x

Nieuwsbrief april 2014


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Zes op de tien personen teleurgesteld bij start nieuwe baan  (index...)
Bij zes op de tien personen valt minimaal één aspect tegen bij de start van hun nieuwe baan. Als het tegenvalt, valt het gemiddeld ook goed tegen. Aan gemiddeld vier verwachtingen wordt dan door de werkgever niet voldaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group in opdracht van Workwonders onder 505 mensen die het afgelopen jaar van baan veranderden. Lees hier verder

Multitasken en productiviteit gaan niet samen  (index...)
Algemeen wordt aangenomen dat multitasking de productiviteit kan verhogen. Deze veronderstelling is echter nooit bewezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van FuzeBox bij 2.000 Amerikaanse werknemers.
De onderzoekers hebben juist vastgesteld dat multitasking het afwerken van opdrachten vertraagt en ook tot cruciale fouten kan leiden omdat werknemers hun aandacht tussen verschillende taken verdelen. Deze problemen kunnen de wereldwijde economie jaarlijks een verlies van ongeveer 450 miljard dollar kunnen berokkenen. Mulltitasking zou de productiviteit met 40 procent doen dalen en de tijd die aan een taak besteed wordt met 50 procent verlengen. Lees hier verder

Recessie maakt commissarissen bewust van tekortkomingen in functie  (index...)
Commissarissen zijn door de crisis bewuster van tekortkomingen in hun functioneren. PMP Supervisor, een club die vraag en aanbod van commissarissen via internet samenbrengt, vroeg bedrijven en instellingen wat de crisis ze heeft gebracht. Ruim 40% stelt dat de recessie zwakke plekken in de organisatie heeft blootgelegd, inclusief het eigen toezicht. Lees hier verder

Nederlanders worden gelukkigst van kopen mode items  (index...)
Schoenen kopen maakt Nederlanders het gelukkigst. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK naar het verband tussen gelukkig zijn en geld uitgeven.
Aan het onderzoek hebben 18.913 mensen meegedaan. Over het algemeen kan gesteld worden dat materiële zaken een bijdrage leveren aan ons geluk.
Bijna de helft van de respondenten zei gelukkig te worden van mode aankopen en dan vooral van schoenen. Bij zowel mannen als vrouwen staat het kopen van mode gerelateerde items in de top vijf van gelukkig makende aankopen. Lees hier verder

Financiële crises en korter levensverwachting  (index...)
De financiële crises heeft grote maatschappelijke gevolgen, met name voor de volksgezondheid. De gemiddelde levensverwachting daalt met ongeveer negen maanden en geboortecijfers lopen sterk terug in de zes jaar na het begin van een crisis. Daarnaast daalt het aantal schoolgaande kinderen. Deze effecten zijn het sterkst in minder ontwikkelde landen. Dat blijkt uit onderzoek door prof. dr. Mathijs van Dijk aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De onderzoeker aanvaardt daarmee de leerstoel Financiële Markten vanwege het Erasmus Trustfonds. De onderzoeker gaat in op de maatschappelijke waarde van ‘finance’ als wetenschappelijk vakgebied en op de maatschappelijke waarde van ‘finance’ in de zin van een financieel stelsel (banken en financiële markten).
Het doel van dit onderzoek is om in de komende jaren de beleidsmakers te helpen de maatschappelijke impact van financiële crises beter te begrijpen en te ondervangen. Lees hier verder

Bedrijven verdienen investeringen in innovatie ruimschoots terug  (index...)
Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen voor 2014 zijn veel rooskleuriger dan die van de rest.

Dit komt met name omdat elke euro die zij in innovatie investeren, dankzij het op de markt brengen van nieuwe producten, ruimschoots wordt terugverdiend. Uit het jaarlijkse onderzoek Strategy Trends 2014 dat Berenschot onder 341 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield, blijkt dat innovatie loont. Lees hier verder

Persoonlijkheid beïnvloedt succes internationale werknemer  (index...)
Bedrijven die managers willen uitzenden naar het buitenland doen er goed aan om naast de technische vaardigheden van de kandidaten, ook de persoonlijkheid te laten meewegen in het (selectie)onderzoek. Dit kan namelijk helpen bij het verminderen van ‘mislukte’ uitzendingen van werknemers naar het buitenland.
Dit is een van de hoofdconclusies uit het proefschrift van een onderzoeker aan de Nyenrode Business Universiteit. Lees hier verder

Gebruik strategische informatie uit beoordelingscyclus valt tegen  (index...)
De koppeling van individuele resultaten aan organisatiedoelen ontbreekt bij meer dan de helft van de organisaties. Slechts 38 procent van de organisaties haalt dan ook strategische informatie uit de beoordelingscyclus zo blijkt uit onderzoek onder 367 HR-professionals.
Het onderzoek van Cito, TNO Management Consultants en Artemis Laren in samenwerking met HR Praktijk laat zien dat 61 procent de beoordelingscyclus van groot belang voor de organisatie vindt.
Vijftig procent denkt zelfs dat een goede beoordelingscyclus de organisatie door de crisis helpt. Lees hier verder

(c) 3 April 2020 Vos Interim