x

Klant stapt op bij onzorgvuldige behandeling persoonlijke gegevens

Een groot deel van de Nederlanders laat het er niet bij zitten als bedrijven onzorgvuldig omgaan met hun persoonlijke gegevens. Misstanden worden besproken met familie, vrienden of kennissen, men vraagt opheldering aan het bedrijf of loopt weg als klant. Dit blijkt uit 'Zorgen om persoonsgegevens?' een door Ruigrok|Netpanel uitgevoerd online kwantitatief onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door het bedrijfsleven en andere organisaties. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ZyLAB.

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid zich in meer of mindere mate bezorgd maakt over hoe bedrijven omgaan met persoonsgegevens. 61 procent van de respondenten maakt zich er soms zorgen over, een kleiner deel (23 procent) maakt zich regelmatig of vaak zorgen.
Een derde (35 procent) van de Nederlanders vermoedt dat bedrijven waar zij klant zijn, weleens onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.
Men heeft het idee dat vooral e-mail gegevens doorverkocht of doorgegeven worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders actie ondernemen als ze vermoeden dat een bedrijf waar zij klant zijn, onzorgvuldig is omgegaan met hun persoonlijke gegevens. Allereerst wordt er over gesproken met familie, vrienden en kennissen (29 procent). Iets meer dan een kwart vraagt het bedrijf om opheldering en eveneens een kwart stapt op als klant. In een kleiner aantal gevallen zet men social media in (zes procent) of meldt men het voorval bij een consumentenorganisatie (vijf procent). Onderzoek van Radar gaf aan dat ruim de helft van de WhatsApp-gebruikers zich zorgen maakt om zijn persoonlijke gegevens, nu deze in handen zijn van Facebook. Ruim een kwart overweegt sinds de overname om over te stappen op een andere berichtendienst. De Nederlander staat niet onverschillig ten opzichte van de omgang met persoonsgegevens. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de ondervraagden (67 procent) het oneens is met de stelling dat het hen niet boeit hoe bedrijven met hun persoonsgegevens omgaan. Bedrijven zullen hier rekening mee moeten houden. ZyLAB wil deze bedrijven ondersteunen bij de invoering van een goed doordacht en juridisch verdedigbaar archiveringsplan en een strikt beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, data retentie en data vernietiging.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim