x

Nieuwsbrief september 2014


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM voorzien van onderzoeksberichten op het gebied van management en HRM. Wilt u ook uw collega's aanmelden voor de nieuwsbrief? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@vosinterim.nl
Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Geboren pessimist vatbaarder voor depressie  (index...)
De manier waarop mensen gebeurtenissen onthouden verschilt van mens tot mens. De één onthoudt negatieve gebeurtenissen makkelijker, terwijl de ander vooral positieve herinneringen overhoudt. Het blijkt dat mensen met een negatieve instelling ook een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een depressie.
Dit effect is het sterkst bij mensen met een erfelijke aanleg voor depressie, die in het verleden traumatische ervaringen hebben ervaren. Dit concludeert de onderzoekster op basis van het onderzoek aan het Radboud universitair medisch centrum.
Depressie is een veel voorkomende psychische ziekte waar één op de vijf Nederlanders mee te maken krijgt. Lees hier verder

Omgevingstemperatuur beïnvloedt denkvermogen  (index...)
De omgevingstemperatuur heeft een belangrijke impact op de prestaties van het werkgeheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leiden.
De onderzoekers stelden vast dat het werkgeheugen beter functioneert wanneer iemand zich bevindt in een omgeving met een temperatuur waarin men zich het lekkerst voelt. De resultaten bevestigen volgens de wetenschappers dat temperatuur het cognitief vermogen beïnvloedt. De ideale omgevingstemperatuur voorkomt volgens de wetenschappers wellicht dat de energiebronnen die nodig zijn om mentale taken uit te voeren, versneld uitgeput raken. Lees hier verder

Nederlandse managers schieten tekort  (index...)
De afgelopen vier jaar is er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Het Nieuwe Werken (HNW). De rol van de manager is door de invoering van HNW sterk veranderd.
De uitslag van onderzoek van Resultaatgericht Organiseren op meerdere punten interessant en relevant voor de Nederlandse manager. In totaal hebben 23 organisaties deelgenomen aan het onderzoek en zijn meerdere leiders, managers en medewerkers geïnterviewd. Tevens zijn door 746 respondenten 195 vragen beantwoord over de werkprocessen, de stijl van leiding geven, de HR-cyclus, persoonlijke motivatie en hun doelstellingen.
Interessant zijn de grote verschillen over branches heen, maar zeker ook de verschillen tussen leiders, managers en medewerkers als het gaat om de interpretatie van hoe zij de dingen doen. Lees hier verder

Werknemer kan méér als organisatie de basis op orde heeft  (index...)
Organisaties die de basis goed op orde hebben, beschikken over medewerkers die veel voldoening uit het werk halen en daarbij meer verantwoordelijkheid nemen in het werk. De kans dat deze medewerkers de eigen organisatie aanbevelen is viermaal groter en dat zij elders solliciteren tweemaal kleiner.
De kans dat zij ingaan op een vergelijkbaar (baan)aanbod door een andere organisatie is zelfs viermaal kleiner. Het zesde onderzoek van Integron naar de werkbeleving in Nederland wijst uit dat deze situatie op dit moment voor slechts elf procent van de werkenden geldt. Maar liefst 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geeft aan dat hun werkgever nauwelijks tot niet in staat is om het beste uit de medewerker te halen. Lees hier verder

Hoge werkdruk begin van neerwaartse spiraal  (index...)
Uit het jaarlijkse (werkbelevings)onderzoek van Flycatcher blijkt dat de werkdruk in 2013 licht is toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Ondanks de stijging van de werkdruk, blijken medewerkers nog steeds met even veel plezier naar hun werk te gaan. Dit fenomeen is zichtbaar in veel (medewerkers)onderzoeken en vaak voor het management reden om aan te nemen dat het wel meevalt met de werkdruk of dat een hoge werkdruk geen probleem is. Niets is echter minder waar, blijkt uit nadere analyse van de resultaten, uitgevoerd door Flycatcher in samenwerking met de Open Universiteit. Lees hier verder

Wie lang wil leven moet vooral zichzelf kunnen vergeven  (index...)
De vaardigheid in de omgang met stress heeft een grote invloed op de levensduur en een efficiëntere aanpak van het probleem kan zelfs tot een langer leven leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brandeis University in New York. De onderzoekers zeggen een verband gevonden te hebben tussen de vaardigheid om de eigen fouten te vergeven en de lichamelijke schade die door stress wordt veroorzaakt. Het vermogen om zichzelf enige ruimte te geven, is volgens de Amerikaanse wetenschappers de sleutel tot een lang en gelukkig leven. Het onvermogen om met stress om te gaan, dreigt volgens de onderzoekers daarentegen tot lichamelijke schade te leiden. Lees hier verder

Professionele carrière krijgt door vakantiebaantjes een vroege stimulans  (index...)
Tieners die tijdens de zomer of na de schooluren werken, hebben op latere leeftijd een concurrentievoordeel tegenover generatiegenoten die niet vroegtijdig met de arbeidsmarkt in contact zijn gekomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia, op basis van een analyse van statistieken over bijna een kwart miljoen Canadese jongeren die vanaf hun vijftiende jaar gedurende een periode van één decennium werden opgevolgd. Door het opbouwen van een vroege kennis over de arbeidsmarkt, hebben deze jongeren volgens de Canadese onderzoekers een grotere kans om een goede baan te vinden en een beter salaris te verkrijgen. Lees hier verder

Efficiënter en succesvoller in een kwartiertje per dag  (index...)
Efficiënter worden? Beter presteren op je werk? De truc is simpel: even een time-out aan het einde van je dag om terug te kijken op je werk. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Harvard Business School. De afgelopen veertig jaar is de gemiddelde Amerikaanse werknemer 199 uur per jaar meer gaan werken, oftewel vijf extra volle werkweken. Productiviteit en ‘time management’ wordt almaar belangrijker, maar in de voortdurende race tegen de klok hebben werknemers nauwelijks nog tijd te reflecteren op hun werk, stellen de onderzoekers van de Harvard Business School. Stel dat die werknemers wél af en toe een momentje nemen om de boel te bezien? De onderzoekers voerden twee laboratoriumonderzoeken en één veldexperiment uit om te bekijken wat de effecten een 'reflectie moment' kan zijn. Lees hier verder

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim