x

Nieuwsbrief november 2007


Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim. Deze nieuwsbrief bevat interessante onderzoeksberichten op gebied van management en HRM, verzameld uit diverse media. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Uitdagingen van de CEO  (index...)
The Conference Board heeft onder 496 ceo’s in 40 landen onderzocht wat hun belangrijkste doelstellingen zijn. Deze zijn:
1. uitblinken in dagelijkse uitvoering (38,4%), 2. regelmatige groei (36,8%), 3. vasthouden aan de uitgezette strategische koers (31,8%), 4. winsttoename (28,4%), 5. gekwalificeerd managementtalent vinden (27,2%). Overigens zijn er belangrijke verschillen tussen de ceo’s van verschillende contingenten: Amerikaanse ceo’s vinden groei belangrijker dan uitvoering, terwijl dit bij Europeanen juist andersom is. Aziaten plaatsen op hun beurt het vinden van gekwalificeerd talent hoog op de agenda.

Disbalans exploratie en exploitatie  (index...)
Uit onderzoek van accountants- en adviesbedrijf Deloitte blijkt dat bedrijven moeite hebben om een balans te vinden tussen ‘exploratie’ (vernieuwing) en ‘exploitatie’ (winst maken). Managers geven aan dat nieuwe producten en nieuwe bedrijfsmodellen een belangrijke voorwaarde is voor toekomstig succes. Op de vraag welke acties hiervoor op de strategische agenda staan, dan blijkt dit onderdeel voor hen pas op de tiende plaats aan bod te komen.

Werken is leren  (index...)
Een jaar werken heeft ongeveer een even groot effect op iemands kennisontwikkeling als driekwart jaar studeren. Gemiddeld verrichten werkenden in Nederland tijdens 31% van hun werktijd leerzame werkzaamheden. Uitgaande van een fulltime functie van 1740 uur per jaar, betekent dat fulltimers per jaar ongeveer 540 uur besteden aan werkzaamheden waarvan zij kunnen leren. Dit hebben onderzoekers van de Universiteit van Maastricht vastgesteld, naar aanleiding van een onderzoek op het gebied van leerproces en kennisontwikkeling onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.

Werknemer werkt steeds vaker over  (index...)
Op basis van cijfers van Randstad Werkmonitor blijkt dat door de aantrekkende economie steeds meer werknemers zich gedwongen voelen om over te werken. Gemiddeld is dit zeven uur per week. In 2006 werkte 34 procent te veel uren. In 2007 is dit aantal opgelopen naar 52 procent. Volgens de monitor vindt 20 procent van de Nederlandse werknemers dat ze het te druk hebben. Veel mensen zouden daarom overwegen op zoek te gaan naar een andere baan.

Stelen van baas populaire hobby  (index...)
Uit een enquête van Management Team onder haar lezers blijkt dat interne criminaliteit nog steeds veelvuldig voorkomt. Van de ondervraagde managers zegt 16 procent dat er geregeld wordt gestolen in het bedrijf. Bij ruim 40 procent van de respondenten wordt een enkele keer gestolen op de werkvloer. Populaire artikelen die door werknemers ongevraagd meegenomen worden: kopieerpapier (63 procent), pennen (61 procent), declareren van meer dan werkelijk gereden kilometers(53%), ordners (48 procent), declaratie van dinerbonnen privé (40 procent). Maar ook beamers (17 procent) en kantoorstoelen (6 procent) moeten het ontgelden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schat de waarde van de schade die bedrijven ondervinden door delicten van werknemers tegen het eigen bedrijf op jaarlijks gemiddeld 6 procent van de bedrijfswinst.

Geen doorgroeimogelijkheden? Op naar de concurrent...  (index...)
Nagenoeg de helft van de werknemers staat open voor een nieuwe baan blijkt uit de Randstad Werkmonitor van augustus. Een 42 procent is daadwerkelijk benaderd om te solliciteren. Tegelijkertijd vinden medewerkers dat hun bazen harder mogen lopen om hen voor de organisatie te behouden. Een beter salaris helpt maar het zijn vooral doorgroeimogelijkheden waar medewerkers op zitten te wachten. Indien deze niet geboden kunnen worden, dan moet de werkgever er rekening mee houden dat medewerkers kunnen overstappen naar de concurrent. Eén op de zeven medewerkers stapt namelijk op.

Vraag naar interim manager bereikt recordhoogtes  (index...)
Dit blijkt uit onderzoek van Russam GMS. De afgelopen twee tot drie jaar is de vraag naar tijdelijke beslissingsnemers die zich snel kunnen aanpassen jaarlijks met 8 procent toegenomen. De oorzaak hiervan is met name een gebrek aan talent in de markt, de overvolle agenda’s van de permanente managers en de behoefte aan kennis- en ervaring.

Werken in de zorg is onveilig  (index...)
Dit concludeert de Arbeidsinspectie uit twee gehouden onderzoeken in ziekenhuizen en in de verpleegzorg. Steeds vaker krijgen zorginstellingen last van ongewenst gedrag, agressiviteit en geweld veroorzaakt door patiënten en hun familieleden. Bijna 80 procent van het personeel heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad. Verder zijn de werkomstandigheden bij een kwart van de afdelingen structureel omgezond. Werknemers worden onvoldoende beschermd tegen gevaarlijke stoffen. Van het verplegend personeel op operatiekamers en interne afdelingen heeft 70 procent last van rug, nek of benen.

Frictie tussen top en businessunits  (index...)
McKinsey Quarterly vermeldt een onder managers uitgevoerd onderzoek naar strategieontwikkeling door de bedrijfstop en managers van bedrijfsonderdelen. Managers lopen pas warm voor de strategische planning voor hun businessunits als er sprake is van een goede samenwerking tussen de bedrijfstop en de verschillende bedrijfsonderdelen. In de praktijk meent de bedrijfstop dat de strategieontwikkeling in goed overleg verloopt. De managers van de bedrijfsonderdelen vinden echter vaker dat hen de strategieontwikkeling wordt opgelegd.

Tekort aan talent dreigt in Nederland  (index...)
De concurrentiepositie van Nederland wordt bedreigd door een gebrek aan beschikbaar talent. Daarvoor waarschuwt Quanteus, een netwerk van bedrijfsadviseurs dat de leden van de Raad van Bestuur van de 50 grootste Nederlandse bedrijven heeft ondervraagd. Van de ondervraagde topbestuurders geeft 77 procent aan dat de beschikbaarheid van toptalent in Nederland problematisch is en 74 procent ondervindt dat projecten gehinderd worden door een tekort aan goede krachten. Om meer talent te doen ontkiemen pleit Quanteus voor meer arbeidsmobiliteit alsmede beter en meer op innovatie gericht onderwijs. De exodus van hoogopgeleid talent naar het buitenland is een bijkomende bron van zorg voor werkgevers. In 2006 verlieten 130 duizend mensen Nederland, een record.

Het helpt als de manager soms boos wordt  (index...)
Frederic Damen, promovendus aan de Erasmus Universiteit, heeft uit zijn onderzoek geconcludeerd, dat het voor leidinggevenden effectief kan zijn om boos op werknemers te worden, op voorwaarde dat zij die boosheid ook als echt voelen. Het is volgens het onderzoek onzin om als manager alle emoties weg te stoppen. Een oprecht boze baas schept duidelijkheid, dat vinden medewerkers prettig.

Flexibiliteit bedrijfsleven laat te wensen over  (index...)
Nederlandse bedrijven hebben nog nauwelijks strategieën ontwikkeld om structureel en op langere termijn flexibeler te kunnen werken. Werkgevers rekenen nog vooral op het aanpassingsvermogen van de eigen vaste medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van ABU (brancheorganisatie voor uitzend ondernemingen). Het vragen van eigen medewerkers om extra taken op zich te nemen dan wel betaald of onbezoldigd over te laten werken staan bij werkgevers boven aan de lijst van oplossingen. Gebruik maken van inleenkrachten, deeltijdwerkers en flexibele werktijden staan op de tweede plaats. Andere vormen van flexibeler werken zoals het tijdelijk uitbesteden van arbeid, slimmere productie processen creëren, efficiënter omgaan met voorraden en personeel breder inzetten worden weinig toegepast. Het beleid in de meeste bedrijven is, aldus TNO, gericht op kortetermijnoplossingen in piekperioden en ziekte.

Overbodige collega’s  (index...)
Tachtig procent van de Britse managers en werknemers is ervan overtuigd dat een groot deel van hun collega’s kan vertrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. De helft van de ondervraagden zegt samen te werken met een collega die ze eigenlijk te lui en ongeschikt voor de baan vinden. Vier op de tien medewerkers vinden dat hun baas te weinig doet om luie collega’s aan het werk te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse onderzoeksbureau Investors in People.

Sollicitaties 45-plussers sorteren weinig effect  (index...)
Dit blijkt uit een enquête door FNV Bondgenoten onder ruim 200 werkzoekenden boven de 45 jaar. 80% van de ondervraagden ervaart leeftijdsdiscriminatie als reden van afwijzing. Bijna 2/3de van de ondervraagden geeft aan dat in meer dan 6 sollicitaties op hun sollicitatiebrief door de onderneming niet werd gereageerd.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim