x

Businessmodel (top)ondernemingen massaal op de schop

Vier op de vijf (82 procent) Nederlandse topondernemers verwacht het bestaande businessmodel van de organisatie te moeten aanpassen om de (innovatie)ambities waar te kunnen maken. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek 'Mindset van de Business Leader' van de Baak en Business Leaders.

Het onderzoek laat verschuivingen zien in de managementagenda van business leaders. Zo neemt het belang van het vergroten van innovatie en leiding geven een groei aan. Dit betreft de periode 2012 - 2014, terwijl de aandacht voor kostenbesparingen en reorganisaties in dezelfde periode sterk terugloopt. Tegelijkertijd neemt de nadruk op sales, na een opleving in 2013, dit jaar sterk af. Topondernemers zijn van mening dat een extra push op de markt de komende periode niet meer het verschil gaat maken. De directeur van Business Leaders geeft aan: "De afgelopen jaren werd voornamelijk gezegd dat het anders moet. Het lijkt er nu op dat business leaders in Nederland daadwerkelijk vanuit een andere visie en aanpak de weg naar boven willen vinden. Een aangepast businessmodel is hier onderdeel van, maar we zien, ten opzichte van 2013, ook een verdubbeling in de aandacht voor fusies, overnames en het bewerken van internationale markten."

Het onderzoek laat zien dat het voor business leaders lastig is om koers te houden. Het uitzetten en bewaken van de strategische koers vereist afstand en reflectie en onder de veelal hoge tijds- en werkdruk is de neiging om de operatie ingetrokken te worden, groot. Algemeen directeur van de Baak: "Om in 2014 en daarna succesvol te kunnen zijn, zullen business leaders meer dan ooit manieren moeten vinden om invulling te geven aan de grootste paradox van het ondernemen, een consistente langetermijnkoers bepalen en handhaven in een wereld die om razendsnelle aanpassingen vraagt. Als het gaat om het vergroten van de eigen effectiviteit als leider, is het de uitdaging om het leiderschap voortdurend af te stemmen op de (organisatie)context waarbinnen men acteert."

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim