x

Multitasken en productiviteit gaan niet samen

Algemeen wordt aangenomen dat multitasking de productiviteit kan verhogen. Deze veronderstelling is echter nooit bewezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van FuzeBox bij 2.000 Amerikaanse werknemers.

De onderzoekers hebben juist vastgesteld dat multitasking het afwerken van opdrachten vertraagt en ook tot cruciale fouten kan leiden omdat werknemers hun aandacht tussen verschillende taken verdelen. Deze problemen kunnen de wereldwijde economie jaarlijks een verlies van ongeveer 450 miljard dollar kunnen berokkenen. Mulltitasking zou de productiviteit met 40 procent doen dalen en de tijd die aan een taak besteed wordt met 50 procent verlengen.

De onderzoekers stelden vast dat het individu gemiddeld 150 keer per dag telefoons controleert. "De meesten zijn nauwelijks iets meer dan een minuut bezit met een taak voordat ze onderbroken worden," zegt David Obrand, chief executive van FuzeBox. "Na een onderbreking duurt het bovendien gemiddeld 25 minuten voordat de taak weer kan worden opgepakt.
Verder bleek dat meer dan 90 procent aanvoert tijdens vergaderingen aan multitasking te doen, gevolgd door telefoongesprekken (57 procent) en teleconferenties (23 procent). Ongeveer 41 procent van de respondenten zegt meestal of nagenoeg altijd tot multitasking gedwongen te zijn. Multitasking zou volgens het onderzoek het aantal fouten ook met 50 procent verhogen.

Rekening houdend met het feit dat 52 procent van de respondenten tussen de één en drie uur per week aan vergaderingen besteedt en 34 procent tussen vier en tien uur per week vergaderingen op de agenda heeft staan, is het duidelijk dat er een gigantische hoeveelheid tijd wordt verloren omdat de werknemer zich niet volledig kan wijden aan de taken die voor hem liggen. Die afleidingen zijn echter meestal niet vrijwillig of zelfs onbewust. De concentratie wordt constant belaagd en de werknemer reageert vaak direct op een nieuwe boodschap of andere taak. Werknemers dienen dan ook aangemoedigd te worden om hun tijd beter in te delen, zodat er geen druk is om verschillende taken op hetzelfde ogenblik af te handelen.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim