wekt dit irritatie, zo blijkt uit onderzoek van Jobbird.com onder werkzoekenden.
44% zegt zich te ergeren aan een algemene afwijzing zonder concrete reden. 42% ergert zich als er in het geheel geen reactie komt na een sollicitatie en 3% vindt het onprettig als zij lang moeten wachten op antwoord. Sollicitanten hebben best veel geduld als het gaat om het sollicitatieproces, als je ze vervolgens maar netjes een concrete afwijzing stuurt met een (liefst persoonlijke) reden waarom er niet voor hen is gekozen. Het is voor de sollicitant leerzaam om te weten waarom ze zijn afgewezen. Vooral het 'we hebben gekozen voor een interne medewerker' is een grote ergernis en werkt erg demotiverend, volgens de respondenten.

Werknemer is redelijk honkvast  (index...)
Van alle werknemers in ons land zegt 56% het liefst vijf jaar of langer bij één werkgever in dienst te willen blijven. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder 678 respondenten. De gestelde vraag was 'Hoe lang blijf jij ideaal gezien in dienst bij je nieuwe werkgever'. Uit het onderzoek komt naar voren dat 32% tussen de twee en vijf jaar bij dezelfde baas blijft. Verder geeft 8% de voorkeur aan een periode van een tot twee jaar bij dezelfde werkgever en slechts 4% kiest ervoor minder dan een jaar te willen blijven.
De ideale duur van een dienstverband hangt samen met de behoefte aan baanzekerheid, aldus algemeen directeur Raymond Puts van Unique. “De gewenste duur op dit moment is langer dan in het algemeen wordt verondersteld. Voor werkgevers is dit een gunstige ontwikkeling. De investering die een werkgever doet om een werknemer aan te trekken, in te werken en te ontwikkelen wordt zo makkelijker terugverdiend. Als je onze arbeidsmobiliteit internationaal vergelijkt, ligt deze in Nederland opvallend laag.”

Executive-uitstraling bepaalt in grote mate carrièrekansen  (index...)
Doorzettingsvermogen en intelligentie staan minder garant voor een bloeiende carrière dan een ‘executive-uitstraling’. Dat blijkt uit een enquête van het Center for Talent Innovation onder meer dan 200 managers. De executive-uitstraling - die de perceptie van de leiderschapspotentie van iemand weerspiegelt – is volgens de onderzoekers cruciaal om hogerop te komen. Ze stellen zelfs dat dit gemiddeld 25 procent van de promotiekansen bepaalt.
De onderzoekers stelden vast dat executive-uitstraling met name bestaat uit vertrouwen uitstralen, zelfverzekerd blijven onder druk en beslist optreden. Daarnaast noemt 28 procent van de ondervraagden ook communicatievaardigheden als absoluut noodzakelijk.
"De resultaten van het onderzoek geven aan waarom zo weinig vrouwen de absolute top in het bedrijfsleven halen," voeren de onderzoekers aan. "Vaak wordt het moeilijk evenwicht tussen professionele loopbaan en het privéleven genoemd als een groot obstakel voor de vrouwelijke carrièrekansen, maar een belangrijke oorzaak kan ook worden gevonden in het feit dat veel vrouwen onvoldoende inzicht hebben in executive-uitstraling en het zeker niet uitspelen, " aldus de onderzoekers.

Geen cabrio of geraniums voor senioren  (index...)
Zijn de huidige senioren rijk en hebben ze een avontuurlijk leven met exotische vakanties, cabriolet en cocktails? Of is er sprake van groeiende armoede onder ouderen? Beide komen op kleine schaal voor, maar de meeste senioren hebben een gewoon goed leven, zo blijkt uit onderzoek dat de Unie KBO heeft laten verrichten onder 800 senioren van 55 jaar en ouder.
De meeste senioren hebben geen "Zwitserlevengevoel" maar ze zitten zeker niet achter de geraniums. De geranium heeft zijn langste tijd gehad, slechts zeven procent van de gepensioneerde senioren in Nederland heeft geraniums. De huidige senioren hebben ook geen tijd om achter de geraniums te zitten, hun agenda is vol door vrijwilligerswerk (59 procent), opvang van kleinkinderen (42 procent), mantelzorg (vijftien procent) en betaald werk (acht procent). Daarnaast gaan senioren nog een of meer keer buiten de deur om te sporten (55 procent), te kaarten of spelletjes te doen (31 procent) en te winkelen voor het plezier (21 procent). 
Met de jaren komt er steeds meer regelmaat in het leefpatroon van senioren. Zo heeft 87 procent een min of meer vast tijdstip van naar bed gaan. Na gemiddeld zeven uur en drie kwartier slaap, wordt met een vergelijkbare regelmaat opgestaan. Ook het avondeten is bij de meesten gepland. Het staat elke avond op een kwartier na (30 procent) of een half uur na (23 procent) op hetzelfde moment op tafel. 
Ofschoon het vrij besteedbaar inkomen na de pensionering er gemiddeld zeventien procent op achteruit gaat, onderscheidt de groep gepensioneerden zich op andere punten nauwelijks van de rest van Nederland. Zo is het aantal vakanties, aantal cruises, autobezit en het eigen woningbezit vergelijkbaar. Het leven wordt er echter wel leuker op, zegt 44 procent van de gepensioneerden. Dit komt voornamelijk door de ervaren vrijheid. Goed nieuws voor de 55-plussers die nog niet met (pre-)pensioen zijn. Van deze groep verwacht slechts veertien procent dat hun leven leuker zal worden na hun pensioen.
  • Dertien procent van alle senioren kent een dag van de week die minder leuk is. Dit is de maandag (45 procent) bij senioren met een relatie en de zondag (80 procent) bij alleenstaande senioren.
  • De huidige gepensioneerden zijn met (pre-)pensioen gegaan op hun 61ste. De Nederlandse 55-plusser is van plan te gaan stoppen op hun 66ste, dus vijf jaar later.
  • Bijna één op de tien gepensioneerden heeft een hond en laat die hond gemiddeld 54 minuten per dag uit. Zeven van de tien hondenbezitters praten tegen hun hond.

Beleving van het product dragen bij aan ons geluk  (index...)
Over het algemeen blijken ervaringen het meest bij te dragen aan ons geluk. Hoe ouder men wordt, hoe meer Nederlanders gelukkiger worden van een beleving en hoe minder producten bijdragen aan ons geluk. Dit blijkt uit onderzoek van Pluimen/Panelwizard.
66,3% van de Nederlanders kiest voor een ervaring en 8,7% voor een product op de vraag waar men gelukkiger van wordt. Het minst interessante cadeau zijn sokken. In de top vijf van belevenissen staat achtereenvolgens: dierentuin, sauna, pretpark, hotel en uit eten gaan. Op de vraag “Waaraan heeft men de beste herinnering”, kiest 71,9% van de Nederlanders voor een belevenis in plaats van voor een product. Ook eten kan eens mens gelukkig maken. Vooral zalm, een bananensplit, aardappelen met groente en vlees en natuurlijk chocolade draagt bij aan het geluk. Mensen zijn in het weekend gelukkiger dan doordeweeks. Dat is vooral zo onder de dertigers en veertigers, die vaak last hebben van een hoge werkdruk. Bij jongeren en ouderen is het verschil tussen de werkweek en het weekend niet zo groot. De meest gelukkigste dag van het jaar is 19 juni.

Ontwikkeling leiderschapstalent heeft topprioriteit  (index...)
Ontwikkeling van menselijk kapitaal wordt voor de bedrijven - samen met de optimalisering van de operationele activiteiten en het opvoeren van innovatie - de belangrijkste uitdaging van het nieuwe jaar. Dat is de conclusie van een enquête van de Conference Board en het Charterd Management Institute onder meer dan 700 directeuren van grote ondernemingen over de hele wereld. De ondervraagden bleken het er erover eens te zijn dat het versterken van de interne capaciteit cruciaal is om de overlevingskansen van het bedrijf in een periode van vertraagde groei te garanderen. In zowel Azië als Europa werd menselijk kapitaal als de belangrijkste uitdaging van dit jaar bestempeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van strategieën om talent intern te laten groeien, het aanbieden van programma’s voor opleiding en ontwikkeling en het verbeteren van het engagement van de medewerkers. Er wordt wel opgemerkt dat leiderschapsontwikkeling dit jaar naar de tiende plaats is teruggezakt. "Organisaties die niet langer investeren in de verbetering van de capaciteiten op het gebied van management en leiderschap, dreigen een van de belangrijkste instrumenten voor het aanpakken van vraagstukken rond menselijk kapitaal uit handen te geven," zegt de directeur strategie bij het Charterd Management Institute. Onderzoek heeft uitgewezen dat een verbetering van management en leiderschap de prestaties van een bedrijf met 23 procent kan verbeteren.

Werknemer heeft behoefte aan ontwikkelgesprek na beoordeling  (index...)
Een kwart van de Nederlandse werknemers (24 procent) heeft behoefte aan een ontwikkelgesprek na de beoordeling, maar krijgt dit niet. Voor 41 procent van de werknemers is een ontwikkelgesprek standaard in de procedure opgenomen en voor twintig procent geldt dat een dergelijk gesprek niet standaard, maar wel op verzoek kan plaatsvinden. Vijftien procent van de werknemers krijgt geen ontwikkelgesprek, maar vindt dit ook niet nodig. Dit blijkt uit onderzoek van ISBW Opleiding & Training, waarin werknemers en werkgevers gevraagd werd naar hun verwachtingen en wensen met betrekking tot de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Van de ondervraagde werkgevers geeft zestien procent aan dat een ontwikkelgesprek geen onderdeel uitmaakt van de procedure, maar dat wel gewenst vindt, acht procent van de werkgevers vindt een ontwikkelgesprek niet nodig. 
Directeur van ISBW: "Ontwikkelgesprekken vormen voor veel bedrijven als een vast onderdeel in de HR-procedure. Toch is er ook nog een grote groep werknemers die niet in deze behoefte wordt voorzien. Een gemiste kans, omdat ontwikkelgesprekken er, anders dan beoordelingsgesprekken, toe kunnen bijdragen dat een werknemer geprikkeld en geïnspireerd wordt om over zijn grenzen heen te stappen, inzicht te verwerven en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Met een ontwikkelgesprek krijgen werknemers veel meer grip op hun loopbaan dan met beoordelingsgesprekken alleen. Er wordt gekeken naar waar de werknemer behoefte aan heeft qua ontwikkeling als persoon in plaats van puur en alleen te kijken naar zijn prestaties en groei in de huidige functie. Een ontwikkelgesprek kan medewerkers echt helpen bij hun groei. Dat lijkt mij voor alle werknemers in 2013 een mooi uitgangspunt."

Verveling is een bron van creativiteit  (index...)
Hoewel verveling op de werkvloer meestal als een negatief ervaring wordt ervaren, zitten er ook hele positieve kanten aan. Verveling zou de creativiteit stimuleren namelijk. De mentale afwezigheid geeft immers aanleiding tot dagdromen die tot nieuwe ideeën kunnen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Lancashire. Uit een experiment van de onderzoekers bleek dat een groep proefpersonen die gedurende vijftien minuten cijfers uit een telefoonboek moest kopiëren, nadien creatiever was in het bedenken van toepassingen voor een reeks plastic vormen dan een controlegroep die van tevoren niet aan een vervelende taak was onderworpen. De onderzoekers stelden bovendien vast dat de proefpersonen nog creatiever werden wanneer hen niet gevraagd was om de cijfers te kopiëren, maar om deze uitsluitend te lezen. "Hoe groter de verveling, hoe creatiever," merken de onderzoekers op. Op die manier zouden ook vervelende vergaderingen een bron van creativiteit kunnen blijken. Misschien moet een organisatie bewust momenten van verveling inlassen om de creativiteit te stimuleren.

Het Nieuwe Werken: een intern feestje met weinig oog voor de klant  (index...)
Organisaties kijken nauwelijks naar hun klanten bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW). Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot onder grote dienstverlenende organisaties, samen goed voor 300.000 medewerkers. Van de onderzochte bedrijven/organisaties zegt 58 procent met HNW externe doelen na te streven, maar de invulling daarvan blijft abstract. HNW blijkt zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven vooral een intern feestje te zijn. De onderzochte organisaties leggen binnen HNW een sterk accent op interne zaken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om besparingen op kantoorruimte (minder gebouwen), de tevredenheid van eigen medewerkers (meer verantwoordelijkheid en invloed op de werk-privé balans), het verbeteren van de productiviteit (beter samenwerken) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (zuiniger kantoren en thuiswerken om uitstoot CO2 te reduceren). Volgens adviseur en onderzoeker van Berenschot laten organisaties door vooral op interne zaken te focussen extern kansen liggen. Overheden en bedrijven die klantgericht willen werken, betrekken die klant bij het bedenken, doorvoeren en evalueren van grote veranderingen. Bij een ingrijpende verandering als HNW kan dat ook, bijvoorbeeld via klantenpanels. Laat de klanten meedenken over welke voordelen er met HNW voor hen te behalen zijn en laat ze aangeven hoe u processen moeten ontwerpen en inrichten om de dienstverlening te verbeteren. Als de organisatie niets doet met door de klant aangedragen informatie, dan komen belangrijke innovaties niet of moeilijk van de grond.

Overnames mislukken vaak door gebrek aan overall planning  (index...)
Veel overnames mislukken en leveren niet de gedroomde waarde op, doordat er een gebrek is aan 'overall planning'. Dat blijkt uit het rapport 'The m&a blueprint: from inception to integration' van advocatenkantoor Eversheds.
De auteurs van het rapport adviseren ondernemingen om bij overnames een kernteam aan te wijzen. De leden van dat team moeten nadenken over de voortgang van de geïntegreerde ondernemingen na de deal. Van de ondervraagde respondenten uit 41 landen zegt 43% dat de problemen in de integratiefase ontstaan. De fouten ontstaan door onjuiste inschattingen, mede ook in de planning die voor de uitvoering van een transactie wordt gemaakt. Deze fouten kunnen voorkomen worden, door een kernteam dat de afzonderlijke componenten overstijgt. In het team moeten commerciële, financiële, integratie en juridische experts aanwezig zijn. Ervaring is van groot belang.

Vier P's van marketing zijn aan herziening toe  (index...)
Decennialang hebben de zogeheten vier P's (product, place, price, promotion) aan de basis van de business-to-business marketingdiscipline gestaan. Uit een vijfjarig onderzoek onder 500 managers en hun klanten in verschillende landen en diverse sectoren blijkt dat zij achterhaald zijn geraakt. Het 4P-model kent drie nadelen, marketing en sales teams zijn te gericht op (product)technologie en kwaliteit, terwijl dit geen onderscheidende factoren meer zijn. Alle producten moeten wat dat betreft aan de hoogste eisen voldoen. Verder ligt er te weinig nadruk op argumentatie waarom hun product hoogwaardiger is dan dat van de concurrentie. Bovendien leidt het 4P-model af van het voordeel van het bedrijf als betrouwbare bron van diagnostiek, advies en probleemoplossend vermogen. De oude 4 P's zijn niet meer relevant en moeten vervangen worden door de focus te verschuiven van product naar solution, van place naar access, van price naar value en van promotion naar education, kortweg SAVE.

(c) 3 April 2020 Vos Interim