x

Nieuwsbrief januari 2015


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de VOS INTERIM nieuwsbrief.

Drie essentiële ingrediënten voor een carrière aan de top  (index...)
The Executive Network (TEN) heeft door Ruigrok | NetPanel onderzoek laten doen onder 249 Nederlandse topmanagers en -bestuurders, onder wie 39 procent bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Centraal stond daarbij de vraag welke factoren en eigenschappen van invloed zijn, op het bereiken van de top. Op basis van de uitkomsten identificeerde TEN drie essentiële onderdelen van het carrière pad namelijk afkomst, karaktereigenschappen en het nemen van de juiste beslissingen. Naast deze factoren speelt een portie geluk ook een rol in de weg naar de top volgens 55 procent van de executives. Een kwart vindt zelfs dat het hen is overkomen. Lees hier verder

Workaholisme negatieve vorm van professioneel engagement  (index...)
Hoewel een grote professionele inzet in de huidige arbeidscultuur hoog staat aangeschreven, blijkt workaholisme een negatieve impact te hebben op zowel werknemer als werkgever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia.
De resultaten van de studie tonen volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat workaholisme geen enkele stimulerende invloed heeft op de productiviteit en zelfs negatieve resultaten laat optekenen in vergelijking met andere vormen van professioneel engagement. Lees hier verder

Veel ouders ergeren zich aan andermans kinderen  (index...)
Ruim 70% van de ouders ergert zich regelmatig aan de kinderen van anderen. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat ouders steken in de opvoeding laten vallen, zo blijkt uit een enquête uitgevoerd door Mama en Zo, waarvoor 2.600 ouders zijn ondervraagd. Lees hier verder

Zelfoverschatting slaagt er ook in anderen te misleiden  (index...)
Werknemers met een overdreven zelfvertrouwen zijn ook in staat om hun omgeving te laten geloven dat ze over meer talent beschikken dan in werkelijkheid het geval is. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Exeter en de Newcastle Univesity bij meer dan zeventig studenten, wiens eindresultaten van een cursus werden vergeleken met een inschatting die al na afloop van de eerste les werd gevraagd over de eigen talenten en de mogelijkheden van hun klasgenoten. Het overdreven zelfvertrouwen van medewerkers kan volgens de Britse onderzoekers echter een belangrijk probleem worden voor ondernemingen. Lees hier verder

Helft medewerkers hecht sterk aan flexibel werken  (index...)
Medewerkers zouden meer flexibiliteit in hun werkplaats en -tijden willen dan op dit moment door hun werkgever wordt toegestaan. Deze flexibiliteit is voor ongeveer de helft van hen belangrijk. Slechts een kwart van de werknemers vindt dat flexibel werken leidt tot een verhoogde werkdruk. Op het gebied van contracten is flexibiliteit minder in trek. Het merendeel van de medewerkers hecht sterk aan een contract voor onbepaalde tijd. Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014-2015 die TNS Nipo heeft uitgevoerd onder medewerkers, HR-managers en bestuurders. Flexibiliteit in de vorm van tijd en (plaats)onafhankelijk werken is steeds meer in trek. Uit het onderzoek blijkt dat flexibel werken populair is, 56 procent van de ondervraagde werknemers wil zelf de werktijden kunnen bepalen en 58 procent wil primair afgerekend worden op de geleverde output. Lees hier verder

Mond-tot-mondreclame belangrijkste bron van opdrachten voor freelancer  (index...)
Mond-tot-mondreclame is vaak een doorslaggevende factor in het succes van de freelancer. Een onderzoek van consulent Emergent Research en het bedrijf MBO Partners, ontwikkelaar van diensten voor zelfstandige arbeidskrachten, bij ruim elfduizend Amerikaanse freelancers.

Uit het onderzoek bleek dat freelancers professionele vaardigheden en expertise de belangrijkste factor in hun succes noemen, gevolgd door persoonlijke kenmerken, die het onder meer mogelijk maakt om met tegenslagen af te rekenen. Lees hier verder

Flexibel inzetbaar door goed ingericht loopbaantraject  (index...)
Loopbaantrajecten hebben positieve effecten op vaardigheden, proactief loopbaan(gedrag), vitaliteit en inzetbaarheid van flexwerkers, mits op een juiste wijze ingericht, zo blijkt uit onderzoek van Meurs HRM en MeursWerkt.

Door de toegenomen behoefte aan flexibiliteit bij organisaties wordt er een hogere mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van werknemers vereist. De zogeheten 'career adaptability' moet ertoe leiden dat werknemers makkelijker van werk naar werk stromen. Dit vergt een continue investering in opleiding en ontwikkeling en juist hierover luidt de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) de noodklok. Volgens de AWVN is juist bij de groeiende groep aan flexwerkers en zelfstandigen, mede door het ontbreken van sociale zekerheid, een gebrek aan eigen initiatief op dit gebied. Lees hier verder

Ondernemers vinden klantgerichtheid en initiatief tonen belangrijk  (index...)
Nederlandse ondernemers vinden het belangrijk dat hun bedrijf innovatief is en blijft. De belangrijkste competenties die hun medewerkers moeten bezitten, dat is klantgerichtheid, visie hebben en initiatief tonen. Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor van TNO en Unique waarvoor 1.585 MKB'ers zijn ondervraagd.
Als de werknemers deze competenties hebben, zijn de bedrijven waar zij werken beter in staat te innoveren en kunnen ze bovenin de markt komen of blijven. Lees hier verder

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim