x

Nieuwsbrief november 2014


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief VOS INTERIM.

Ondernemers laten crisis achter zich en zijn positief over 2015  (index...)
Uit de jaarlijks uitgevoerde COEN-enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW blijkt dat ondernemers optimistisch zijn over 2015. De gevreesde krimp van de export door de boycot tegen Rusland blijkt mee te vallen. 10,9% van de ondervraagden verwacht meer te exporteren. In de detailhandel is er een significante stijging van het vertrouwen te zien. Dat past bij de hogere bestedingen van consumenten. Lees hier verder

Erasmus Innovatie Monitor: Nederlandse bedrijven innoveren minder  (index...)
Nederlandse bedrijven innoveren dit jaar beduidend minder. Dat blijkt uit de jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor van INSCOPE. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Lees hier verder

Etiquette tijdens vergaderingen  (index...)
Wel of niet mailen tijdens een vergadering? Wanneer wordt dit geaccepteerd?
Robert Half heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder 200 Nederlandse HR-managers naar de etiquette tijdens een vergadering.
Bij elk bedrijf geldt een andere (vergader)etiquette, maar over het algemeen is het beter om geen mails te lezen en te beantwoorden tijdens een meeting. Lees hier verder

Nederlander geniet veel privacy op het werk  (index...)
Naast toegang tot informatie, technologische ondersteuning en collega’s om mee samen te werken, vinden (kennis)werkers privacy het belangrijkste aspect van hun werkomgeving.
Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder meer dan 10.000 kantoormedewerkers van grote bedrijven in veertien landen, dat in opdracht van steelcase is uitgevoerd. In Nederland is het in vergelijking met de andere landen bijzonder goed gesteld met de privacy op de werkvloer. Nederlanders zijn mobiele werk nomaden die, als de taken die zij moeten uitvoeren dat vereisen of als zij daar anderszins behoefte aan hebben, een rustige werkplek kunnen uitkiezen waar zij ongestoord en zonder onderbrekingen kunnen werken.
Kenniswerkers die een hoge mate van privacy op de werkvloer ervaren, spreken over een hoger welzijn. Ze zijn meer betrokken en productiever. Lees hier verder

Pesten op werk grote kostenpost werkgever  (index...)
Pesten is niet alleen vervelend voor de persoon die het ervaart, maar kost ondernemers ook geld. Per geëscaleerd geval kost het gemiddeld ongeveer 45.000 euro, aldus TNO Arbeid. Sinds pesten is opgenomen in de Arbowet kan de rechter forse schadevergoedingen toekennen aan slachtoffers als het management niet adequaat heeft opgetreden tegen het gedrag. Onderzoek wijst uit dat meer dan een half miljoen Nederlanders op het werk wordt gepest, van wie ruim 100.000 structureel. Lees hier verder

Bedrijven met goed risicomanagement presteren beter  (index...)
Risicomanagement helpt bedrijven aantoonbaar om financieel gezond te blijven. Bedrijven met een volwassen risicomanagementsysteem (Risk Maturity) reageren onder meer veerkrachtiger op incidenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse Aon Risk Maturity Index Insight Report 2014, een samenwerking van Aon Global Risk Consulting en de Wharton School Universiteit van Pennsylvania. De Risk Maturity Index is ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen het risicomanagement van organisaties en hun financiële prestaties. De vijf belangrijkste bevindingen van dit jaar wordt uiteengezet voor u. Lees hier verder

Samenwerken cruciaal voor groei  (index...)
Nederlandse bedrijven zijn zich er zeer van bewust dat samenwerking met klanten en in de keten cruciaal is om groei te kunnen realiseren. De meeste ‘collaboration’-omgevingen worden als ‘net goed genoeg’ beschouwd. Nederlandse organisaties zeggen in grote meerderheid veel prioriteit te geven aan het betrekken en binden van klanten. Bedrijven verwachten vooral een hogere klanttevredenheid (80 procent) en een betere afstemming van product of dienst op de behoeften van de klant (63 procent). Ook het samenwerken in de keten staat bij maar liefst 91 procent van de respondenten hoog op de agenda. Zij verwachten veel van productinnovatie (50 procent) en het verkorten van de time-to-market (49 procent). Toch nog negen procent van de respondenten geeft aan dat 'collaboration' weinig prioriteit heeft binnen de organisatie. Lees hier verder

Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans  (index...)
Lager opgeleide werknemers zijn gemiddeld genomen gelukkiger met hun werk-privé balans én ze krijgen meer energie van hun werk. Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014.
Effectory en Intermediair hebben de resultaten bekend gemaakt van het grootste onderzoek onder medewerkers in Nederland. Medewerkers met een wo-opleiding zijn het minst tevreden met hun werk-privé balans. Ze waarderen die met een 6,2. Hbo- en mbo-opgeleiden geven gemiddeld een 7,0 en een 7,5 als waarderingscijfer. En werknemers die lager onderwijs hebben genoten, geven een 7,7 op de stelling ‘Ik ervaar een goede balans tussen werk & privé’. Lees hier verder

50-plusser werkt amper aan eigen kansen  (index...)
Onderzoek naar de employability en inzetbaarheid van werkzame 50-plussers laat zorgwekkende resultaten zien. Zo heeft meer dan een kwart van de 50-plussers geen CV, heeft één op de drie afgelopen jaar zijn/haar CV herzien en heeft slechts 24 procent afgelopen jaar concrete stappen gezet om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Ondanks het geld en aandacht die door de overheid, werkgevers en vakbonden wordt geïnvesteerd in deze groep, weet slechts een klein gedeelte zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Dit blijkt uit recent onderzoek onder 7.398 personen door Intelligence Group in opdracht voor de Academie van Arbeidsmarktcommunicatie. Lees hier verder

(c) 8 April 2020 Vos Interim